Pengguna:Esmail

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

sandbox

calender convertor

wish template


Editorial Box

<onlyinclude>{{#ifeq:{{{section|editorial box}}}|editorial box|{{Editorial Box
 | prioritas =
 | kualitas =
 | link =
 | foto =
 | kategori =
 | infobox =
 | navbox =
 | alih=
 | referensi =
 | Artikel bagus =
 | Artikel pilihan =
}}}}</onlyinclude>

Jumlah entry yang diunggah per 31 Isfand 1392 (20 Maret 2015) adalah 29.

Agustus

 1. Imam Hasan bin Abi Thalib As

September

 1. Abu Thalib bin Abdul Muthalib
 2. Hadits Safinah
 3. Hadis Yaum al-Dār ‎
 4. Imam Musa bin Ja’far As ‎
 5. Hadis Tsaqalain ‎

Oktober

 1. Haji Perpisahan ‎
 2. Ayat Ikmāl
 3. Hadis Madinatul ‘Ilmi
 4. Ayat Mubahalah ‎
 5. Ayat Tabligh ‎
 6. Mubahalah ‎
 7. Ziarah Asyura ‎

November

 1. Ushul al-Kāfi ‎
 2. Kitab Al-Kāfi ‎
 3. Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini ‎
 4. Ayat al-Indzār ‎
 5. Ayat Mawaddah ‎
 6. Fatimah binti Muhammad Sa ‎

Desember

 1. Sayyid Abu al-Qasim Musawi Khui ‎
 2. ‘Atabat ‘Aliyat (Kota-kota Suci di Irak) ‎
 3. Ayat Tathir ‎
 4. Ashab al-Kisa’ ‎
 5. Pemakaman Baqi
 6. Ayat Ulil Amri

Januari 2015

 1. Akhir Zaman

Februari 2015

 1. Empat Wakil Imam Mahdi Afs
 2. Zaidiyah
 3. Mafātih al-Jinān

Maret

 1. Bihār al-Anwār
 2. Al-Qur’an

April 2015

 1. Shahifah Sajjadiah

Mei 2015

 1. Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi As
 2. Al-Nash wa al-Ijtihad
 3. Sya'ban
 4. Syaikh Thusi
 5. Syiah

Juni 2015

 1. Tawasul
 2. Furu'udin
 3. Munajat Sya’baniyah
 4. Kepemimpinan Dua Belas Imam

Juli 2015

 1. Majma Jahani Ahlulbait As
 2. Kantor Berita Ahlulbait As
 3. Wiki Syiah

Agustus 2015

 1. Najaf
 2. Abdullah bin al-Husain As
 3. Qasim bin Hasan
 4. Ziarah Warits
 5. Ali bin Husain As
 6. Abdullah bin Hasan As
 7. Islam
 8. Muslim bin Aqil
 9. Ahlusunnah wal Jama'ah
 10. Najran
 11. Hasanain As

September 2015

 1. Muawiyah bin Abu Sufyan
 2. Terbelahnya Bulan
 3. Syimr bin Dzil Jausyan

Oktober 2015

 1. Habib bin Madzhahir
 2. Abdullah bin Yaqtar
 3. Karbala
 4. Abdullah bin Muslim
 5. Khuli bin Yazid
 6. Imam Barah

November 2015

 1. Raudhah al-Syuhadā

Desember 2015

 1. Malam Ghariban
 2. Nafi' bin Hilal
 3. Penghulu para Syahid
 4. Ijma'
 5. Abdul Muththalib

Januari 2016

 1. Ahlusunnah wal Jama'ah
 2. Aminah binti Wahab
 3. Abdullah bin Abdul Muththalib
 4. Hadis Laulaka
 5. Abu al-Sibtain
 6. Amirul Mukminin
 7. Abu Turab
 8. Saqi Kautsar
 9. Mawaddah Ahlulbait As

Februari

 1. Muhammad bin Abu Bakar
 2. A’raf (Pada Hari Kiamat)
 3. Quthb al-Rawandi
 4. Ibnu Maitsam al-Bahrani

Maret

 1. Masjidil Haram
 2. Sulaim bin Qais
 3. Salat Ja’far ath-Thayyar
 4. Qutham binti Syahnah bin ‘Ady
 5. Salat Ghufailah
 6. Aisyah binti Abu Bakar

April

 1. Mandi
 2. Hukum Haram
 3. Taklid
 4. Sunnah
 5. Salat
 6. Hadis Dawat
 7. Mekah
 8. Masjid Kufah
 9. 1 Sya'ban
 10. 2 Sya'ban
 11. 3 Sya'ban
 12. 4 Sya'ban
 13. 5 Sya'ban
 14. 6 Sya'ban
 15. 7 Sya'ban
 16. 8 Sya'ban
 17. 9 Sya'ban
 18. 10 Sya'ban
 19. 11 Sya'ban
 20. 12 Sya'ban
 21. 13 Sya'ban
 22. 14 Sya'ban
 23. 15 Sya'ban
 24. 16 Sya'ban
 25. 17 Sya'ban
 26. 18 Sya'ban
 27. 19 Sya'ban
 28. 20 Sya'ban
 29. 21 Sya'ban
 30. 22 Sya'ban
 31. 23 Sya'ban
 32. 24 Sya'ban
 33. 25 Sya'ban
 34. 26 Sya'ban
 35. 27 Sya'ban
 36. 28 Sya'ban
 37. 29 Sya'ban
 38. 30 Sya'ban
 39. Rabiul Akhir
 40. Samara
 41. Khumus

Mei

 1. 1 Rabiul Tsani
 2. 2 Rabiul Tsani
 3. 3 Rabiul Tsani
 4. 4 Rabiul Tsani
 5. 5 Rabiul Tsani
 6. 6 Rabiul Tsani
 7. 7 Rabiul Tsani
 8. 8 Rabiul Tsani
 9. 9 Rabiul Tsani
 10. 10 Rabiul Tsani
 11. 11 Rabiul Tsani
 12. 12 Rabiul Tsani
 13. 13 Rabiul Tsani
 14. 14 Rabiul Tsani
 15. 15 Rabiul Tsani
 16. 16 Rabiul Tsani
 17. 17 Rabiul Tsani
 18. 18 Rabiul Tsani
 19. 19 Rabiul Tsani
 20. 20 Rabiul Tsani
 21. 21 Rabiul Tsani
 22. 22 Rabiul Tsani
 23. 23 Rabiul Tsani
 24. 24 Rabiul Tsani
 25. 25 Rabiul Tsani
 26. 26 Rabiul Tsani
 27. 27 Rabiul Tsani
 28. 28 Rabiul Tsani
 29. 29 Rabiul Tsani
 30. 30 Rabiul Tsani
 31. Masjid
 32. Talak
 33. Nazar
 34. 1 Jumadil Awal
 35. 2 Jumadil Awal
 36. 3 Jumadil Awal
 37. 4 Jumadil Awal
 38. 5 Jumadil Awal
 39. 6 Jumadil Awal
 40. 7 Jumadil Awal
 41. 8 Jumadil Awal
 42. 9 Jumadil Awal
 43. 10 Jumadil Awal
 44. 11 Jumadil Awal
 45. 12 Jumadil Awal
 46. 13 Jumadil Awal
 47. 14 Jumadil Awal
 48. 15 Jumadil Awal
 49. 16 Jumadil Awal
 50. 17 Jumadil Awal
 51. 18 Jumadil Awal
 52. 19 Jumadil Awal
 53. 20 Jumadil Awal
 54. 21 Jumadil Awal
 55. 22 Jumadil Awal
 56. 23 Jumadil Awal
 57. 24 Jumadil Awal
 58. 25 Jumadil Awal
 59. 26 Jumadil Awal
 60. 27 Jumadil Awal
 61. 28 Jumadil Awal
 62. 29 Jumadil Awal
 63. 30 Jumadil Awal
 64. 1 Muharram

Juni

 1. Poligami
 2. Risalah Taudhīh al-Masā'il

Juli

Agustus

 1. 1 Dzulkaidah
 2. 2 Dzulkaidah
 3. 3 Dzulkaidah
 4. 4 Dzulkaidah
 5. 5 Dzulkaidah
 6. 6 Dzulkaidah
 7. 7 Dzulkaidah
 8. 8 Dzulkaidah
 9. 9 Dzulkaidah
 10. 10 Dzulkaidah
 11. 11 Dzulkaidah
 12. 12 Dzulkaidah
 13. 13 Dzulkaidah
 14. 14 Dzulkaidah
 15. 15 Dzulkaidah
 16. 16 Dzulkaidah
 17. 17 Dzulkaidah
 18. 18 Dzulkaidah
 19. 19 Dzulkaidah
 20. 20 Dzulkaidah
 21. 21 Dzulkaidah
 22. 22 Dzulkaidah
 23. 23 Dzulkaidah
 24. 24 Dzulkaidah
 25. 25 Dzulkaidah
 26. 26 Dzulkaidah
 27. 27 Dzulkaidah
 28. 28 Dzulkaidah
 29. 29 Dzulkaidah
 30. 30 Dzulkaidah
 31. Hijrah ke Habasyah
 32. Umar bin Khattab
 33. Perang Khaibar
 34. Perang Bani Nadhir
 35. Perjanjian Hudaibiyah
 36. Bulan-bulan Haram

September

 1. Zubair bin Awwam
 2. Nabi Ibrahim As
 3. Jumadil Awal
 4. Sumur Zam-zam
 5. Dosa-dosa Besar

Oktober

 1. Dua Putra Muslim bin Aqil
 2. Tuhan
 3. Hawa Sa
 4. Malam Pertama di Alam Kubur

November

 1. Hasad
 2. Hak-hak Allah dan Hak-hak Manusia
 3. Wahyu
 4. Nabi Adam As
 5. Alam Dzar
 6. Perang Tabuk
 7. Perang Bani Qainuqa'
 8. Perang Bani Quraidhah
 9. Amru bin Ash

Desember

 1. Fatimah binti Asad
 2. Ayat Laa Tahzan

Januari 2017

 1. Thalhah bin Ubaidillah
 2. Ayat Hijab
 3. Ayat Sajadah
 4. Sa'ad bin Abi Waqqash
 5. Abu Lahab
 6. Ummu Aiman
 7. Maimunah binti Harits
 8. Ummu Salamah
 9. Saudah

Februari 2017

 1. Zainab binti Jahsy
 2. Shafiyah binti Huyay
 3. A'lamiyah
 4. Ja'far bin Abi Thalib
 5. Abu Huzaifah

Maret 2017

 1. Kaff al-Abbas
 2. Arqam bin Abi Arqam
 3. Syurthah al-Khamis
 4. Abu al-Haitsam bin al-Tayyihan
 5. Amru bainal Amrain
 6. Abdurrahman bin Aqil
 7. Khuzayma bin Tsabit
 8. Pasukan Usamah

April 2017

 1. Abbas bin Abdul Muththalib
 2. Maqam Sayidah Zainab Sa
 3. Tahun 1 Hijriah
 4. Tahun 2 Hijriah
 5. Tahun 3 Hijriah
 6. Nisfu Sya'ban
 7. Perang Abwa
 8. Hadis Dua Belas Khalifah

Mei 2017

 1. Doa Tawassul
 2. Doa 'Ahad
 3. Yaumul Syak

Juni 2017

 1. Ziarah Aminullah
 2. Zaid bin Arqam
 3. Silaturahim

Juli 2017

 1. Ruqayyah binti Muhammad sa
 2. Abu al-'Ash bin Rabi'
 3. Salat Qadha
 4. Muhkam dan Mutasyabih
 5. Dharih
 6. Askariyain
 7. Pemakaman al-Ma'lat

Agustus 2017

 1. Hijr Ismail
 2. Thawaf An-Nisa
 3. Syaikh Hurr Amili
 4. Baiat Aqabah
 5. Abu Bashir al-Asadi
 6. Filsafat Islam
 7. A'yan al-Syiah

September 2017

 1. Mandi Wajib
 2. Abu al-Hasan al-Bushrawi
 3. Abu al-Fadhl As'ad bin Ahmad al-Tharablusi

Oktober 2017

 1. Al-Wafi (buku)
 2. Abdul Adzhim al-Hasani
 3. Husain bin Abdul Shamad al-Haritsi
 4. Abu Ya'la al-Ja'fari
 5. Nafkah
 6. Ali bin Yaqthin

November 2017

 1. Ayat al-Ahkam
 2. Hidhanah (Pengasuhan Anak)
 3. Kazhmi al-Ghaizh (Mengontrol Kemarahan)
 4. Tasbihat al-Arba'ah
 5. Menopause
 6. Radha'ah (Menyusui)
 7. Ya Manshur, Amit‎‎
 8. Kamil al-Ziyarat (buku)
 9. Sidrah al-Muntaha
 10. Namimah (Mengadu domba)
 11. Ghusalah
 12. Kaum Sabat
 13. Salat al-Wutairah
 14. Umrah Tamattu'
 15. Niat
 16. Abdullah bin Abdul Asad
 17. Zaid bin Haritsah
 18. Al-Kuna wa al-Alqab (buku)

Desember 2017

 1. Hanzhalah bin Abi 'Amir
 2. Zuhair bin Qain al-Bajali
 3. Sayid Muhsin al-Amin
 4. Nabi Ya'qub as
 5. Irbil

Januari 2018

 1. Al-Tamhid fi 'Ulum Al-Qur'an (buku)
 2. Abdullah bin 'Afif al-Azdi
 3. Sarah
 4. Izrail
 5. Tafsir Min Wahy Al-Qur'an (buku)
 6. Masjid Syaikh Thusi

Februari 2018

 1. Abdullah bin Umar
 2. Al-Ushul al-Arba'ami'a (buku)
 3. Masjid Jami'
 4. Abu Bashir (disambiguasi)
 5. Yaum al-Hadm
 6. 'Udzaib al-Hijanat
 7. Budail bin Warqa'
 8. Ziarah Asyura yang Kurang Dikenal

Maret 2018

 1. Nafas al-Mahmum (buku)
 2. Awail al-Maqalat (buku)
 3. Sa'ad bin Mas'ud al-Tsaqafi
 4. Umamah binti Abi al-'Ash
 5. Abdul Karim Hairi Yazdi
 6. Rusyaid al-Hajari
 7. Zaid bin Shawhan

Farvardin 1397 HS

 1. Abu Tsumamah al-Shaidi
 2. Yazid bin Maghfil al-Ju'fi
 3. Perang Buhran
 4. Perlawanan Yahya bin Zaid
 5. Hunain
 6. Ritual Memukul Dada
 7. Mukjizat Ilmiah Alquran
 8. Yahya bin Zaid
 9. Buhran
 10. Salat Harian
 11. Putra Nabi Nuh as
 12. Ihshan

Urdibehest 1397 HS

 1. Qarun
 2. Haihat minna al-Dzillah
 3. Rumaisha binti Milhan bin Khalid
 4. Nabi Yusuf as
 5. Dajjal
 6. Masjid Sha'sha'ah bin Shawhan
 7. Tsarallah (gelar)
 8. Darul Nadwa

Khurdad 1397 HS

 1. Al-Nahiyah al-Muqaddasah
 2. Fatimah binti Ali bin Abi Thalib
 3. Ayat Salat Jumat
 4. Kunyah
 5. Masjid al-Khaif
 6. Asiyah
 7. Istimna'
 8. Al-Hikmah al-Muta'aliyah fi al-Asfar al-'Aqliyyah al-Arba'ah (buku)
 9. Aba Abdillah (kunyah)

Tir 1397 HS

 1. Muhammad Ali al-'Amri
 2. Tawassul dengan Orang Wafat
 3. Hasan Hasanzadeh Amuli
 4. Kharibah al-Syam
 5. Ayatullah
 6. Muhammad bin Umar al-Kasysyi

Murdad 1397 HS

 1. Nabi Daud as
 2. Husain Wahid Khurasani
 3. Mihrab
 4. Watan

Syahriwar 1397 HS

 1. Hadis al-Lauh
 2. Syu'aib bin Salih

Mehr 1397 HS

 1. 'Amru bin Abdiwadd‎
 2. Ali bin Hasan al-Tabrisi
 3. Riyadhah
 4. Abu al-Faraj al-Isfahani

Aban 1397 HS

 1. Al-Mahdi al-Abbasi
 2. Al-Hadi al-Abbasi
 3. Perang Qarqarat al-Kudr
 4. Abu Mahdzurah
 5. Ayat al-Udzun
 6. Hilf al-Mutayyabin
 7. Doa 'Alqamah

Azar 1397 HS

 1. Kehidupan Alam Barzakh

Dey 1397 HS

 1. Syahrbanu
 2. Dzu Husam
 3. Muhammad Taqi Syusytari
 4. Ja'far bin Imam Ali al-Hadi as
 5. Halimah al-Sa'diyah
 6. Abdullah Jawadi Amuli
 7. George Jordac
 8. Tangan Bercahaya (Mukjizat Nabi Musa as)
 9. Ikhtiyar Ma'rifah al-Rijal (buku)
 10. Al-Amali (Syaikh Shaduq)
 11. Hammad bin Utsman
 12. Mirza Husain Nuri
 13. Sa'ad bin Hudzaifah

Bahman 1397 HS

 1. Sahw al-Nabi

Esfand 1397 HS

 1. Dumat al-Jandal
 2. Nashir al-Kabir
 3. Mani
 4. Ibnu Hamzah al-Thusi
 5. Sayid Ali Qadhi Thabathabai

Khurdad 1399 HS

 1. Aba Saleh
 2. Thulaqa

Tir 1399 HS

 1. Nabi Ishak as
 2. Amalan Ummu Daud
 3. Al-Buq'ah al-Mubarakah
 4. Khutbah Sayidah Zainab sa di Syam
 5. Ghirah

Murdad 1399 HS

 1. Sayid al-Sajidin
 2. Zain al-'Abidin
 3. Ayat al-Ta'assi
 4. Doa Yastasyiru
 5. Intifadhah Sya'baniyyah Irak

Syahrivar 1399 HS

 1. Zina Muhshan
 2. Baqiyatullah
 3. Khabar Wahid
 4. Ja'far Subhani

Aban 1399 HS

 1. Pemalsuan Hadis
 2. 'Ain Najis
 3. Kemaksuman para Nabi
 4. Irtidad
 5. Menggabungkan Dua Salat dalam Satu Waktu
 6. Sardab Muqaddas

Azar 1399 HS

 1. Nafsu Muthmainnah
 2. Ali bin Abi Rafi'

Dey 1399 HS

 1. Durhaka kepada Kedua Orangtua
 2. Bani Adam
 3. Yang Pertama Masuk Islam
 4. Radd al-Mazhalim
 5. Hakim Syar'i
 6. Talqin Mayit

Bahman 1399 HS

 1. Jalaluddin Rakhmat

Esfand

 1. Wakaf
 2. Kesucian (Iffah)
 3. Rahbaniyah
 4. Hisyam bin Salim al-Jawaliqi
 5. Syuhada al-Fadhilah (Kitab)
 6. Mimpi Benar

Farvardin 1400 HS

 1. Fadhl bin Syadzan Naisyaburi
 2. Aminah Baigum al-Majlisi

Urdibehest

 1. Peristiwa Tahniah
 2. Gunung Sinai
 3. Niyabah 'Ammah (Wakil Umum)
 4. Allamah Amini
 5. Riasan Perempuan

Khurdad

 1. Ayat Jizyah
 2. Terbunuhnya al-Nafs al-Zakiyyah