Makarim al-Akhlaq (buku)

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Makarim al-Akhlaqhttp://en.wikishia.net
Judul Asli Makarim al-Akhlaq
Pengarang Hasan bin Fadhl al-Thabrisi
Bahasa Arab
Subyek Etiket dan Moral Islami
Diterbitkan oleh Syarif Radhi
Jumlah halaman 480


Makarim al-Akhlaq (bahasa Arab: مَکارِمُ الْاَخْلاق) adalah sebuah kitab mengenai adab dan moral Islami yang ditulis dengan bahasa Arab oleh Hasan bin Fadhl al-Thabrisi, ulama Syiah abad keenam Hijriah. Karya ini termasuk dari referensi Syiah dan kitab yang paling terkenal dalam bidang adab dan moral. Moral dan sifat-sifat Nabi Muhammad saw, moral individual dan sosial, tata cara berdoa dan bepergian termasuk di antara kajian-kajian yang dipaparkan dalam kitab ini.

Kitab Makarim al-Akhlaq telah dicetak di berbagai negara. Pencetakan kitab Makarim al-Akhlaq di Mesir yang disusupi dengan beberapa distorsi menimbulkan reaksi para ulama Syiah dan ditulisnya sebuah skripsi (risalah) oleh Muhammad Baqir Bahari Hamadani menjelaskan distorsi-distorsi tersebut.

Akhlak
مکارم اخلاق.jpg


Ayat-ayat Akhlak
Ayat-ayat al-IfikAyat UkhuwahAyat Istirja'Ayat Ith'amAyat Naba'Ayat Najwa


Hadis-hadis Akhlak
Hadis ''Qurb Nawafil''Hadis Makarim AkhlakHadis MikrajHadis ''junud aql'' dan ''jahl''


Keutamaan-keutamaan Akhlak
Rendah HatiKepuasanDermawanMenahan AmarahIkhlasLembutZuhud


Keburukan-keburukan Moral
CongkakTamakHasudDustaGibahGunjingkikirMendurhakai orang tuaHadis ''Nafs''Besar DiriMengupingMemutus hubungan silaturahmiPenyebaran Kekejian


Istilah-istilah Akhlak
Jihad NafsNafs LawamahNafsu AmarahJiwa yang tenangPerhitunganMuraqabahMusyaratahDosaPelajaran AkhlakRiadat


Ulama Akhlak
Mulla Mahdi NaraqiMulla Ahmad NaraqiSayid Ali QadhiSayid Ridha BahauddiniDastgheibMuhammad Taqi Bahjat


Sumber Referensi Akhlak

Al-Qur'anNahjul BalaghahMishbah al-Syari'ahMakarim al-AkhlaqAl-Mahajjah al-Baidha' Majmu'atu WaramJami' al-Sa'adatMi'raj al-Sa'adahAl-Muraqabat


Pengarang

Pengarang Makarim al-Akhlaq adalah Hasan bin Fadhl al-Thabrisi dari ulama Syiah abad keenam Hijriah, putra Aminul Islam Thabrisi, pemilik tafsir Majma' al-Bayan.[1] Menurut pernyataan Sayid Muhsin Amin, sebagian orang menisbatkan kitab ini kepada Aminul Islam Thabrisi,[2] namun Ridha Ustadi mengatakan, penisbatan Makarim al-Akhlaq kepada Hasan bin Fadhl bersifat pasti, dan perhatian para ulama dan keberadaan naskah-naskah yang banyak menguatkan penisbatan kitab ini kepadanya.[3] Menurut penegasan Sayid Muhsin Amin, Thabrisi menulis Makarim al-Akhlaq pada saat ayahnya masih hidup.[4]

Motivasi Penulisan dan Konten

Dalam mukadimah kitab Makarim al-Akhlaq, al-Thabrisi selain mengupas mengenai ayat al-Ta'assi, menyebutkan motivasi dirinya dari penulisan kitab ini adalah hendak mengumpulkan sekelumit dari perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan Nabi saw dan sesuatu yang beliau perintahkan kepada umatnya.[5] Dua belas bab kitab ini adalah sebagai berikut:[6]

 1. Akhlak dan sifat-sifat Nabi saw
 2. Kesehatan dan kebersihan dalam etika Islami
 3. Tata cara mandi
 4. Kebersihan kuku dan mencukur rambut
 5. Adab dan Tata cara rias wanita dan laki-laki muslim
 6. Kriteria-kriteria pakaian dan rumah Islami
 7. Adab makan dan minum
 8. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan
 9. Adab-adab bepergian
 10. Adab-adab berdoa dan waktu utamanya
 11. Berperilaku dengan orang-orang sakit dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya
 12. Beragam permasalahan dalam bidang etika dan hak-hak individual dan sosial.[7]

Sebagaimana yang dimuat dalam pengantar penerbit kitab, di dalam Makarim al-Akhlaq juga dimuat hadis-hadis dari Ahlulbait Nabi saw dan sekelumit dari keadaan-keadaan dan etika mereka.[8]

Penerbitan dan Distorsi

Menurut penegasan Sayid Muhsin Amin, kitab Makarim al-Akhlaq diterbitkan pada waktu pengarangnya masih hidup.[9] Kitab ini juga telah dicetak di negara-negara Iran, Lebanon, Irak dan Mesir.[10] Pada cetakan-cetakan kitab ini yang dicetak di Mesir pada tahun 1300 sampai 1306 H telah terjadi distorsi dan intervensi.[11] Di antara distorsi ini adalah:

 • Pembuangan hadis-hadis keutamaan Amirul Mukminin Ali as dan Sayidah Zahra sa, Hasanain, dan orang-orang Syiah
 • Penggantian kalimat "'Alaihis salam" setelah nama para Imam dengan kalimat "Radhiyallahu 'anhu"
 • Penggantian sebagian nama-nama para Imam dengan ungkapan seperti "ba'dh al-Ulama" (sebagian ulama), "ba'dh al-Hukama" (sebagian penguasa) dan "ba'dh al-Shalihin" (sebagian orang-orang saleh)
 • Penggantian nama Fatimah dengan nama Aisyah dan penggantian nama Imam Ali as dengan nama orang lain pada sebagian tempat.
 • Penambahan hadis-hadis dari kitab-kitab Ahlusunnah, seperti Shahih Muslim.[12]

Pada beberapa naskah, Makarim al-Akhlaq disebut dengan judul "Makarim al-Akhlaq wa Ma'alim al-A'laq".[13]

Reaksi-Reaksi

Pendistorsian kitab Makarim ak-Akhlaq berhadapan dengan reaksi para ulama Syiah. Muhammad Baqir Hamadani (w. 1333 H ) di dalam satu skripsi bertemakan "Tasdid al-Makarim wa Tafdhih al-Zhalim fi Bayan Tahrif Makarim al-Akhlaq" menjelaskan penyimpangan-penyimpangan kitab Makarim al-Akhlaq yang mencakupi perubahan, penambahan dan pengurangan.[14] Demikian juga Mirza Habibullah Rasyti, Muhammad Mamaqami, Mirza Husain Nuri, Mulla Husainqoli Hamedani, Sayid Muhammad Kazhim Thabathabai, Muhammad Thaha Najaf, Muhammad Kazhim Khurasani dan Sayid Muhammad Hasan Syirazi dari para ulama Syiah menerbitkan pandangan-pandangannya yang digabungkan kepada skripsi "Tasdid al-Makarim" guna memprotes kitab cetakan Mesir.[15]

Kitab Makarim al-Akhlaq pada tahun 1314 H dicetak dan diterbitkan berdasarkan naskah aslinya atas perintah Mirza Syirazi.[16] Syaikh Mahmud bin Mulla Shaleh Burujerdi merevisi kitab tersebut dan menyinggung distorsi-distorsi cetakan Mesir di dalamnya.[17] Makarim al-Akhlaq dicetak oleh penerbit al-A'lami li al-Mathbu'at Beirut dengan kata pengantar Muhammad Husain A'lami dan juga oleh penerbit Syarif Radhi Qom dalam satu jilid dan 480 halaman.[18]

Terjemahan-Terjemahan

Ada beberapa terjemahan bahasa Persia dari kitab Makarim al-Akhlaq, di antaranya:

 • Tarjumeh Makarim al-Akhlaq, Mirza Muhammad Ali Mudarris Chohordahi
 • Tarjumeh Makarim al-Akhlaq, Muhammad Baqir Bahari Hamadani
 • Tarjumeh Makarim al-Akhlaq, Sayid Ibrahim Mirbaqiri, dua jilid pada tahun 1365 HS.[19]
 • Demikian juga Muhammad Husain Rahimiyan[20] dan Abdurrahim Aqiqi Bakhsyayesyi[21] menerjemahkan kitab ini ke bahasa Persia. Menurut pernyataan Sayid Muhsin Amin, sebagian terjemahan Persia dari Makarim al-Akhlaq dinisbatkan juga kepada Thabrisi.[22]

Catatan Kaki

 1. Ustadi, Tahrife Makarim al-Akhlaq wa 'Aksul Amale Foqahaye Syiah (Distorsi Makarim al-Akhlaq dan Reaksi Fukaha Syiah), hlm. 194
 2. Amin, A'yan al-Syiah, jld. 5, hlm. 224
 3. Ustadi, Tahrife Makarim al-Akhlaq wa 'Aksul Amale Foqahaye Syiah, hlm. 194
 4. Amin, A'yan al-Syiah, 1406 H, jld. 5, hlm. 223
 5. Thabrisi, Makarim al-Akhlaq, 1377, hlm. 8
 6. Ahmadpur, Ketabsyenakhte Akhlaqe Eslami (Kitab Mengenal Etika Islami), 1385 HS, hlm. 277
 7. Pakniya, Asynai ba Manabe'e Daste Awwale Syiah, hlm. 136
 8. Thabrisi, Makarim al-Akhlaq, hlm. 6
 9. Amin, A'yan al-Syiah, jld. 5, hlm. 224
 10. Ustadi, Tahrife Makarim al-Akhlaq wa 'Aksul Amale Foqahaye Syiah, hlm. 194
 11. Amin, A'yan al-Syiah, jld. 5, hlm. 224
 12. Amin, A'yan al-Syiah, jld. 5, hlm. 224
 13. Shadrai Khui dan Hafezheyan, Fehreste Noskhehhaye Khatthi Ketabkhaneh Umumi Ayatollah Golpaigani, jld. 9, hlm. 224
 14. Ustadi, Tahrife Makarim al-Akhlaq wa 'Aksul Amale Foqahaye Syiah, hlm. 196
 15. Ustadi, Tahrife Makarim al-Akhlaq wa 'Aksul Amale Foqahaye Syiah, hlm. 199-200
 16. Amin, A'yan al-Syiah, jld. 5, hlm. 225
 17. Amin, A'yan al-Syiah, jld. 5, hlm. 224
 18. Thabrisi, Makarim al-Akhlaq, 1377 HS
 19. Pakniya, Asynai ba Manabe'e Daste Awwale Syiah, hlm. 137
 20. Thabrisi, Matn wa Tarjumeh Ketabe Nafis Makarim al-Akhlaq, 1387 HS
 21. Tarjumeh Syarif Ketabe Makarim al-Akhlaq, Situs Adinehbook
 22. Amin, A'yan al-Syiah, jld. 5, hlm. 225

Daftar Pustaka

 • Amin, Sayid Muhsin A'yan al-Syiah. Riset Hasan Amin. Beirut: Dar al-Taaruf li al-Mathbuat, 1406 H/ 1986.
 • Tarjumeh Syarif Ketabe Makarim al-Akhlaq, Adinehbook, Situs Jame'e Iththilaat wa furusyi-e Ketabe Iran, dikunjungi 25 Farvardin 1398 HS.
 • Ahmad Pur, Mehdi. Ketabsyenakhte Akhlaq Eslmi. Qom: Pezuhisygah Olum va Farhangge Eslami, 1385 HS.
 • Ustadi, Ridha. Tahrif Makarim al-Akhlaq wa 'Aksul Amale Foqahaye Syiah, majalah Olume Hadits, vol. 8, musim panas 1377 HS.
 • Pakniya, Abdulkarim. Asynai ba Manabe'e Daste Awwale Syiah (Makarim al-Akhlaq), majalah Moballighan, vol. 109, Aban dan Azar 1387 HS.
 • Shadrai Khui, Ali dan Abul Fadhl Hafezhiyan. Fehreste Noskhehaye Khatthi Ketabkhaneh Umumi Ayatollah Golpaigani, riset Mosthafa Derayati, Masyhad: Muzeh va Markaze Asnade Majles Syuraye Eslami, 1388 HS.
 • Al-Thabrisi, Hasan bin Fadhl. Matn wa Tarjumeh Ketabe Nafis Makarim al-Akhlaq, terjemahan dan tulisan Muhammad Husain Rahimiyan. Qom: penerbit Mukminin, 1387 HS.
 • Al-Thabrisi, Hasan bin Fadhl. Makarim al-Akhlaq. Qom: Syarif Radhi, 1377 HS.
 • Al-Thabrisi, Hasan bin Fadhl. Makarim al-Akhlaq. Pengantar dan komentar Muhammad al-Husain al-A'lami. Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbuaat, 1392 H.