WikiShia:Artikel Pilihan

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Yang pertama masuk Islam (bahasa Arab: أوّل مُسلِم) adalah individu pertama yang menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad saw. Yang pertama masuk Islam telah menjadi kebanggaan dan memiliki keutamaan tersendiri. Umat Islam Syiah meyakini Sayidah Khadijah adalah yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan dan Imam Ali as laki-laki pertama yang masuk Islam. Mengenai fakta ini, juga dimuat dalam sumber sejarah Ahlusunnah. Menurut sebagian laporan dari sumber literatur Ahlusunnah, yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Rasul Ja'farian, seorang sejarawan Syiah kontemporer menyebutkan klaim dari sebagian Ahlusunnah ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan antar mazhab ini tidak memiliki landasan kuat dari catatan sejarah. Selengkapnya...


Daftar Artikel pilihan di halaman utama

Hari ini di ke-3 minggu dari tahun 2021

2021
minggu ke- Artikel
1 Dzawi al-Qurba (Sunting • versi • Pembicaraan)
2 Peperangan Riddah (Sunting • versi • Pembicaraan)
3 Yang Pertama Masuk Islam (Sunting • versi • Pembicaraan)
4 [[]] Buat
5 [[]] Buat
6 [[]] Buat
7 [[]] Buat
8 [[]] Buat
9 [[]] Buat
10 [[]] Buat
11 [[]] Buat
12 [[]] Buat
13 [[]] Buat
14 [[]] Buat
15 [[]] Buat
16 [[]] Buat
17 [[]] Buat
18 [[]] Buat
19 [[]] Buat
20 [[]] Buat
21 [[]] Buat
22 [[]] Buat
23 [[]] Buat
24 [[]] Buat
25 [[]] Buat
26 [[]] Buat
27 [[]] Buat
28 [[]] Buat
29 [[]] Buat
30 [[]] Buat
31 [[]] Buat
32 [[]] Buat
33 [[]] Buat
34 [[]] Buat
35 [[]] Buat
36 [[]] Buat
37 [[]] Buat
38 [[]] Buat
39 [[]] Buat
40 [[]] Buat
41 [[]] Buat
42 [[]] Buat
43 [[]] Buat
44 [[]] Buat
45 [[]] Buat
46 [[]] Buat
47 [[]] Buat
48 [[]] Buat
49 [[]] Buat
50 [[]] Buat
51 [[]] Buat
52 [[]] Buat
53 [[]] (Sunting • versi • Pembicaraan)

Tahun terakhir

2020

2021
minggu ke- Artikel
1 Fatimah az-Zahra sa (Sunting • versi • Pembicaraan)
2 Perang Jamal (Sunting • versi • Pembicaraan)
3 Hari-hari Fatimiyah (Sunting • versi • Pembicaraan)
4 Risalah al-Huquq Buat
5 Ayat al-Ahkam Buat
6 Sayid Muhammad Baqir al-Shadr Buat
7 Hasad Buat
8 Azab Kubur Buat
9 A'raf (pada hari kiamat) Buat
10 Surah Al-Fatihah Buat
11 Amirul Mukminin (gelar) Buat
12 Hadis Wilayah Buat
13 Surah Al-Isra' Buat
14 Sadd al-Abwab Buat
15 Nisfu Syakban Buat
16 Surah At-Taubah Buat
17 Ayat Kursi Buat
18 Asiyah Buat
19 Imam Hasan al-Mujtaba as Buat
20 Surah An-Naml Buat
21 Sarah Buat
22 Nashir al-Kabir Buat
23 Tanda-tanda Kemunculan Buat
24 Maitsam at-Tammar Buat
25 - Buat
26 - Buat
27 - Buat
28 Surah Yusuf Buat
29 Surah Yusuf Buat
30 Nabi Ishak as Buat
31 Istigfar Buat
32 Idul Ghadir Buat
33 Idul Ghadir Buat
34 Idul Ghadir Buat
35 Qasim bin Imam Hasan al-Mujtaba as Buat
36 Para Tawanan Karbala Buat
37 Doa Yastasyiru Buat
38 Iradah Ilahi Buat
39 Peringatan Hari Arbain Imam Husain as Buat
40 Munafik Buat
41 Ruhulkudus Buat
42 Baqiyatullah Buat
43 Baqiyatullah Buat
44 Imam Jamaah Buat
45 Nabi Muhammad saw Buat
46 Dua Kalimat Syahadat Buat
47 Bab Al-Hiththah Buat
48 Kebangkitan Imam Mahdi as Buat
49 Muhajirin Buat
50 Pemalsuan Hadis Buat
51 Syekh Abbas al-Qummi Buat
52 Haudh Kautsar Buat
53 Hari-hari Fatimiyah (Sunting • versi • Pembicaraan)

2019

2019
minggu ke- Artikel
15 Fatimah sa (Sunting • versi • Pembicaraan)
16 Nisfu Syakban (Sunting • versi • Pembicaraan)
17 Lailatul Qadar (Sunting • versi • Pembicaraan)
18 Puasa (Sunting • versi • Pembicaraan)
19 Ramadhan (Sunting • versi • Pembicaraan)
20 Bulan Ramadhan(Sunting • versi • Pembicaraan)
21 Imam Hasan Mujtaba as (Sunting • versi • Pembicaraan)
22 Imam Ali as (Sunting • versi • Pembicaraan)
23 Idul Fitri (Sunting • versi • Pembicaraan)
24 Ali bin Abi Thalib as(Sunting • versi • Pembicaraan)
25 Haji(Sunting • versi • Pembicaraan)
26 Imam Ja'far Shadiq as(Sunting • versi • Pembicaraan)
27 Idul Ghadir (Sunting • versi • Pembicaraan)
28 Hasan bin Ali as(Sunting • versi • Pembicaraan)
29 Abbas bin Ali as(Sunting • versi • Pembicaraan)
30 Dzulhijjah(Sunting • versi • Pembicaraan)
31 Muhkam dan Mutasyabih (Sunting • versi • Pembicaraan)
32 Haji Perpisahan (Sunting • versi • Pembicaraan)
33 Hujr bin 'Adi (Sunting • versi • Pembicaraan)
34 Muhammad Baqir al-Majlisi (Sunting • versi • Pembicaraan)
35 Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini (Sunting • versi • Pembicaraan)
36 Mushaf Fatimah sa (Sunting • versi • Pembicaraan)
37 Perang Badar (Sunting • versi • Pembicaraan)
38 Perang Tabuk (Sunting • versi • Pembicaraan)
39 Ummul Banin (Sunting • versi • Pembicaraan)
40 Kumail bin Ziyad (Sunting • versi • Pembicaraan)
41 Muadz bin Jabal (Sunting • versi • Pembicaraan)
42 Perang Bani Quraizhah (Sunting • versi • Pembicaraan)
43 Ummu Habibah (Sunting • versi • Pembicaraan)
44 Zamzam (Sunting • versi • Pembicaraan)
45 Fathu Mekah (Sunting • versi • Pembicaraan)
46 Khutbah Sya'baniyah (Sunting • versi • Pembicaraan)
47 Perang Uhud (Sunting • versi • Pembicaraan)
48 Baiat Ridhwan (Sunting • versi • Pembicaraan)
49 Karbala (Sunting • versi • Pembicaraan)
50 Dumat al-Jandal (Sunting • versi • Pembicaraan)
51 Perang Jamal (Sunting • versi • Pembicaraan)
52 Abbas bin Ali as (Sunting • versi • Pembicaraan)
53 Bihar al-Anwar (buku) (Sunting • versi • Pembicaraan)