Prioritas: c, Kualitas: a

Ummu Kultsum binti Muhammad saw

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat
Ummu Kultsumhttp://id.wikishia.net/view/Majma_Jahani_Ahlulbait_As
Info pribadi
Nama lengkap Ummu Kultsum binti Muhammad saw
Garis keturunan Quraisy
Kerabat termasyhur Muhammad saw (ayah)• Sayidah Khadijah sa(ibu)• Sayidah Fatimah sa (saudari)
Muhajir/Anshar Muhajir
Tempat Tinggal MekahMadinah
Wafat/Syahadah Sya'ban 9 H/630
Tempat dimakamkan Pemakaman Baqi
Informasi Keagamaan
Memeluk Islam Permulaan Islam
Hijrah ke Madinah
Terkenal sebagai Putri Nabi Muhammad saw

Ummu Kultsum putri Muhammad saw (bahasa Arab: ام‌کلثوم بنت رسول الله) (meninggal pada bulan Sya'ban tahun 9 H/630), anak ketiga perempuan dari Rasulullah saw dan Khadijah sa. Dia pada tahun sebelum Nabi diutus menikah dengan ‘Utaibah putra Abu Lahab dan ketika Surah Al-Masad turun yang kadungan ayat-ayatnya mencela Abu lahab dan istrinya, ‘Utaibah menceraikan Ummu Kultsum atas perintah ayahnya. Ummu Kultsum setelah Perang Badar menikah dengan Utsman. Dan dia pada akhirnya meninggal pada tahun ke-9 H dan dikuburkan di Baqi'.

Sebagian dari para ulama Syiah seperti Sayid Ja’far Murtadha Amili meyakini bahwa Ummu Kultsum, Zainab dan Ruqayyah adalah putri-putri angkat Rasulullah saw bukan putri-putri kandungnya.

Ummu Kultsum dikenang sebagai anak kedua atau ketiga perempuan Rasulullah saw dan Sayidah Khadijah sa. [1] Dia pada masa jahiliyah menikah dengan ‘Utaibah bin Abu Lahab. ketika Surah Al-Masad turun yang kadungan ayat-ayatnya mencela Abu lahab dan istrinya [2], ‘Utaibah menceraikan Ummu Kultsum atas perintah para pembesar Quraisy yang diantaranya adalah ayahnya sendiri [3] dan menikah dengan putri Said bin Ash.