tanpa prioritas, kualitas: c

Fadhil al-Hindi

Dari WikiShia
(Dialihkan dari Fadhil Hindi)
Lompat ke: navigasi, cari
Fadhil al-Hindihttp://en.wikishia.net
آرامگاه فاضل هندی در تخت فولاد.jpg
Informasi Pribadi
Nama Lengkap Muhammad bin al-Hasan al-Isfahani
Terkenal dengan Bahauddin • Al-Fadhil al-Hindi • Al-Fadhil al-Isfahani
Lahir 1062 H/1651
Tempat lahir Isfahan, Iran
Wafat/Syahadah 1131 H/1725
Tempat dimakamkan Pemakaman Takhte Fulad
Informasi ilmiah
Guru-guru Mulla Taja • Allamah al-Majlisi
Murid-murid Mirza Abdullah Afandi • Mmuhammad Jazayiri Tustari • dll
Tempat pendidikan Isfahan
Karya-karya Kasyf al-Litsam
Kegiatan Sosial dan Politik

Abul Fadhl Bahauddin Muhammad bin Tajuddin Hasan bin Muhammad Isfahani (bahasa Arab: أبوالفضل بهاء الدين محمد بن تاج الدين حسن بن محمد الإصفهاني) yang terkenal dengan Fadhil Hindi (1062 H/1652-1131 H/1719) termasuk ulama Syiah abad ke-11 dan 12 H dan termasuk sosok-sosok penting era Safawiyah. Karya masyhurnya dalam bidang fikih adalah kitab Kasyf al-Litsām. Salah Satu guru tersohornya adalah Allamah al-Majlisi.

Kedudukan Ilmiah

Mengenai kedudukan dan tingkat keilmuan Fadhil Hindi dinukilkan bahwa dia pada umur 13 tahun dan belum mencapi usia balig sudah sampai kepada derajat ijtihad. Dalam hal ini, dia sendiri berkata: "Saya menamatkan ilmu-ilmu rasional (aqli) dan tekstual (naqli) belum mencapi usia 13 tahun dan saya mulai menulis kitab-kitab saat saya belum berumur 11 tahun".[1]

Perpustakaan Fadhil Hindi

Tunikabuni dalam kitab Qishash al-Ulama menukilkan bahkan Fadhil Hindi hidup dalam puncak kefakiran dan melewati hari-harinya dengan menulis dan mengkopi kitab-kitab. Dari sini dia mampu mengoleksi naskah-naskah dari karya-karya ulama terdahulu di perpustakaannya yang tidak dimiliki orang lain.

Wafat

Agha Buzurg dalam kitab Tabaqāt sesuai tulisan yang tertera di atas batu nisa Fadhil Hindi mencatat tanggal wafatnya pada tahun 1137 H/1725[2], sementara Amin menulis tanggal wafatnya tahun 1126 H/1714.[3] Agha Buzurg dalam al-Dzari'ah juga memberikan kemungkinan tahun 1135 H/1723.[4]

Catatan Kaki

  1. Isfahani, Kasyf al-Litsam, jld. 1, hlm. 26
  2. Thabaqat, dinukil dari Watsiqi, Yadi az Fadhil Hindi wa Tashhih Tarikh Wafate u, hlm. 196
  3. Amin, A'yan al-Syiah, jld.6, hlm. 140
  4. Agha Buzurg, al=Dzari'ah, jld. 1, hlm. 232

Daftar Pustaka

  • Agha Buzurg Tehrani. Adz-Dzari'ah ila Tashānif asy-Syiah. Ismailian Qom dan Kitabkhoneh Islamiah Tehran, 1408 H.
  • Amin, Sayid Muhsin. A'yān asy-Syiah. Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Mathbu'at, 1406 H.
  • Isfahani, Fadhil Hindi, Muhammad bin Hasan. Kasyf al-Litsām wa al-Ibhām 'an Qawāid al-Akām. Qom: Jamiah Mudarrisin, 1516 H.
  • Watsiqi, Husain. Yadi az Fadhil Hindi wa Tashhih Tarikh Wafati u. Majalah Mirats Syahab, tahun ke-20 dan 21, no. 81-82, Payiz dan Zamistan 1394 HS.