Surah Hud

Dari Wiki Shia
Lompat ke: navigasi, cari
Hud
هود
221-11.jpg
Ayat 1-5
Informasi
Arti: Nabi Hud
Nama lain: -
No urut pewahyuan: 52
Klasifikasi: Makkiyah
Surah ke: 11
Juz:

Juz 11 (ayat 1-5),

juz 12 (ayat 6-123)
Statistik
Jumlah ayat: 123
Jumlah kata: 1948
Jumlah huruf: 7820

Surah Hud (Bahasa Arab: هود , Hūd, "Nabi Hud") adalah surah ke-11 Al-Quran. Dalam surah ini dijelaskan secara rinci tentang kisah Nabi Hud, nabi yang diutus ke tengah kaum Ad. Surah Hud adalah surah kelima yang dimulai dengan huruf muqatha’ah. Surah ini termasuk sebagai surah miun dan dari sisi isi dan ukuran termasuk surah yang berukuran medium serta kandungannya kurang dari satu juz (2/3) Al-Quran..

Surah Hud

Dalam surah ini kisah Nabi Hud, nabi kaum Ad dijelaskan secara rinci (dari ayat 50 sampai dengan ayat 60). Atas dasar itu, surah ini disebut sebagai surah Hud dan termasuk sebagai surah Makkiyah. Dari urutan penyusunan (mushaf) surah Hud adalah surah ke-11 dan dari urutan pewahyuan merupakan surah ke-52 surah Al-Quran. Di antara surah-surah yang dimulai dengan huruf muqatha’ah, surah Hud adalah surah yang ke-5 yang dimulai dengan huruf-huruf terputus ini. Surah ke-11 Al-Quran ini tergolong sebagai salah satu surah Miun (lebih dari seratus ayat). Dari sisi ukuran termasuk berukurang sedang dan kurang lebih terdiri dari 2/3 dari satu juz Al-Quran. Ayat-ayat surah ini sesuai dengan perhitungan para qari Kufah terdiri dari 123 ayat sementara orang-orang Madinah menghitungnya 122 ayat. Para qari Basrah menilai terdapat 121 ayat yang terdapat pada surah ini. Mengikut pendapat yang sahih dan masyhur surah Hud ini terdiri dari 123 ayat. Jumlah katanya adalah 1948 dan hurufnya adalah 7820.

Tema Utama

Pokok kandungan dan tema utama surah ini adalah sebagai berikut:

 • Kisah-kisah para nabi (Nuh, Hud, Saleh, Luth, Syuaib, Ibrahim, dan Musa As)
 • Perjuangan melawan kerusakan dan penyimpangan
 • Bergerak di jalan lurus kebenaran
 • Istiqamah dan setia di jalan kebenaran
 • Penetapan kebenaran wahyu dan Al-Quran
 • Keagungan, kebesaran dan mukjizat Al-Quran
 • Masalah Ilmu Tuhan terhadap segala urusan
 • Ujian dan cobaan manusia dalam menyusuri jalan kesempurnan dan pilihan yang terbaik.[1]

Catatan Kaki

 1. Dānesynameh Qur’ān wa Qur’ān Pazyuhi, jld. 2, hal. 1239.

Daftar Pustaka

 • Al-Quran, Terjemahan Persia Muhammad Mahdi Fuladmand, Tehran, Dar al-Qur’an al-Karim, 1418 H/1376 S.
 • Dānesynameh Qur’ān wa Qur’ān Pazyuhi, jld. 2, disusun oleh Bahauddin Khuramsyahi, Tehran, Dustan-Nahid, 1377 S.

Pranala Luar


Surah Sebelumnya:
Surah Yunus
Surah Hud Surah Setelahnya:
Surah Yusuf
1.Al-Fatihah
2.Al-Baqarah
3.Ali Imran
4.Al-Nisa
5.Al-Maidah
6.Al-An'am
7.َََAl-A'raf
8.Al-Anfal
9.Al-Taubah
10.Yunus
11.Hud
12.Yusuf
13.Surah Al-Ra'd
14.Ibrahim
15.Al-Hijr
16.Al-Nahl
17.Al-Isra'
18.Al-Kahf
19.Maryam
20.Thaha
21.Al-Anbiya
22.Al-Hajj
23.Al-Mukminun
24.Al-Nur
25.Al-Furqan
26.Al-Syu'ara
27.Al-Naml
28.Al-Qashash
29.Al-Ankabut
30.Al-Rum
31.Lukman
32.Al-Sajdah
33.Al-Ahzab
34.Saba’
35.Fathir
36.Yasin
37.Al-Shaffat
38.Shad
39.Al-Zumar
40.Ghafir
41.Fusshilat
42.Al-Syura
43.Al-Zukhruf
44.Al-Dukhan
45.Al-Jatsiyah
46.Al-Ahqaf
47.Muhammad
48.Al-Fath
49.Al-Hujurat
50.Qaf
51.Al-Dzariyat
52.Al-Thur
53.Al-Najm
54.Al-Qamar
55.Al-Rahman
56.Al-Waqi’ah
57.Al-Hadid
58.Al-Mujadilah
59.Al-Hasyr
60.Al-Mumtahanah
61.Al-Shaff
62.Al-Jumu’ah
63.Al-Munafiqun
64.Al-Taghabun
65.Al-Thalaq
66.Al-Tahrim
67.Al-Mulk
68.Al-Qalam
69.Al-Haqqah
70.Al-Ma’arij
71.Nuh
72.Al-Jin
73.Al-Muzammil
74.Al-Muddatsir
75.Al-Qiyamah
76.Al-Insan
77.Al-Mursalat
78.Al-Naba
79.Al-Nazi'at
80.'Abasa
81.Al-Takwir
82.Al-Infithar
83.Al-Muthaffifin
84.Al-Insyiqaq
85.Al-Buruj
86.Al-Thariq
87.Al-A’la
88.Al-Ghasyiyah
89.Al-Fajr
90.Al-Balad
91.Al-Syams
92.Al-Lail
93.Al-Dhuha
94.Al-Insyirah
95.Al-Tin
96.Al-'Alaq
97.Al-Qadr
98.Al-Bayyinah
99.Al-Zalzalah
100.Al-'Adiyat
101.Al-Qari'ah
102.Al-Takatsur
103.Al-'Ashr
104.Al-Humazah
105.Al-Fil
106.Quraisy
107.Al-Ma'un
108.Al-Kautsar
109.Al-Kafirun
110.Al-Nashr
111.Al-Masad
112.Al-Ikhlash
113.Al-Falaq
114.Al-Nas

Diperoleh dari "http://id.wikishia.net/index.php?title=Surah_Hud&oldid=8813"