tanpa foto
tanpa infobox
tanpa alih

Harta Syubhat

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Furu'uddin

Salat

Wajib: Salat JumatSalat IdSalat AyatSalat Mayit


Ibadah-ibadah lainnya
PuasaKhumusZakatHajiJihadAmar Makruf dan Nahi MungkarTawalliTabarri


Hukum-hukum bersuci
WudhuMandiTayammumNajasatMuthahhirat


Hukum-hukum Perdata
PengacaraWasiatGaransiJaminanWarisan


Hukum-hukum Keluarga
PerkawinanPerkawinan TemporerPoligamiTalakMaharMenyusuiJimakKenikmatanMahram


Hukum-hukum Yudisial
Putusan HakimBatasan-batasan hukumQishash


Hukum-hukum Ekonomi
Jual Beli (penjualan)SewaKreditRiba


Hukum-hukum Lain
HijabSedekahNazarTaklidMakanan dan MinumanWakaf


Pranala Terkait
BalighFikihHukum-hukum SyariatBuku Panduan Fatwa-fatwaWajibHaramMustahabMubahMakruhDua Kalimat Syahadat

Harta Syubhat (bahasa Arab: مَالُ الشُّبْهَةِ أو المُشْتَبَةِ) adalah harta yang kehalalan dan keharamannya tidak diketahui. Harta syubhat berbeda dengan harta yang bercampur dengan harta haram; sebab di dalam harta yang bercampur dengan harta haram seseorang tahu bahwa dalam hartanya terdapat harta haram, sementara dalam harta syubhat tidak demikian.

Fukaha menghalalkan harta syubhat. Harta syubhat ini tidak perlu dikhumusi dan bisa digunakan untuk biaya haji.

Dalam sebagian riwayat dianjurkan untuk berhati-hati dengan harta syubhat. Sesuai riwayat-riwayat ini, Muhammad Taqi Majlisi meyakini lebih baik untuk tidak menggunakan harta tersebut. Namun, Imam Khomaini menginterpretasi riwayat ini untuk tujuan bimbingan (irsyad) dan arahan (untuk menghindari perkara yang diharamkan). Karena itu ia tidak menerima kemakruhan menggunakan harta syuhbat.

Definisi

Harta syubhat di dalam kajian fikih[1] dan riwayat[2] dikatakan untuk harta yang kehalalan dan keharamannya tidak teridentifikasi.[3] Di dalam riwayat, harta syubhat diungkapkan juga dengan ungkapan “syuhbat” atau “syubuhat”.[4] Misalnya dalam sebuah riwayat dari Nabi saw disebutkan: « حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ..»; "Perkara halal adalah jelas dan perkara haram pun jelas, sementara perkara-perkara syuhbat berada di antara keduanya."[5] Sebagian ulama meyakini bahwa suapan dan makanan syubhat termasuk dari harta syubhat.[6]

Secara literal harta syubhat dikatakan untuk sesuatu yang diragukan kehalalan dan keharamannya.[7] Di dalam sebuah riwayat dari Imam Ali as dimuat bahwa syubhat dinamakan syubhat karena memiliki keserupaan dan kemiripan dengan kebenaran.[8]

Perbedaan Syubhat Dengan Harta Yang Bercampur Dengan Haram

Harta Syubhat berbeda dengan harta yang tercampur dengan harta haram, sebab seseorang dalam harta yang bercampur dengan haram mengetahui bahwa di dalamnya terdapat harta haram, namun di dalam harta syubhat terdapat keraguan, apakah haram atau tidak.[9]

Hukum Fikih

Beberapa hukum fikih untuk harta syubhat:

 • Halal: Dikatakan bahwa harta syubhat halal.[10] Dalil hukum ini ialah hadis «کُلُ‏ شَیْءٍ هُوَ لَكَ‏ حَلَالٌ‏ حَتَّی‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ حَرَامٌ‏ بِعَیْنِهِ...»; “Segala sesuatu bagimu halal hingga engkau mengetahui bahwa itu haram.”[11][12] Kandungan riwayat ini dinamakan “Ashalat al-Ibahah” (prinsipalitas mubah).[13]
 • Tidak dikhumusi: Harta syubhat karena kesyubhatannya tidak wajib dikhumusi;[14] berbeda dengan harta yang bercampur dengan haram, karena ketercampurannya dengan haram maka wajib dikhumusi.[15]
 • Naik haji dengan harta syubhat: Menurut fukaha, berhaji dengan harta syubhat tidak bermasalah.[16] Tentu saja, sesuai fatwa Ayatullah Makarim Syirazi disyaratkan harta tersebut didapatkan melalui cara halal.[17]

Berhati-Hati Dalam Harta Syubhat

Di dalam kompilasi hadis diriwayatkan beberapa riwayat yang menganjurkan untuk menahan diri dan berhati-hati dalam harta syubhat. Antara lain adalah:

 • «دَعْ مَا یُرِیبُكَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُكَ‏»; “Tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukan, dan ambillah segala sesuatu yang tidak meragukan."[18]
 • «...فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَات‏...»; “...Barang siapa meninggalkan perkara-perkara syubhat niscaya selamat dari perkara-perkara haram, dan barang siapa mengambil perkara-perkara syubhat sungguh telah melakukan hal-hal yang haram...”[19]
 • «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ»; “Menahan diri pada perkara syubhat lebih baik dari pada terjerumus ke dalam kebinasaan.”[20]

Imam Khomaini memakmani riwayat-riwayat di atas kepada bimbingan dan arahan untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan dan ia menolak kemakruhan menggunakan harta syubhat.[21] Muhammad Taqi Majlisi, salah satu ulama Syiah abad ke-11 H mengatakan, meskipun harta syubhat halal, berdasarkan riwayat, lebih baik untuk menghindarinya supaya hal-hal yang diharamkan tidak dilakukan.[22] Sesuai riwayat-riwayat di atas, sebagian ulama mengatakan bahwa dalam menyikapi harta syubhat harus menahaan diri, dan selama tidak yakin akan kehalalannya tidak boleh menggunakannya.[23]

Dikatakan bahwa meninggalkan harta dan makanan syubhat merupakan satu level dari wara' yang terkenal dengan nama “wara' al-Shalihin”.[24] Dari sebagian ulama dikutip bahwa mereka berhati-hati dalam menyikapi suapan yang syubhat, dan apabila tidak sengaja makan makanan syubhat dan kemudian menyadarinya, maka jika memungkinkan, mereka mengembalikan (benda atau nilai)nya.[25]

Catatan Kaki

 1. Sebagai contoh silakan rujuk: Syahid Tsani, Masalik al-Afham, 1413 H, jld. 4z hlm. 334; Bahrani, al-Hadaiq al-Nadhirah, 1405 H, jld. 21, hlm. 197; Naraqi, 'Awaid al-Ayyam 1417 H, hlm. 144; Najafi, Jawahir al-Kalam, jld. 26, hlm. 328
 2. Sebagai contoh sipakan rujuk: Thusi, al-Amali, 1424 H, hlm. 381; Warram, Majmuat Warram, 1410 H, jld. 1, hlm. 6 dan jld. 2, hlm. 267
 3. Imam Khomaini, al-Makasib al-Muharramah, 1415 H, jld. 2, hlm. 343; Mazandarani, Syarh al-Kafi, 1383 H, jld. 2, hlm. 415; Allamah Majlisi, Mir'at al-'Uqul, 1404, jld. 1, hlm. 225
 4. Silakan rujuk: Kualiani, al-Kafi, 1407 H, jld. 1, hlm. 58; Hurr Amili, Wasail al-Syiah, 1409 H, jld. 27, hlm. 157 dan 158
 5. Kulaini, al-Kafi, 1407 H, jld. 1, hlm. 68
 6. Malik Ahmadi, Darsnameh Rezq-e Halal, 1392 S, hlm. 178
 7. Dehkhuda, Loghatnameh, 1377 S, jld. 9 dibawah kata Syubhenak
 8. Nahjul Balaghah, revisi Shubhi Shalih khotbah 38, hlm. 81
 9. Silakan rujuk: Montazeri, Mabani-e Feqhi Hokumat-e Eslami, 1409 H, jld. 6, hlm. 184
 10. Syaikh Anshari, Faraid al-Ushul, 1419 H, jld. 2, hlm. 201; Naraqi, 'Awaid al-Ayyam, hlm. 144; Majlisi, Raudhat al-Muttaqin, 1406 H, jld. 6, hlm. 489
 11. Kukaini, al-Kafi, 1407 H, jld. 5, hlm. 313
 12. Syaikh Anshari, Faraid al-Ushul, 1419 H, jld. 2, hlm. 200 dan 201; Majlisi, Raudhat al-Muttaqin, 1406 H, jld. 6, hlm. 489
 13. Silakan rujuk: Syaikh Anshari, Faraid al-Ushul, 1419 H, jld. 2, hlm. 219
 14. Montazeri, Mabani-e Fiqhi Hokumat-e Eslami, 1409 H, jld. 6, hlm. 180 dan 184
 15. Thabathabai Yazdi, 'Urwat al-Wutsqa, 1419 H, jld. 4, hlm. 256 dan 257
 16. Mahmudi, Manasik-e Haj (Muhassya), 1429 H, hlm. 36
 17. Makarim Syirazi, Manasek-e Jame’-e Haj, 1426 H, hlm. 395
 18. Hurr Amili, Wasail al-Syiah, 1409 H, jld. 27, hlm. 167
 19. Kulaini, al-Kafi, 1407 H, jld. 1, hlm. 68; Hurr Amili, Wasail al-Syiah, 1409 H, jld. 27, hlm. 157
 20. Kulaini, al-Kafi, 1407 H, jld. 1, hlm. 50; Hurr Amili, Wasail al-Syiah, 1409 H, jld.27, hlm. 157 dan 158
 21. Imam Khomaini, al-Makasib al-Muharramah, 1415 H, jld. 2, hlm. 343 dan 344
 22. Majlisi, Raudhat al-Muttaqin, 1406 H, jld. 6, hlm. 489
 23. Malik Ahmadi, Darsnameh Rezq-e Halal, hlm. 179
 24. Allamah Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 67 hlm. 100
 25. Malik Ahmadi, Darsnameh Rezq-e Halal, 1392 S, hlm. 179 dan 180

Daftar Pustaka

 • Imam Khomaini, Sayid Rohullah. Al-Makasib al-Muharramah. Qom: Muassasah Tanzhim wa Nasyr Atsar Imam Khomaini, cet. I, 1415 H.
 • Bahrani, Yusuf bin Ahmad. Al-Hadaiq al-Nadhirah fi Ahkam al-'Itrah al-Thahirah. Qom: Daftar Intisyarat-e Eslami, cet. I, 1405 H.
 • Hur Amili, Muhammad bin Yusuf. Wasail al-Syiah. Qom: Muassasah Āl al-Bait, cet. I, 1409 H.
 • Dehkhuda, Ali Akbar. Loghatnameh. Tehran: Daneshgah-e Tehran, cet. II, 1377 S.
 • Syahid Tsani, Zainuddin bin Ali. Masalik al-Afham ila Tanqih Syarai' al-Islam. Qom: Muassasah al-Ma'arif al-Islamiyah, cet. I, 1413 H.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan. Al-Amali. Qom: Dar al-Tsaqafah, cet. I, 1414 H.
 • Allamah Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, crt. II, 1403 H.
 • Allamah Majlisi, Muhammad Baqir. Mir'at al-'Uqul fi Syarh Akhbar Āl al-Rasul. Diteliti oleh Hasyim Rasuli Mahallati. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. II, 1404 H.
 • Kulaini, Muhammad bin Yaqub. Al-Kafi. Diteliti oleh Ali Akbar Ghaffari dan Muhammad Akhundi. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. IV, 1407 H.
 • Mazandarani, Muhammad Shalih bin Ahmad. Syarh al-Kafi (al-Ushul wa al-Raudhah). Diteliti dan direvisi oleh Abul Hasan Sya'rani. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. I, 1382 H.
 • Majlisi, Muhammad Taqi. Raudhat al-Muttaqin fi Syarh Man La Yahdhuruhu al-Faqih. Diteliti dan direvisi oleh Husain Musawi Kermani dan Alipanah Isytihardi. Qom: Muassase Farhanggi Eslami Kushanpur, cet. II, 1406 H.
 • Mahmudi, Muhammad Ridha. Manasek-e Haj (Muhassya). Teheran: Nasyr-e Masy'ar, 1429 H.
 • Makarim Syirazi, Nashir. Manasek-e Jame'-e Haj. Qom: Madrasah Imam Ali bin AbinThalib as cet. I, 1426 H.
 • Muntazeri, Husain Ali. Mabani Feqhi Hokumat-e Eslami. Terjemahan Mahmud Shalawati dan Abul Fadhl Syakuri. Qom: Muassasah Keyhan, cet. I, 1409 H.
 • Najafi, Muhammad Hasan. Jawahir al-Kalam fi Syarh Syarai' al-Islam. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, cet. VII, tanpa tahun.
 • Naraqi, Ahamd bin Muhammad Mahdi. 'Awaid al-Ayyam fi Bayan Qawaid al-Ahkam. Qom: Muassasah al-Ma'arif al-Islmiyah, cet. I, 1417 H.
 • Warram, Warram bin Abi Faras. Majmu'ah Warram (Tanbih al-Khawathir wa Nuzhat al-Nawazhir). Qom: Maktabah Fiqhiyah. Cet. I, 1410 H.
 • Syaikh Anshari, Syaikh Murtadha. Faraid al-Ushul. Qom: Majma al-Fikr al-Islami, cet. I, 1419 H.
 • Thabathabai Yazdi, Sayid Muhammad Kazhim. 'Urwat al-Wutsqa fi ma Ta'ummu bihi al-Balwa (Muhassya). Diteliti dan direvisi oleh Ahmad Mohseni Sabzawari. Qom: Daftar Insyarat-e Eslami, cet. I, 1419 H.
 • Malik Ahmadi, Ali Ashghar. Darsnameh Rezq-e Halal. Masyhad: Muassasah Muthalaat Rahburdi Ulum wa Ma'arif-e Eslam, cet. I, 1391 S.
 • Nahjul Balaghah. Revisi Subhi Shalih. Qom: Hijrat cet. I, 1414 H.