Prioritas: a, Kualitas: b
tanpa referensi

Lima Manusia Suci

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Lima manusia suci (bahasa Arab:الخمسة الطيبة) adalah sebutan bagi Nabi Muhammad saw, Ali bin Abi Thalib as, Fatimah binti Muhammad sa, Imam Hasan as dan Imam Husain as yang memiliki keutamaan dan kedudukan tersendiri yang membedakannya di antara empat belas manusia suci dalam pandangan Syiah Imamiyah. Kelima manusia suci ini terkenal juga dengan sebutan Ashhabul Kisa (أصحاب الکساء) dan Lima Kebaikan (الخمسة الطیّبة).

Kaligrafi Terkenal dengan Nama "Lima Manusia Ashabul Kisa" pada Dinding Mushola Imam Khomeini di Tehran

Keutamaan Menurut Al-Quran

Kemasyhuran kelima orang suci tersebut dalam Alquran dan hadis-hadis diambil dari peristiwa turunnya ayat tathhir (kesucian).[1] Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad saw dan Ahlulbaitnya diselimuti dalam sebuah jubah. Para ahli tafsir Syiah dan juga banyak dari mufasir selainnya, menyebutkan peristiwa itu hanya terjadi pada Fatimah Zahra, suaminya dan kedua anaknya—Hasan dan Husain-. Para mufasir menerangkan bahwa Ashhabul Kisa terlindung dari setiap kejelekan dan keburukan.

Keutamaan Ashhabul Kisa lainnya yang bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quran yaitu:

 • Ayat Mubahalah[2] yang menyebut Ali bin Abi Thalib sebagai jiwa Nabi saw, Fatimah Zahra sebagai wanita pilihan keluarga Nabi saw, dan Hasan-Husain sebagai anak-anak Nabi saw.
 • Ayat 5-22 surah Al-Insan (ad-Dahr) yang turun berkenaan dengan puasa tiga hari Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain dan pemberian makanan untuk berbuka puasa mereka selama tiga hari kepada orang miskin, yatim dan tawanan. Keikhlasan dan sikap itsar (mendahulukan kepentingan orang lain) mereka telah dipuji oleh Al-Quran.
 • Ayat Mawaddat (kecintaan)[3], yang menurut para mufasir wujud dari al-Qurba adalah keluarga Nabi Muhammad saw, yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Kecintaan terhadap mereka merupakan balasan atas penyampaian risalah Nabi Muhammad saw.
 • Ayat 19-22 Surah Al-Rahman yang menggambarkan Ali dan Fatimah sebagai dua lautan, dimana Nabi saw adalah wujud barzakhi keduanya, sementara Hasan dan Husain adalah Lu'lu dan Marjan yang lahir dari pertemuan kedua lautan tersebut.[4] [5] [6]
 • Ayat 30 Surah Al-Baqarah (فتلقّی آدم من ربّه کلمات),menurut sebagian riwayat umum dan khusus yang menafsirkan ayat ini adalah tawasulnya Nabi Adam as dengan perantaraan nur kelima orang suci ini dan penyebutan nama-nama mereka (kalimatin) oleh Allah swt menjadi sebab pengampunan dan diterimanya taubat Nabi Adam as.[7] [8] [9] [10] [11] Dalam sebagian riwayat lain [12] [13] [14] disebutkan mengenai diambilnya nama-nama manusia suci ini (Muhammad, Ali, Fathimah, Hasan, Huain) dari nama-nama atau sifat Allah swt, yaitu Mahmud dan Hamid, 'Alii dan A'laa, Fathir dan Fathim, Muhsin, Dzul Ihsan dan Dzul Asmail Husna.

Dalam tafsir dan takwil atas ayat-ayat ini dan ayat [15]و اذ ابتلی ابراهیم ربّه بکلماتٍ فاتمهّن selain kata "kalimat" ditakwilkan dengan lima manusia suci dan kata "فَأتَمَّهُنَّ" dengan Sembilan imam keturunan Husain as, juga disebutkan mengenai berbagai keutamaan kedudukan Ashhabul Kisa.[16] [17] [18] [19]

Begitu pun dalam ayat [20]اَسْتَکْبَرْتَ اَم کَنتَ مِن العالین kata العالین ditakwilkan dengan خمسه طیّبه (lima kebaikan).[21] [22]

Ayat-ayat lain yang menurut riwayat-riwayat umum dan khusus berkenaan dengan lima manusia suci adalah an-Nisa: 69, an-Nahl: 43, Ibrahim: 24, Thaha: 132, Furqan: 74, al-Dzariyat: 27, Thur: 21 dan al-Hasyr: 9.[23] [24]

Keutamaan Menurut Hadis

Dalam kumpulan riwayat-riwayat umum dan khusus Abu Ubay terdapat bab-bab yang khusus mengenai lima manusia suci.[25] [26] [27] Dalam sebagian riwayat juga disebutkan tentang malaikat Jibril sebagai yang keenam di antara mereka (Jibril sadisuna).[28] [29]

Penghormatan dan kebanggan atas kelima manusia suci ini juga terdapat dalam perkataan, dalil-dalil dan khutbah Ahlulbait as.[30] [31] [32]

Kelebihan Lima Manusia Suci Atas Semua Imam

Kutamaan dan kelebihan lima manusia suci di antara empat belas maksumin dapat disebutkan dengan beberapa petunjuk. Petunjuk ini adalah riwayat mengenai kelima manusia suci ini, baik riwayat yang umum maupun khusus. Kesyahidan Imam Husain as (61 H/681)sebagai orang kelima di antara mereka dan disebutkannya dalam doa dan ziarah[33] dengan Khamisu Ahlil 'Iba (ahli jubbah yang kelima) dan Khamisu Ashhabil Kisa (ahli selimut yang kelima) telah menjadi kebiasaan sebagai pengganti wafatnya kelima manusia suci. Oleh karena itu, disebut dengan musibah besar.[34] Sebutan ini juga diberikan kepada Ali as sebagai penghormatan.[35]

Berdasarkan riwayat, urutan keutamaan dan kelebihan kelima manusia suci juga cukup jelas. Nabi Muhammad saw memiliki kelebihan dibandingkan empat manusia suci lainya. Imam Ali as memiliki keutamaan lebih dari Fatimah, Hasan dan Husain.[36] Sementara terdapat perbedaan pendapat mengenai kelebihan Fatimah atas Hasan dan Husain, begitupun sebaliknya.[37] [38] [39]

Catatan Kaki

 1. QS. Al-Ahzab: 33
 2. QS. Ali Imran: 61
 3. QS. As-Syura : 23
 4. Syusytari, jld. 3, hlm. 274-279; jld. 9, hlm. 107-109.
 5. Majlisi, jld. 24, hlm. 97-99; jld. 37, hlm. 64, 73, 96.
 6. Suyuthi; Thabarsi, tentang ayat ini.
 7. Syusytari, jld.3, hllm. 80-76; jld. 5, hlm. 11; jd. 11, hlm. 102-105.
 8. Majlisi, jld. 26, hlm. 323-328, 333.
 9. Husaini Firuz Abadi, jld. 1, hlm. 205.
 10. Amini, jld. 7, hlm. 300-301.
 11. Thabarsi; Bahrani; Abu al-Futuh Razi, tentang ayat ini.
 12. Syusytari, jld. 5, hlm. 4.
 13. Majlisi, jld. 15, hlm. 9, 14-15; jld. 25, hlm. 6; jld. 26, hlm. 327-328; jld. 37, hlm. 47, 62-63.
 14. Amini, jld. 2, hlm. 300-301.
 15. QS. Al-Baqarah: 124.
 16. Lihat: Bahrani; Thabrهsi, tentang ayat ini.
 17. Syusytari, jld. 3, hlm. 79; jld. 5, hlm. 262-265; jld. 7, hlm. 180-183; jld. 18, hlm. 344-347.
 18. Majlisi, jld. 25, hlm. 2-3, 6, 16-17; jld. 26, hlm. 273, 311-312, 323-327, 343.
 19. Husaini Firuz Abadi, jld. 1, hlm. 207; Amini, jld. 2, hlm. 300-301; Qunduzi, jld. 1, hlm. 209.
 20. Hlm. 75.
 21. Bahrani, tentang ayat ini.
 22. Majlisi, jld. 25, hlm. 2; jld. 26, hlm. 346-347.
 23. Lihat: Syusytari, jld. 3, hlm. 482-483, 542, 560; jld. 14, hlm. 375, 389-391, 542, 550, 591-593, 637, 682.
 24. Majlisi, jld. 25, hlm. 16, 30, 220, 241; jld. 37, hlm. 83.
 25. Lihat: Firuz Abadi, jld. 1, hlm. 264-311
 26. Syusytari, jld. 5, hlm. 3-4, 11-22, 45-46; jld. 18, hlm. 384 dst.
 27. Majlisi, jld. 37, hlm. 35-107.
 28. Qunduzi, jld. 1, hlm. 323.
 29. Majlisi, jld. 42, hlm. 63; jld. 43, hlm. 49; Mengenai keutamaan lima manusia suci, kecintaan kepada mereka dan petunjuk-petunjuk tentang kedudukan duniawi dan ukhrawi mereka, Lihat: Majlisi, jd. 37, hlm. 36-37, 47, 64-65, 75, 78, 84-85; Husaini Firuz Abadi, jld. 1, hlm. 300; jld. 2, hlm, 78; jld. 3, hlm. 133, 139, 141; Amini, jld. 2, hlm. 300-301; Syusytari, jld. 5, hlm. 20, 53, 90; jld. 18, hlm. 348-355; Tafsir ayat mawaddat pada Zamakhsyari; Qunduzi, jld. 2, hlm. 68, 297.
 30. Lihat: Syusytari, jld. 5, hlm. 28-29, 31-32, 39.
 31. Lihat: Syusytari, jld. 5, hlm. 28-29, 31-32, 39.
 32. Amini, jld. 1, hlm. 160, 209.
 33. Majlisi, jld. 45, hlm. 250; jld. 98, hlm. 179, 196, 235, 313, 318, 160.
 34. Majlisi, jld. 44, hlm. 269-270; jld. 45, hlm. 2, 88.
 35. Lihat: Majlisi, jld. 65, hlm. 130; jld. 97, hlm. 205, 302, 373.
 36. Majlisi, jld. 26, hlm. 272; jld. 37, hlm. 75, 87; jld. 39, hlm. 90-92.
 37. 37. Lihat: Agha Buzurg Tehrani, jld. 4, hlm. 359.
 38. Mirza-ye Qommi, jld. 2, hlm. 785.
 39. Majlisi, jld. 43, hlm. 264; jld. 45, hlm. 3.

Daftar Pustaka

 • Al-Quran
 • Muhammad Muhsin Agha Buzurg Tehrani, Al-Dzari’ah ila Tashanif al-Syi’ah, Cetakan Ali Naqi Minzavi dan Ahmad Minzavi, Beirut 1403/1983.
 • Abul Futuh Razi, Raudh al-Jinan wa Rauh al-Janan fi Tafsir al-Quran, Cetakan Muhammad Ja’far Yahaqi dan Muhammad Mahdi Nashih, Masyhad 1363-1375.
 • Abdul Husain Amini, Al-Ghadir fi al-Kitab wa al-Sunnati wa al-Adab, Beirut 1387/1967.
 • Hasyim bin Sulaiman Bahrani, Al-Burhan fi Tafsir al-Quran, Qom, Tanpa tahun.
 • Murtadha Husaini Firuz Abadi, Fadhail al-Khamsah min Shihah al-Sittah, Beirut 1402/1982.
 • Abdurrahman bin Abu Bakar Suyuthi, Al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma’tsur, Beirut, Tanpa tahun.
 • Nurullah bin Syarifuddin Syusytari, Ahqaq al-Haq wa Azhaq al-Bathil, Cetakan Mahmud Mar’asyi, Qom 1377.
 • Fadhl bin Hasan Thabarsi, Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Cetakan Hasyim Rasuli Mahallati dan Fadhlullah Yazdi Thabathabai, Beirut 1408/1988.
 • Muhammad bin Umar Fakhrurrazi, Al-Tafir al-Kabir, Mesir, Tanpa tahun; Cetakan Offset Tehran, Tanpa tahun.
 • Sulaiman bin Ibrahim Qunduzi, Yanabi’ al-Mawaddah li Dzawil Qurba, Cetakan Ali Jamal Asyraf Husaini, Qom 1416.
 • Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi Majlisi, Bihar al-Anwar, Beirut 1403/1983.
 • Abu al-Qasim Muhammad Hasan Mirza-ye Qommi, Jami’ al-Syatat, Cetakan Sangi Tehra 1277.