WikiShia:Artikel Pilihan

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

WikiShia:Artikel Pilihan/2022/26


Daftar Artikel pilihan di halaman utama

Hari ini di ke-26 minggu dari tahun 2022

2022
minggu ke- Artikel
1 Dzawi al-Qurba (Sunting • versi • Pembicaraan)
2 Peperangan Riddah (Sunting • versi • Pembicaraan)
3 Yang Pertama Masuk Islam (Sunting • versi • Pembicaraan)
4 Yang Pertama Masuk Islam (Sunting • versi • Pembicaraan)
5 Ayat Infak (Sunting • versi • Pembicaraan)
6 [[]] (Sunting • versi • Pembicaraan)
7 [[]] Buat
8 Firaun Buat
9 Bal'am Ba'ura (Sunting • versi • Pembicaraan)
10 [[]] (Sunting • versi • Pembicaraan)
11 [[]] (Sunting • versi • Pembicaraan)
12 [[]] Buat
13 [[]] (Sunting • versi • Pembicaraan)
14 [[]] (Sunting • versi • Pembicaraan)
15 [[]] Buat
16 Surah Ash-Shaff (Sunting • versi • Pembicaraan)
17 Lailatul Qadar (Sunting • versi • Pembicaraan)
18 Hari Quds Sedunia Buat
19 Kafarat Buat
20 Al-Tafsir wa Al-Mufassirun (buku) Buat
21 Wakaf (Sunting • versi • Pembicaraan)
22 Luth Buat
23 Firqah Najiyah (Sunting • versi • Pembicaraan)
24 Maqam Mahmud (Sunting • versi • Pembicaraan)
25 Niat Takarub Buat
26 Ayat Siqayat Al-Haj Buat
27 Mimpi Benar Buat
28 Nashir Makarim Syirazi Buat
29 Sayid Musthafa Khomeini Buat
30 Hisyam bin Salim al-Jawaliqi Buat
31 Rahbaniyah Buat
32 Khana al-Amiin Buat
33 Islam Syiah (buku) Buat
34 Sultan al-Wa'izhin Syirazi Buat
35 Saluni Qabla an Tafqiduni Buat
36 Ayat Syahid Buat
37 Hawiyah Buat
38 Menghilangkan Najis Buat
39 Kesucian (Iffah) Buat
40 Anggota Sujud Buat
41 [[]] Buat
42 [[]] Buat
43 [[]] Buat
44 [[]] Buat
45 [[]] Buat
46 [[]] Buat
47 [[]] Buat
48 [[]] Buat
49 [[]] Buat
50 [[]] Buat
51 [[]] Buat
52 [[]] (Sunting • versi • Pembicaraan)
53 [[]] Buat

Tahun terakhir

2020

2022
minggu ke- Artikel
1 Fatimah az-Zahra sa (Sunting • versi • Pembicaraan)
2 Perang Jamal (Sunting • versi • Pembicaraan)
3 Hari-hari Fatimiyah (Sunting • versi • Pembicaraan)
4 Risalah al-Huquq (Sunting • versi • Pembicaraan)
5 Ayat al-Ahkam (Sunting • versi • Pembicaraan)
6 Sayid Muhammad Baqir al-Shadr (Sunting • versi • Pembicaraan)
7 Hasad Buat
8 Azab Kubur Buat
9 A'raf (pada hari kiamat) (Sunting • versi • Pembicaraan)
10 Surah Al-Fatihah (Sunting • versi • Pembicaraan)
11 Amirul Mukminin (gelar) (Sunting • versi • Pembicaraan)
12 Hadis Wilayah Buat
13 Surah Al-Isra' (Sunting • versi • Pembicaraan)
14 Sadd al-Abwab (Sunting • versi • Pembicaraan)
15 Nisfu Syakban Buat
16 Surah At-Taubah (Sunting • versi • Pembicaraan)
17 Ayat Kursi (Sunting • versi • Pembicaraan)
18 Asiyah Buat
19 Imam Hasan al-Mujtaba as Buat
20 Surah An-Naml Buat
21 Sarah (Sunting • versi • Pembicaraan)
22 Nashir al-Kabir Buat
23 Tanda-tanda Kemunculan (Sunting • versi • Pembicaraan)
24 Maitsam at-Tammar (Sunting • versi • Pembicaraan)
25 - Buat
26 - Buat
27 - Buat
28 Surah Yusuf Buat
29 Surah Yusuf Buat
30 Nabi Ishak as Buat
31 Istigfar Buat
32 Idul Ghadir Buat
33 Idul Ghadir Buat
34 Idul Ghadir Buat
35 Qasim bin Imam Hasan al-Mujtaba as Buat
36 Para Tawanan Karbala Buat
37 Doa Yastasyiru Buat
38 Iradah Ilahi Buat
39 Peringatan Hari Arbain Imam Husain as Buat
40 Munafik Buat
41 Ruhulkudus Buat
42 Baqiyatullah Buat
43 Baqiyatullah Buat
44 Imam Jamaah Buat
45 Nabi Muhammad saw Buat
46 Dua Kalimat Syahadat Buat
47 Bab Al-Hiththah Buat
48 Kebangkitan Imam Mahdi as Buat
49 Muhajirin Buat
50 Pemalsuan Hadis Buat
51 Syekh Abbas al-Qummi Buat
52 Haudh Kautsar (Sunting • versi • Pembicaraan)
53 Hari-hari Fatimiyah Buat

2019

2019
minggu ke- Artikel
15 Fatimah sa (Sunting • versi • Pembicaraan)
16 Nisfu Syakban (Sunting • versi • Pembicaraan)
17 Lailatul Qadar (Sunting • versi • Pembicaraan)
18 Puasa (Sunting • versi • Pembicaraan)
19 Ramadhan (Sunting • versi • Pembicaraan)
20 Bulan Ramadhan(Sunting • versi • Pembicaraan)
21 Imam Hasan Mujtaba as (Sunting • versi • Pembicaraan)
22 Imam Ali as (Sunting • versi • Pembicaraan)
23 Idul Fitri (Sunting • versi • Pembicaraan)
24 Ali bin Abi Thalib as(Sunting • versi • Pembicaraan)
25 Haji(Sunting • versi • Pembicaraan)
26 Imam Ja'far Shadiq as(Sunting • versi • Pembicaraan)
27 Idul Ghadir (Sunting • versi • Pembicaraan)
28 Hasan bin Ali as(Sunting • versi • Pembicaraan)
29 Abbas bin Ali as(Sunting • versi • Pembicaraan)
30 Dzulhijjah(Sunting • versi • Pembicaraan)
31 Muhkam dan Mutasyabih (Sunting • versi • Pembicaraan)
32 Haji Perpisahan (Sunting • versi • Pembicaraan)
33 Hujr bin 'Adi (Sunting • versi • Pembicaraan)
34 Muhammad Baqir al-Majlisi (Sunting • versi • Pembicaraan)
35 Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini (Sunting • versi • Pembicaraan)
36 Mushaf Fatimah sa (Sunting • versi • Pembicaraan)
37 Perang Badar (Sunting • versi • Pembicaraan)
38 Perang Tabuk (Sunting • versi • Pembicaraan)
39 Ummul Banin (Sunting • versi • Pembicaraan)
40 Kumail bin Ziyad (Sunting • versi • Pembicaraan)
41 Muadz bin Jabal (Sunting • versi • Pembicaraan)
42 Perang Bani Quraizhah (Sunting • versi • Pembicaraan)
43 Ummu Habibah (Sunting • versi • Pembicaraan)
44 Zamzam (Sunting • versi • Pembicaraan)
45 Fathu Mekah (Sunting • versi • Pembicaraan)
46 Khutbah Sya'baniyah (Sunting • versi • Pembicaraan)
47 Perang Uhud (Sunting • versi • Pembicaraan)
48 Baiat Ridhwan (Sunting • versi • Pembicaraan)
49 Karbala (Sunting • versi • Pembicaraan)
50 Dumat al-Jandal (Sunting • versi • Pembicaraan)
51 Perang Jamal (Sunting • versi • Pembicaraan)
52 Abbas bin Ali as (Sunting • versi • Pembicaraan)
53 Bihar al-Anwar (buku) (Sunting • versi • Pembicaraan)