Zain al-'Abidin

Prioritas: c, Kualitas: b
Dari wikishia

Zain al-'Abidin, ditulis juga Zainul Abidin, (bahasa Arab: زَیْنُ الْعابدین ) artinya perhiasan para ahli ibadah, adalah salah satu lakab yang paling terkenal dari Imam Ali bin al-Husain as, imam keempat pengikut Islam Syiah.

Pelakaban Imam Sajjad as dengan Zainul Abidin disebutkan karena kezuhudan dan banyaknya ibadah yang dilakukannya.[1]Dari Malik bin Anas, seorang Fakih dan ahli hadis dari Ahlusunah, menukil Imam Sajjad as mendirikan salat seribu rakaat dalam sehari semalam, sehingga dengan banyaknya peribadatan yang dilakukannya, ia digelari Zainul Abidin.[2]Demikian juga dalam sebagian sumber hadis, Imam Sajjad as juga digelari dengan Sayid al-'Abidin.[3]Dikatakan bahwa dalam sejarah Islam tidak ada seorang pun yang berlakab Zain al-Abidin, kecuali Imam Ali bin al-Husain as.[4]

Berdasarkan riwayat yang terdapat dalam kitab Ilal al-Syara'i', lakab ini sudah digunakan untuk Imam Sajjad as sejak abad kedua Hijriyah.[5] Ibnu Syahab al-Zuhri, fakih dan ahli hadis Ahlusunah setiap meriwayatkan hadis dari Ali bin Husain ia menyebutnya dengan lakab Zainul Abidini. Sufyan bin 'Uyainah (107-198 H) bertanya mengapa ia dinamakan Zainul Abidin? Zuhri dalam menjawab pertanyaan tersebut dengan bersandar pada hadis Nabi Muhammad saw yang bersabda, "Pada hari kiamat sewaktu ada yang berteriak mana Zainul Abidin? Aku melihat putraku Ali bin Husain berjalan dari tengah-tengah barisan."[6]

Dalam kitab Kasyful Ghummah tanpa menyertakan sanad, mengenai pelakaban Imam keempat Syiah dengan Zainul Abidin disebutkan suatu malam saat ia beribadah di mihrabnya tenggelam pada tahajjud yanng dilakukannya, ia mendengar suara berulang tiga kali yang menyebut, "Anda adalah Zainul Abidin, perhiasan para ahli ibadah". Sejak ini ia digelari oleh orang-orang banyak dengan Zainul Abidin.[7]

Lihat Juga

Catatan Kaki

 1. Qarasyi, Hayat al-Imam Zain al-'Abidin, jld. 1, hlm. 145 dan 146
 2. Dzahabi, al-'Ibar, jld. 1, hlm. 83
 3. Lihat. Shaduq, 'Ilal al-Syara'i, jld. 1, hlm. 132
 4. Qarasyi, Hayat al-Imam Zain al-'Abidin, jld. 1, hlm. 187
 5. Shaduq, 'Ilal al-Syara'i, jld. 1, hlm. 229 dan 230
 6. Shaduq, 'Ilal al-Syara'i, jld. 1, hlm. 229 dan 230
 7. Arbili, Kasyf al-Ghummah, jld. 2, hlm. 619

Daftar Pustaka

 • Arbili, Ali bin 'Isa. Kasyf al-Ghummah fi Ma'rifah al-Aimmah. Radhi, 1421 H.
 • Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. Al-'Ibar fi Khabar Ma Ghabar. Riset: Abu Hajir Muhammad Sa'id bin Basyuni Zaghlul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tanpa tahun.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali. 'Ilal al-Syara'i. Qom: Kitab Furusyi Dawari, 1385 H/1966.
 • Qarasyi, Baqir Syarif. Hayat al-Imam Zain al-'Abidin. Beirut: Dar al-Adhwa, 1409 H