Aminah Baigum al-Majlisi

tanpa prioritas, kualitas: b
tanpa navbox
tanpa referensi
Dari wikishia
Aminah Baigum al-Majlisihttp://en.wikishia.net
Informasi Pribadi
Nama Lengkap Aminah Khatun
Tempat tinggal Isfahan
Wafat/Syahadah Abad ke-12 H
Tempat dimakamkan Takht-e Fulad Isfahan
Informasi ilmiah
Guru-guru Muhammad Taqi Majlisi, Muhammad Baqir Majlisi
Karya-karya Syarah Alfiyah Ibn Malik, Syarah Syawahid Suyuthi, Majmu'ah Masail Fiqhi
Kegiatan Sosial dan Politik

Aminah Baigum al-Majlisi (bahasa Arab:آمنة بيگم المجلسي) atau Aminah Khatun (w. abad ke-12 H) adalah seorang ulama perempuan Syiah pada periode Safawi. Ia adalah putri dari Muhammad Taqi Majlisi, saudara perempuan Allamah Majlisi dan istri dari Mulla Shalih Mazandarani (w. 1081 H) Aminah Baigum membantu Allamah Majlisi dalam pengumpulan hadis untuk penulisan kitab Bihar al-Anwar. Diantara karyanya adalah Syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Syawahid Suyuti dan kumpulan tulisan masalah fikih.

Riwayat Hidup

Aminah Baigum al-Majlisi atau Aminah Khatun adalah putri dari Muhammad Taqi Majlisi dan saudara perempuan dari Allamah Majlisi. [1] Ibunya adalah putri dari Shadr al-Din Muhammad Husaini Asyuri Qummi. [2] Ia terkenal diantara para penulis di masanya karena keluasan ilmu dan pengetahuannya. [3] Diantaranya Abdullah Afandi penulis kitab Riyadh al-'Ulama dan Hiyadh al-Fudhala yang hampir sezaman dengan Aminah mengakui keluasan pengetahuan, ilmu dan ketakwaanya. [4]

Tidak ditemukan informasi yang pasti mengenai tahun kelahiran dan wafatnya.[5]Namun disebutkan ia wafat pada abad ke-12 H.[6]

Aminah Baigum wafat di isfahan dan dimakamkan di Pemakaman Takht-e Fulad. [7]Namun sebagian peneliti menyebutkan ia dimakamkan di tempat lain.[8]

Suami dan Keturunan

Aminah Khatun menikah dengan Mulla Shalih Mazandarani atas saran ayahnya.[9]Mullla Shalih adalah murid Majlisi Awal Muhammad Taqi Majlisi).[10]Setelah itu ia banyak menulis kitab, diantaranya adalah syarah kitab al-Kafi.[11]

Dari pernikahannya dengan Mulla Shalih, Aminah Khatun memiliki enam putra dan kesemuanya menjadi ulama. [12]Disebutkan ia juga memiliki satu atau dua anak perempuan.[13]Wahid Bahbani dan Ayatullah Burujerdi adalah sebagian ulama yang berasal dari keturunan Aminah Khatun dan Mulla Shalih Mazandarani.[14]

Derajat Keilmuan

Aminah Khatun mempelajari fikih dan hadis dari ayahnya sendiri Majlisi Awal dan dari saudaranya Allamah Majlisi.[15]Berikut beberapa karya yang menunjukkan keluasan ilmunya:

 • Syarah kitab Alfiah Ibnu Malik
 • Syarah kitab Syawahid Suyuti
 • Kumpulan masalah fikih
 • Kitab-kitab syair (sastra)[16]

Aminah Khatun juga berperan dalam pengumpulan hadis untuk penulisan kitab Bihar al-Anwar oleh Allamah Majlisi. [17]Disebutkan pula ia banyak membantu Mulla Shalih Mazandarani dalam memahami sebagian dari muatan kitab Qawaid al-Ahkam Allamah Hilli.[18]

Catatan Kaki

 1. Amin, A'yan al-Syi'ah, jld. 2, hlm. 95
 2. Hasyimi, Gauhari az Khandan-e Majlisi, hlm. 94
 3. Mazandarani, Syarh al-Kafi, Muqaddimah Muhaqqiq, hlm. 2
 4. Afandi, Riyadh al-'Ulama, jld. 5, hlm. 407
 5. Riyahi, Naqsy Banuwan-e Syi'ah Isfahan dar Farhang wa Tamaddun-e Iran wa Islam, hlm. 218 dan 222
 6. Banuwan-e Alimah wa Atsar-e anha, hlm. 42
 7. Mausu'ah Muallifi al-Imamiah, jld. 1, hlm. 90
 8. Hasyimi, Ghauhari az Khandan Majlisi, hlm. 94
 9. Afandi, Riyadh al-'Ulama, jld. 5, hlm. 407
 10. Mazandarani, Syarh al-Kafi, Muqaddimah Muhaqqiq, hlm. 2
 11. Mazandarani, Syarh al-Kafi, Muqaddimah Muhaqqiq, hlm. 2
 12. Amin, Mustadrak A'yan al-Syiah, jld. 4, hlm. 8
 13. Hasyimi, Gauhari az Khandan-e Majlisi, hlm. 100
 14. Hasyimi, Gauhari az Khandan-e Majlisi, hlm. 97
 15. Mausu'ah Muallifi al-Imamiah, jld. 1, hlm. 90
 16. Amin, Mustadrakat A'yan al-Syi'ah, jld. 4, hlm. 8
 17. Riyahi, Naqsy Banuwan-e Syi'ah Isfahan dar Farhang wa Tamaddun-e Iran wa Islam, hlm. 221
 18. Amin, A'yan al-Syi'ah, jld. 2, hlm. 95

Daftar Pustaka

 • Afandi, Abdullah bin Isa, Riyadh al-'Ulama wa Hayadh al-Fudhala, riset: Ahmad Husaini Asykwari, Beirut, Muassah al-Tarikh al-'Arabi, 1431 H
 • Amin Amili, Sayid Muhsin, A'yan al-Syi'ah, Beirut, Dar al-Ta'arif lil Mathbu'at, 1406 H
 • Amin, Sayid Hasan, Mustadarakat A'yan al-Syi'ah, Beirut, Dar al-Ta'arif, 1408 H
 • Banuwan 'Alimah wa Atsar anha, Qom, Markaz Mudiriyat Hauzaha Ilmiah Khaharan, 1379 HS
 • Hasyimi, Muhammad Qasim, Gauhari az Khandan-e Majlisi, Majalah Farhang Isfahan, no. 5 dan 6, Bahar wa Tabestan 1376 HS
 • Mausu'ah Muallifi al-Imamiah, Qom, Majma' al-Fikr al-Islami, 1428 H
 • Mazandarani, Muhammad Shalih bin Ahmad, Syarh al-Kafi, editor: Abu al-Hasan Sya'rani, Tehran, al-Maktabah al-Islamiyah, 1382 H
 • Rayahi, Muhammad Husain, Naqsy-e Banuwan-e Syi'ah Isfahan dar Farhang wa Tamaddun-e Iran wa Islam, Majalah Banwan Syiah, nmr. 10, Zamestan 1385 HS