Pengguna:Maitsam

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Kumpulan Artikel dan Entry Yang Dibuat

 • Jumlah entry yang diunggah per 12 Isfand 1393 (2 Maret 2015) adalah 136
 • Jumlah enrty yang diunggah per 30 Isfand 1394 (19 Maret 2106) adalah 109
 • Total entry per 30 Isfand (19 Maret 2016) adalah 245

September 2014

 1. Imam Ali bin Abi Thalib As
 2. Imam Ali bin Musa As
 3. Abbas bin Ali As
 4. Perjanjian Damai Imam Hasan
 5. Perjalanan Imam Husain As dari Madinah ke Karbala
 6. Peristiwa Asyura
 7. Syaikh Bahai
 8. Ayat Ujian Nabi Ibrahim As
 9. Tabarruk
 10. Tabarri

Oktober 2014

 1. Surah Al-Fatihah
 2. Surah Al-Baqarah
 3. Surah Ali Imran
 4. Surah Al-Nisa
 5. Surah Al-Maidah
 6. Surah Al-An'am
 7. Surah Al-A'raf
 8. Surah Al-Anfal
 9. Surah Al-Taubah
 10. Surah Yunus
 11. Surah Hud
 12. Surah Yusuf
 13. Surah Al-Ra'd
 14. Surah Ibrahim
 15. Surah Al-Hijr
 16. Surah Al-Nahl
 17. Surah Al-Isra'
 18. Surah Al-Kahf
 19. Surah Maryam
 20. Surah Thaha
 21. Surah Al-Anbiya
 22. Surah Al-Hajj
 23. Surah Al-Mukminun
 24. Surah Al-Nur
 25. Surah Al-Furqan
 26. Surah Al-Syu'ara
 27. Surah Al-Naml
 28. Surah Al-Qashash
 29. Surah Al-Ankabut
 30. Surah Al-Rum

November 2014

 1. Longmarch Arbain
 2. Ziarah Arbain
 3. Surah Lukman
 4. Surah Al-Sajdah
 5. Surah Al-Ahzab
 6. Surah Saba’
 7. Surah Fathir
 8. Surah Al-Shaffat
 9. Surah Shad
 10. Surah Al-Zumar
 11. Surah Ghafir
 12. Surah Fusshilat
 13. Surah Al-Syura
 14. Surah Al-Zukhruf
 15. Surah Al-Dukhan
 16. Surah Al-Jatsiyah
 17. Surah Al-Ahqaf
 18. Surah Muhammad
 19. Surah Al-Fath
 20. Surah Al-Hujurat
 21. Surah Qaf
 22. Surah Al-Dzariyat
 23. Surah Al-Thur
 24. Surah Al-Najm
 25. Surah Al-Qamar
 26. Surah Al-Rahman
 27. Surah Al-Waqi’ah
 28. Surah Al-Hadid
 29. Surah Al-Mujadilah
 30. Surah Al-Hasyr
 31. Surah Al-Mumtahanah
 32. Surah Al-Shaff
 33. Surah Al-Jumu’ah
 34. Surah Al-Munafiqun
 35. Surah Al-Taghabun
 36. Surah Al-Thalaq
 37. Surah Al-Tahrim
 38. Surah Al-Mulk
 39. Surah Al-Qalam
 40. Surah Al-Haqqah
 41. Surah Al-Ma’arij
 42. Surah Nuh
 43. Surah Al-Jin
 44. Surah Al-Muzammil
 45. Surah Al-Muddatsir
 46. Surah Al-Qiyamah
 47. Surah Al-Insan
 48. Surah Al-Mursalat
 49. Surah Al-Naba'
 50. Surah Al-Nazi'at
 51. Surah 'Abasa
 52. Surah Al-Takwir
 53. Surah Al-Infithar
 54. Surah Al-Muthaffifin
 55. Surah Al-Insyiqaq
 56. Surah Al-Buruj
 57. Surah Al-Thariq
 58. Surah Al-A’la
 59. Surah Al-Ghasyiyah

December 2014

 1. Surah Al-Fajr
 2. Surah Al-Balad
 3. Surah Al-Syams
 4. Surah Al-Lail
 5. Surah Al-Dhuha
 6. Surah Al-Insyirah
 7. Surah Al-Tin
 8. Surah Al-'Alaq
 9. Surah Al-Qadr
 10. Surah Al-Bayyinah
 11. Surah Al-Zalzalah
 12. Surah Al-'Adiyat
 13. Surah Al-Qari'ah
 14. Surah Al-Takatsur
 15. Surah Al-'Ashr
 16. Surah Al-Humazah
 17. Surah Al-Fil
 18. Surah Quraisy
 19. Surah Al-Ma'un
 20. Surah Al-Kautsar
 21. Surah Al-Kafirun
 22. Surah Al-Nashr
 23. Surah Al-Masad
 24. Surah Al-Ikhlash
 25. Surah Al-Falaq
 26. Surah Al-Nas

Januari 2015

 1. Ayat Wudhu
 2. Ayat Khairul Bariyyah
 3. Ayat Ukhuwwah
 4. Ayat Kursi
 5. Ayat Khumus

Februari 2015

 1. Ayat Shadiqin
 2. Basmalah
 3. Ayat Wain Yakadu
 4. Ayat Nur
 5. Ayat Wilayah

Maret 2015

 1. Surah
 2. Ayat


April 2015

 1. Surah-surah Makkiyah dan Madaniyah
 2. Asbab al-Nuzul
 3. Kemunculan Imam Mahdi
 4. Imamiyah
 5. Imam-imam Syiah

Mei 2015

 1. Imam Muhammad bin Hasan Ajf
 2. Syarif Radhi
 3. Imam Khomeini Rah
 4. Abu Dzar
 5. Khutbah al-Ghadir

Juni 2015

 1. Bulan Ramadhan
 2. Puasa

Juli 2015

 1. Lailatul Qadar
 2. Hari Quds Sedunia
 3. Idul Fitri
 4. Risalah al-Huquq
 5. Surat untuk Anda
 6. Munajat Khamsa 'Asyar
 7. Khutbah Imam Sajjad di Suriah

Agustus 2015

 1. Ghadir Khum
 2. Tahun Gajah
 3. Idul Qurban
 4. Haji Tamattu'
 5. Idul Ghadir
 6. Peristiwa Ghadir
 7. Fatimah Maksumah Sa
 8. Saqifah
 9. Khaibar
 10. Para Imam Baqi
 11. Dzulkaidah
 12. Dzulhijjah
 13. Dahw al-Ardh
 14. Fadak

September 2015

 1. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah
 2. Perang Uhud
 3. Majma' al-Bayan
 4. Hamzah bin Abdul Mutthalib
 5. Gunung Uhud
 6. Hani bin Urwah
 7. Penghancuran Baqi

Oktober 2015

 1. Hur bin Yazid
 2. Syi'ib Abi Thalib
 3. Syaikh Mufid
 4. Muslim bin Ausajah
 5. Tafsir Al-Mizan
 6. Husainiyah
 7. Fatimah binti Husain Sa
 8. Tasu'a
 9. Peristiwa Asyura (Menurut Data Statistik)
 10. Perlawanan Thawwabin
 11. Sukainah binti Husain Sa

November 2015

 1. Taqiyyah
 2. Raj'ah
 3. Ilmu Ghaib
 4. Ma'ad Jasmani

Desember 2015

 1. Penantian Imam Zaman
 2. Kegaiban Imam Zaman Ajf
 3. Keterjagaan al-Qur'an dari Penyimpangan
 4. Wilayah

Januari 2016

 1. Lailatul Mabit
 2. Ammar bin Yasir
 3. Hadis Rayat
 4. Malik al-Asytar
 5. Ghurar al-Hikam
 6. Khutbah Syiqsyiqiyyah
 7. Khutbah Muttaqin
 8. Surat kepada Malik Asytar
 9. Surat Imam Ali As ke Imam Hasan As
 10. Ibnu Abi al-Hadid


Februari 2016

 1. Shiddiq al-Akbar
 2. Faruq
 3. Shahifah Alawiyah
 4. Uwais al-Qarni
 5. Asbagh bin Nubatah
 6. Perang Jamal
 7. Perang Nahrawan
 8. Ayat Isytira
 9. Mariqin
 10. Mutiara Hikmah Nahjul Balagha
 11. Hari Kebangkitan
 12. Zakat
 13. Ibnu Ataiqi Hilli
 14. Salat Id
 15. Muthahhirat
 16. Haji

Maret 2016

 1. Jihad
 2. Istisqa
 3. Ruku'
 4. Najasat
 5. Mustahab
 6. Masyhad
 7. Mahar
 8. Sedekah
 9. Salat Jama'ah
 10. Baligh
 11. Mubah
 12. Khaja Nashiruddin Thusi
 13. Salman al-Farisi
 14. Sujud
 15. Makanan dan Minuman 20/3/16

April 2016

 1. Tahdzib al-Ahkam
 2. Masjid Sahlah
 3. Ifthar
 4. Amalan-amalan Bulan Ramadhan
 5. Doa Sahar
 6. Doa Iftitah
 7. Doa Jausyan Kabir
 8. Doa-Doa Harian Bulan Ramadhan
 9. Salat-salat di Bulan Ramadhan
 10. 1 Ramadhan
 11. 2 Ramadhan
 12. 3 Ramadhan
 13. 4 Ramadhan
 14. 5 Ramadhan
 15. 6 Ramadhan
 16. 7 Ramadhan
 17. 8 Ramadhan
 18. 9 Ramadhan
 19. 10 Ramadhan
 20. 11 Ramadhan
 21. 12 Ramadhan
 22. 13 Ramadhan
 23. 14 Ramadhan
 24. 15 Ramadhan
 25. 16 Ramadhan
 26. 17 Ramadhan
 27. 18 Ramadhan
 28. 19 Ramadhan
 29. 20 Ramadhan
 30. 21 Ramadhan
 31. 22 Ramadhan
 32. 23 Ramadhan
 33. 24 Ramadhan
 34. 25 Ramadhan
 35. 26 Ramadhan
 36. 27 Ramadhan
 37. 28 Ramadhan
 38. 29 Ramadhan
 39. 30 Ramadhan
 40. Shafar
 41. 1 Dzulhijjah
 42. 2 Dzulhijjah
 43. 3 Dzulhijjah
 44. 4 Dzulhijjah
 45. 5 Dzulhijjah
 46. 6 Dzulhijjah
 47. 7 Dzulhijjah
 48. 8 Dzulhijjah
 49. 9 Dzulhijjah
 50. 10 Dzulhijjah
 51. 11 Dzulhijjah
 52. 12 Dzulhijjah
 53. 13 Dzulhijjah
 54. 14 Dzulhijjah
 55. 15 Dzulhijjah
 56. 16 Dzulhijjah
 57. 17 Dzulhijjah
 58. 18 Dzulhijjah
 59. 19 Dzulhijjah
 60. 20 Dzulhijjah
 61. 21 Dzulhijjah
 62. 22 Dzulhijjah
 63. 23 Dzulhijjah
 64. 24 Dzulhijjah
 65. 25 Dzulhijjah
 66. 26 Dzulhijjah
 67. 27 Dzulhijjah
 68. 28 Dzulhijjah
 69. 29 Dzulhijjah
 70. 30 Dzulhijjah

Mei 2016

 1. 1 Rabiul Awwal
 2. 2 Rabiul Awwal
 3. 3 Rabiul Awwal
 4. 4 Rabiul Awwal
 5. 5 Rabiul Awwal
 6. 6 Rabiul Awwal
 7. 7 Rabiul Awwal
 8. 8 Rabiul Awwal
 9. 9 Rabiul Awwal
 10. 10 Rabiul Awwal
 11. 11 Rabiul Awwal
 12. 12 Rabiul Awwal
 13. 13 Rabiul Awwal
 14. 14 Rabiul Awwal
 15. 15 Rabiul Awwal
 16. 16 Rabiul Awwal
 17. 17 Rabiul Awwal
 18. 18 Rabiul Awwal
 19. 19 Rabiul Awwal
 20. 20 Rabiul Awwal
 21. 21 Rabiul Awwal
 22. 22 Rabiul Awwal
 23. 23 Rabiul Awwal
 24. 24 Rabiul Awwal
 25. 25 Rabiul Awwal
 26. 26 Rabiul Awwal
 27. 27 Rabiul Awwal
 28. 28 Rabiul Awwal
 29. 29 Rabiul Awwal
 30. 30 Rabiul Awwal
 31. Miqdad bin Amr
 32. Mir Findiriski
 33. Mir Damad
 34. Sayid Muhammad Husain Thabathabai
 35. Alau al-Rahman fi Tafsir al-Qur'an
 36. Al-Burhan fi Tafsir al-Qur'an
 37. Tafsir Ayyasyi
 38. Tafsir Furat al-Kufi
 39. Mulla Hadi Sabzawari
 40. Tafsir Nur al-Tsaqalain

Juni 2016

 1. Tafsir al-Shafi
 2. Tafsir Ali bin Ibrahim Qummi
 3. Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Quran
 4. Talkhish al-Bayan
 5. Tafsir Imam Hasan Askari As
 6. Mutasyabih al-Qur'an wa Mukhtalifih
 7. Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an

Juli 2016

 1. 1 Shafar
 2. 2 Shafar
 3. 3 Shafar
 4. 4 Shafar
 5. 5 Shafar
 6. 6 Shafar
 7. 7 Shafar
 8. 8 Shafar
 9. 9 Shafar
 10. 10 Shafar
 11. 11 Shafar
 12. 12 Shafar
 13. 13 Shafar
 14. 14 Shafar
 15. 15 Shafar
 16. 16 Shafar
 17. 17 Shafar
 18. 18 Shafar
 19. 19 Shafar
 20. 20 Shafar
 21. 21 Shafar
 22. 22 Shafar
 23. 23 Shafar
 24. 24 Shafar
 25. 25 Shafar
 26. 26 Shafar
 27. 27 Shafar
 28. 28 Shafar
 29. 29 Shafar
 30. 30 Shafar
 31. Kitab Al-Istibshar

Agustus 2016

 1. Fadhl bin Hasan Thabarsi


September 2016

 1. Asma binti Umais
 2. Bani Abi Thalib
 3. Ihtidhar
 4. Ayat Ith'am

Oktober

 1. Malam Asyura
 2. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas
 3. Rubab binti Imru al-Qais
 4. Abdullah bin Abbas
 5. Bilal bin Rabah
 6. Jabir bin Samurah
 7. Ziarah Kubur


November 2016

 1. Sahabat
 2. Hafsah binti Umar
 3. Marwan bin Hakam
 4. Kawasan Badar
 5. Wajib Takhyiri
 6. Wajib Aini

Desember 2016

 1. Masjid Dzul Hulaifah
 2. Mukjizat
 3. Khawarij

Januari 2017

 1. Burhan Tamanu'

Februari 2017

 1. Dalil al-Huduts
 2. Zainab binti Khuzaimah
 3. Haram Imam Ali As
 4. Argumen Keteraturan
 5. Ahmad bin Ali al-Najasyi
 6. Syaikh Abbas al-Qummi
 7. Wasail al-Syi'ah (Kitab)

Maret 2017

 1. Sayyid Syihabuddin Mar'asyi Najafi
 2. Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah
 3. Muhammad Taqi Majlisi
 4. Daftar Karya Muhammad Taqi Majlisi
 5. Perpustakaan Ayatullah Mar'asyi Najafi

April 2017

 1. Juwairiyah binti Harits
 2. Sayid Ali Siistani
 3. Hamzah Fansuri

Mei 2017

 1. Ja'far Kasyif al-Ghitha
 2. Muhammad Kazhim Khurasani
 3. Doa Faraj
 4. Abdullah bin Zubair

Juni 2017

 1. Doa Simat
 2. Tajrid al-I'tiqad (Buku)
 3. Usman bin Mazh'un
 4. Muhammad Taqi Bahjat
 5. Akad Persaudaraan
 6. Kamal al-Din wa Tamam al-Ni'mah (Buku)
 7. Al-Khishal (buku)
 8. Fiddha al-Nubiyyah

Juli 2017

 1. Pekuburan Bab al-Shagir
 2. Katsir al-Syak

Agustus 2017

 1. Makam Ibrahim
 2. Ziarah
 3. Furat
 4. Tafsir bi al-Riwayat
 5. Abar Ali

September 2017

 1. Aus dan Khazraj
 2. Muhammad bin Ja'far Ibnu Nama

Oktober 2017

 1. Pohon Terlarang


November 2017

 1. Rukun-rukun Salat
 2. Hadd al-Tarakkhus
 3. Mujtahid

Desember 2017

 1. Umrah Mufradah
 2. Pemberian Cincin
 3. Surah Al-Insan
 4. Allah

Januari 2018

 1. Pencabutan Nyawa
 2. Kiamat Sughra
 3. Catatan Amal
 4. Hadis Wasiat

Februari 2018

 1. Iqtishaduna (buku)
 2. Banjir Nabi Nuh as

Maret 2018

 1. Al-Quran
 2. Imam Husain as

Urdibehesyt 1397

 1. Sayid Hasan Nasrallah
 2. Tempat Pembantaian
 3. Perang Hamra al-Asad
 4. Masjid Hannanah
 5. Hadis Jabir
 6. Mandi Karena Menyentuh Mayat
 7. Nabi Nuh as
 8. Bani Asad
 9. Hilf al-Fudhul


 1. Aba Salt al-Hirawi
 2. Ibnu Ridha
 3. Gunung Tsur

Khurdad 1397

Syahriwar 1397

 1. Tahannuts
 2. Ashhab Raqim
 3. Kaum Luth

Mehr 1397

 1. Katsir Safar
 2. Mukmin Thaq
 3. Bani Quraizhah

Aban 1397

 1. Ibrahim bin Mahziyar
 2. Sujud Sahwi
 3. Tarukh
 4. Bid'ah
 5. Abdullah Mahdh