Munajat Sya'baniyah

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Munajat Sya'baniyah (bahasa Arab:المناجاة الشعبانية)adalah munajat yang diajarkan oleh Imam Ali as dan dibaca pula oleh imam-imam setelahnya. Munajat ini adalah contoh sempurna dari doa yang dipanjatkan orang-orang saleh pilihan Allah Swt. Umat muslim Syiah pada umumnya membaca munajat Sya'baniyah ini pada bulan Sya'ban.

Doa, Munajat dan Ziarah
مسجد جامع خرمشهر.jpg


Sanad

Sanad munajat Sya'baniyah ini bersambung hingga ke Amirul Mukminin Imam Ali as. Ibnu Thawus dalam kitab Iqbal al-A'mal [1]Majlisi dalam Bihar al-Anwar, [2] dalam Zad al-Ma'ad [3] Samahiji dalam al-Shahifah al-'Alawiyah dan Syaikh Abbas Qummi dalam Mafatih al-Jinan [4] menuliskan munajat tersebut dinukil dari Ibnu Khalawiyah.

Kepribadian Perawi

Ibnu Khalawaih, perawi dari munajat ini adalah seorang ulama Syiah Ahlulbait As dan mendapat kepercayaan di kalangan ahli hadis Syiah. Ia menulis kitab seperti kitab Laisa, Isytiqāq, dan Qiraāt. Di antara muridnya yang terkenal Ibnu Duraid, Ibnu Mujahid, Ibnu Anbari, Ibnu Nafthawiyah dan Sairafi. [5]

Kedudukan Munajat Sya'baniyah

Dari sejumlah riwayat disebutkan para Imam As membaca munajat Sya'baniyah pada bulan Sya'ban. [6]Ulama Arif yang masyhur di kalangan Syiah Mirza Jawad Malik Tabrizi mengatakan munajat Sya'baniyah mengandung pelajaran yang sangat banyak mengenai bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya, baik itu mengenai adab-adab berdoa maupun tata cara memohon ampun dan istighfar kepada Allah Swt. [7]

Syarah

 • Syarah Munajat Sya'baniyah, Muhammad Muhammadi Ghilani, penerbit Sayeh, Tehran, 1373 S.
 • Syarah wa Tafsir_e Akhlaki Munajat_e Sya'baniyah, Husain Madzhahiri dalam dua jilid.

Catatan Kaki

 1. Ibnu Thawus, Iqbāl al-A'mal, hlm. 197.
 2. Majlisi, Bihār al-Anwār, jld. 91, hlm. 97.
 3. Majlisi, Zād al-Maād, hlm. 47.
 4. Samahiji, Shahifah al-'Alawiyah, hlm. 85.
 5. Qomi, Mafātih al-Jinān, hlm. 283.
 6. Syarah Munājāt Sya'baniyah, hlm. 24.
 7. Mafātih al-Jinān, Munajāt Aimmah As pada bulan Sya'ban.

Referensi

 • Muhamamd Ghilani, Muhammad, Syarah Munājāt Sya'baniyah, Sayeh, Tehran, 1373 S.
 • Malaki Tabrizi, Jawad, al-Murāqabāt, Muasassah Dar al-I'tishām, Lebanon, 1416 H.
 • Samahiji, Abdullah bin Shaleh, al-Shahifah al-'Alawiyah wa al-Tufat al-Murtadhawiyyah, Intisyarat Islami, Tehran, 1393 H.
 • Ibnu Thawus, Ali bin Musa, Iqbāl al-A'māl, Muassasah A'lami lil Mathbu'āt, 1417 H, 1996 M.
 • Majlisi, Muhammad Baqir, Zād al-Maād, Beirut, cet. Alauddin A'lami, 1423 H.
 • Shahifah Imam, Tehran, Muassasah Tandzhim wa Nasyr Atsar Imam Khumaini, 1378 S.