Prioritas: b, Kualitas: b

Ayat Naba'

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Akhlak
مکارم اخلاق.jpg


Ayat-ayat Akhlak
Ayat-ayat al-IfikAyat UkhuwahAyat Istirja'Ayat Ith'amAyat Naba'Ayat Najwa


Hadis-hadis Akhlak
Hadis ''Qurb Nawafil''Hadis Makarim AkhlakHadis MikrajHadis ''junud aql'' dan ''jahl''


Keutamaan-keutamaan Akhlak
Rendah HatiKepuasanDermawanMenahan AmarahIkhlasLembutZuhud


Keburukan-keburukan Moral
CongkakTamakHasudDustaGibahGunjingkikirMendurhakai orang tuaHadis ''Nafs''Besar DiriMengupingMemutus hubungan silaturahmiPenyebaran Kekejian


Istilah-istilah Akhlak
Jihad NafsNafs LawamahNafsu AmarahJiwa yang tenangPerhitunganMuraqabahMusyaratahDosaPelajaran AkhlakRiadat


Ulama Akhlak
Mulla Mahdi NaraqiMulla Ahmad NaraqiSayid Ali QadhiSayid Ridha BahauddiniDastgheibMuhammad Taqi Bahjat


Sumber Referensi Akhlak

Al-Qur'anNahjul BalaghahMishbah al-Syari'ahMakarim al-AkhlaqAl-Mahajjah al-Baidha' Majmu'atu WaramJami' al-Sa'adatMi'raj al-Sa'adahAl-Muraqabat

Ayat Naba' (bahasa Arab: آية النبأ), ayat keenam dari surah Al-Hujurat yang dalam ilmu Ushul, dijadikan sebagai dasar dalil atas hujjiyah khabar wahid. Kebanyakan para ahli tafsir meyakini bahwa sebab penurunan ayat ini adalah berkaitan dengan sebuah peristiwa dimana kaum muslimin berdasarkan berita yang diberikan oleh Walid bin Uqbah bermaksud menyerang kabilah Bani Musthaliq.

Teks dan Terjemahan Ayat

"یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ"
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.(ayat 6)

Sebab Penurunan

Para ahli tafsir menyebutkan dua sebab dari penurunan ayat ini: Kebanyakan para ahli tafsir menulis bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Walid bin Uqbah dimana Nabi Muhammad saw mengutusnya ke kabilah Bani Musthaliq untuk mengumpulkan zakat.[1]

Majma' al-Bayan menulis:

"Ketika masyarakat suku mengetahui bahwa perwakilan Nabi saw datang, mereka dengan senang hati menyambutnya, tetapi Walid karena memiliki permusuhan dengan mereka di masa jahiliyah, dia membayangkan bahwa mereka datang berniat hendak membunuhnya. Oleh karena itu, ia kembali kepada Nabi saw dan berkata: "Mereka telah menolak untuk membayar Zakat. Nabi saw pun menjadi murka dan memutuskan untuk berperang dengan mereka, lalu ayat ini turun dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelidiki setiap kali ada kabar pernyataan palsu yang dibawa oleh seorang fasik." [2]

Sebagian lainnya juga mengatakan: Ayat ini turun berkenaan tentang peristiwa tuduhan fitnah kepada Maria, istri Nabi saw. Dalam peristiwa ini Imam Ali as, diperintahkan untuk menghukum seorang yang melakukan kesalahan, kemudian Imam bertanya kepada Nabi saw, apakah ia bisa tidak mempercayai atas desas-desus yang ada jika pengamatannya tidak seperti apa yang dikatakan orang lain. Nabi juga memberinya izin untuk melakukan seperti itu. , ternyata pada akhirnya tidak terjadi kesalahan di sana dan hanya desas-desus belaka yang berbaur dengan dusta.[3]

Ayat Naba dan Hujjiyah Khabar Wahid

Dalam ushul fikih, ada sebuah pembahasan yang memakai ayat Naba, untuk membuktikan hujjiyah khabar wahid[catatan 1].[4] Para ahli ushul, tidak memiliki kesepakatan dalam pembuktian hujjiyah khabar wahid dari pemakaian ayat ini. Sebagian dari mereka seperti Muhammad Husain Naini, dia menganggap benar dalam pembuktian hujjiyah Khabar wahid [5] dan sebagiannya lagi seperti Syaikh Anshari beliau meyakini bahwa ayat ini tidak menunjukkan pada hujjiyah "khabar wahid". [6]

Catatan Kaki

 1. Makarim Syirazi, Tafsir Nemuneh, jld.22, hlm.153.
 2. Thabrisi, Majma' al-Bayan, jld.9, hlm.198.
 3. Thabrisi, Majma' al-Bayan, jld.9, hlm.198-199.
 4. Markaz Ithila'at va madarik Islami, Farhang nameh Ushul Figh, hlm.62.
 5. Naini, Fawāid al-Ushul, jld.3, hlm.187.
 6. Syaikh Anshari, Farāid al-Ushul, hlm.116-136.
 1. Sebuah istilah dalam ilmu hadis yang bermakna hadis yang tidak mutawatir. Artinya sebuah hadis yang dalam semua tingkat silsilah sanadnya, jumlah perawinya tidak mencapai batas yang menyebabkan sebuah keyakinan akan kevalidan hadis tersebut

Daftar Pustaka

 • Anshari, Murtadha bin Muhammad Amin. Farāid al-Ushul. Qom: Muassasah al-Nasyr al-Islami, cet. V, 1416 H.
 • Makarim Syirazi, Nashir. Tafsir Nemuneh. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1374 HS.
 • Markaz Ithila'at va madarik Islami. Farhang nameh Ushul Figh. Qom: Penelitian Ilmu-ilmu dan budaya Islam, cet. I, 1389 HS.
 • Naini, Muhammad Husain. Fawāid al-Ushul. Qom: Jamiah Mudarrisin Hauzah Ilmiyah, cet.I, 1376 HS.
 • Thabrisi, Fadhl bin Hasan.Majma' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an. Teheran: Nasir Khusru, 1372 HS.