tanpa prioritas, kualitas: b

Sa'ad bin Harits al-Khuzai

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat Imam
Sa'ad bin Harits al-Khuzai
آرامگاه شهدای کربلا2.jpg
Makam Syuhada Karbala
Nama Lengkap Sa'ad bin Haris Khuzai
Sahabat dari Imam Ali asImam Hasan asImam Husain as
Wafat/Syahadah 10 Muharram 61 H/681
Dikenal untuk termasuk anggota Syurthah al-Khamis
Aktivitas berperang bersama Imam Husain as pada hari Asyura di padang Karbala


Sa'ad bin Haris al-Khuzai (bahasa Arab: سعد بن حارث الخزاعي) termasuk dari syuhada Karbala tahun 61 H/681. Ia termasuk dari pejabat Imam Ali as dan sahabat Imam Hasan as yang syahid pada hari Asyura dalam serangan pertama.

Periode Amirul Mukminin as

Sa'ad adalah budak Imam Ali bin Abi Thalib as[1] dan beberapa waktu pernah menjadi gubernur Azerbaijan dan panglima syurthah al-Khamis di Kufah.[2] Tidak diketahui pasti kapan Sa'ad mengemban tugas ini, tapi dari kitab-kitab sejarah dapat dipahami bahwa ia sebagaimana Qanbar termasuk dari pendamping Imam Ali as dan beliau menugaskannya dalam berbagai pekerjaan pemerintahan, diantaranya Sa'ad pergi bertugas sebagai pengawas ke sebuah daerah di bawah kekuasaan Ziyad bin Abih dan sempat beradu mulut dengannya. Pada kejadian pengkhianatan Yazid bin Hajjiyah, pegawai di Rey, Imam Ali as memenjarakan Yazid dan menugaskan Sa'ad sebagai penjaganya.[3]

Dalam Barisan Putra-putra Imam Ali as

Pasca kesyahidan Imam Ali as tahun 40 H/660, Saad menjadi pendamping Imam Hasan as dan berikutnya menjadi pendamping Imam Husain as. Dari Madinah ke Mekah hingga Karbala, ia berada dalam barisan Imam Husain as. Pada hari Asyura ia menampilkan keberanian-keberaniannya.[4]

Samawi menulis, Ibnu Syahr Asyub dalam al-Manāqib menyebut nama Saad dalam daftar nama syuhada (Karbala) pada serangan pertama.[5]

Kedudukan Sa'ad sebagai sahabat Nabi Muhammad saw

Dinukilkan bahwa Saad termasuk dari sahabat Nabi saw. Tetapi tampaknya penukilan ini tidaklah benar sebab tidak ada sumber yang menyebutnya dalam barisan sahabat. [6]

Tustari meragukan Saad bermarga Khuzai dan pada saat yang sama merupakan budak Imam Ali as yang dimerdekakan.[7]

Catatan Kaki

 1. Ibnu Atsir, al-Kāmil, jld.3, hlm.288; Dzakhirah al-Dārain, hlm.476; Qāmus al-Rijāl, jld.5, hlm.27; Amin, A'yān al-Syiah, jld.7, hlm.221.
 2. Lihat: Dzakhirah al-Dārain, hlm.276; Tanqīh al-Maqāl, jld.2, jlm.12; Qāmus al-Rijāl, jld.5, hlm.27; Amin, A'yān al-Syiah, jld.7, hlm.221; Sīmāye Korguzārān, jld.1, hlm.72, 470.
 3. Ibnu Astir, al-Kāmil, jld.3, hlm.288; Syarah Ibnu Abil Hadid, jld.2, hlm.251-252; Sīmāye Korguzārān, jld.1, jlm.284, 378, 379, 406, 470.
 4. Dzakhirah al-Dārain, hlm.376; Tanqih al-Maqāl, jld.2, hlm.12; Amin, A'yān al-Syiah, jld.7, hlm.221
 5. Lihat: Samawi, Ibshār al-Ain, hlm.96-97
 6. Amin, Ayān al-Syiah, jld.7, hlm.221; Qāmūs ar-Rijāl, jld.5, hlm.27-28
 7. Qāmūs ar-Rijāl, jld.5, hlm.27-28

Daftar Pustaka

 • Amin 'Amili, as-Sayid Muhsin, A'yān asy-Syi'ah, Beirut: Dar at-Ta'aruf li al-Mathbu'at, 1421 H.
 • Husaini Syirazi Hairi, Sayid Abdul Majid bin Muhammad Ridha, Dzakhīrah ad-Dārain fīmā Yata'allaq bi Mashāib al-Husain As wa Ashhābih, Riset Baqir Daryab Najafi, Qom: Zam-zam Hidayat.
 • Ibnu Abi al-Hadid, Abdul Hamid bin Hibatullah, Jelwe-ye Tārīkh dar Syarh-e Nahj al-Balāghah, Diterjemahkan oleh Mahmud Mahdawi Damghani, Tehran: Nasyr-e ney, 1367-1379 HS (1988-2000).
 • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad al-Jazari, Al-Kāmil fī At-Tārīkh, Beirut: Dar ash-Shadir, 1385 H.
 • Mamaqani, Abdullah, Tanqīh al-Maqāl fī 'Ilm ar-Rijāl, Najaf: Mathba'ah al-Murtadhawiyyah.
 • Samawi, Muhammad bin Thahir, Ibshār al-'Ain fī Anshār al-Husain as, Cet I. Riset Muhammad Ja'far Thabasi. Qom: Markaz ad-Dirasat al- Islamiyyah li Mumatstsiliyyah al- Wali al-Faqih fi Haras ats-Tsaurah al-Islamiyyah, 1419 H.
 • Tustari, Muhammad Taqi, Qāmūs ar-Rijāl, Muassasah Nasyr al-Islami, Qom: 1414 H.