Ya'sub al-Din (gelar)

tanpa prioritas, kualitas: c
Dari wikishia

Imam Pertama Syiah
Ali as


Biografi
Peristiwa GhadirLailatul MabitYaum al-DarGaris kehidupan


Warisan
Nahj al-BalaghahGhurar al-HikamKhutbah SyiqsyiqiyyahHaram Imam Ali as


Keutamaan
Keutamaan Ahlulbait AsAyat WilayahAyat Ahlu ZikrAyat Ulil AmriAyat TathirAyat MubahalahAyat MawaddahAyat ShadiqinAyat Syira'Hadis Madinatul ‘IlmiHadis TsaqalainHadis RayatHadis SafinahHadis Kisa'Khutbah al-GhadirHadis ManzilahHadis Yaum al-DarHadis Sadd al-AbwabHadis WishayatKelahiran di KakbahPeristiwa Penghancuran Berhala


Sahabat
Ammar bin YasirMalik al-AsytarAbu DzarUwais al-Qarani'Ubaidillah bin Abi Rafi'Muhammad bin Abu BakarHujr bin 'AdilainYa'sub al-Din (bahasa Arab:یعسوب الدین) atau Ya'sub al-Mukminin (یعسوب المؤمنین) adalah salah satu dari gelar Imam Ali as yang diberikan oleh Rasulullah secara langsung kepadanya. Ya'sub al-Din bermakna besar, pelindung dan pemimpin kaum mukminin. Berdasarkan sebuah riwayat, Imam Ali as dan juga Imam al-Mahdi as dikenang sebagai Ya'subuddin.

Pengertian secara Leksikal

Ya'sub dalam bahasa berarti raja dan ratu lebah madu, demikian juga kata itu memiliki arti besar, tuan dan pemimpin kaum. Imam Ali as dinamakan Ya'sub al-din dan mukminin, karena ratu lebah madu sebagai pemimpin, ketua dan raja para lebah, Amirul Mukminin juga pemimpin para mukmin dan pemuka agama. [1] Dan sebagaimana para lebah mengikuti ratunya, kaum mukmin juga seharusnya mengikuti Amirul Mukminin. [2] Sayid Radhi mengartikan ya'sub sebagai raja (pemimpin) urusan masyarakat. [3]

Periwayatan Hadis

Nabi Agung Islam saw, memberikan gelar kepada Imam Ali as sebagai Ya'sub al-Din dan Ya'sub al-Mukminin. [4] Dan Imam Ali juga menggunakan gelar tersebut untuk dirinya dengan ungkapan "Aku adalah Ya'sub al-Din". [5] Ibnu Abi al-Hadid di dalam hadis: "Wahai Ali, engkau adalah Pemimin Agama dan penghulu Kaum Mukmin". Berkata: Seakan-akan Nabi Saw menjadikannya sebagai ketua kaum mukminin dan penghulu para ahli iman. [6]

Imam Ali as juga mengenang Imam Mahdi Ajf dengan Ya'subuddin. «فاِذا کانَ ذلکَ ضرَبَ یعسوبُ الدّین بِذنبِه فیجتَمعونَ اِلیه کما یجتمعُ فزعُ الخریف» Jika demikian, maka Ya'sub al-Din memukul dengan tongkatnya maka semua manusia akan berkumpul menuju padanya sebagaimana berkumpulnya dedauan di musim gugur. [7]

Catatan Kaki

 1. Majma' al-Bahrain, jld.2. hlm. 121.
 2. Ibnu Abi Al-Hadid, Syarh Nahjul Balaghah, jld.19, hlm 224.
 3. Sayid Radhi, jld.4, hlm. 517; Majlisi, jld.51, 113.
 4. یا علی: انت یعسوب الدین و انت یعسوب المومنین , Ibnu Syahr Asyub, Manaqib, jld.2, hlm. 147; Ibnu Hajar, al-Shawaiq al-Muhriqah, hlm.125.
 5. Dasyti, Terjemah Nahjul Balaghah, Hikmat 316, hlm. 704.
 6. Ibnu Abi Al-Hadid, Syarh Nahjul Balaghah, jld.19, hlm 224.
 7. Sayid Radhi, jld.4, hlm 517; Thusi, hlm. 447; Ibnu Abi Al-Hadid, jld.19, hlm 104; Majlisi, jld.51, 113.

Daftar Pustaka

 • Al-Sayid Ibnu Thawus. Iqbāl al-A'māl. riset: Jawad al-Qayyumi al-Ishfahani, Maktab al-I'lam al-Islami, 1416 H.
 • Ibnu Syahr Asyub. Manāqib Āl Abi Thalib. riset dan editor: Komisi Para dosen Najaf Asyraf, Al-Maktabah Al-Haidariyah. Najaf: 1376/1956 M.
 • Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makki. al-Sawā'iq al-Muhriqah fi al-Raddi Ala Ahli al-Bida' wa al-Zanadiqah. riset: Abdul Wahab Abdul Latif, Maktabah al-Qahirah li Ali Yusuf Sulaiman, 1385/1965 M.
 • Dasyti, Muhammad. Tarjamah Nahjul Balāghah. Qum: Asr Zuhur, 1379 S.
 • Husaini Firuz Abadi, Sayid Murtadha. Fadhāil al-Khamsah min al-Shahāh al-sittah. Beirut: Muassasah al-'Alami lil Mathbuat, 1393/1973 M.
 • Ibnu Abi al-Hadid. Syarh Nahjul Balāghah. Riset: Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim, Muassasah Ismailiyan li al-Thabaah wa Al-Nasyr wa Tauzi'.
 • Sayid Radhi. Nahjul Balāghah. Riset: Subhi Shaleh, 1387/1967 M.
 • Syaikh Thusi. Al-Ghaibah. Qom: Muasasah Ma'arif Islami, 1411 Q.