Prioritas: c, Kualitas: c

Munjih bin Saham

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat Imam
Munjih bin Saham
آرامگاه شهدای کربلا2.jpg
Pusara para Syuhada Karbala sebelah kiri makam Imam Husain as di Karbala
Sahabat dari Imam Husain as
Wafat/Syahadah 10 Muharam 61 H di Karbala
Penyebab
Wafat / Syahadah
berperang di Peristiwa Karbala
Aktivitas budak Imam Sajjad as


Munjih atau Munhij bin Saham (bahasa Arab: مُنْجِح أو منحج بن سهم) adalah budak Imam Sajjad as yang menuai cawan syahadah dalam Peristiwa Karbala.

Ibu Munjih adalah budak yang dibeli oleh Imam Husain as dari Naufal bin Harits bin Abdul Mutthalib. Kemudian ia (budak perempuan tersebut) menikahi budak lain yang bernama Saham, hasil dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Munjih. Imam Husain as menjadikan Munjih sebagai pembantu Imam Sajjad as [1]

Ketika Imam Husain as berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah bersama para pendukungnya dan keluarganya, Munjih juga bersama ibunya meninggalkan kota Madinah.[2] akan tetapi beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa ia bersama dengan rombongan Imam Husain as keluar dari kota Madinah.[3]

Munjih menuai cawan syahadah dalam Peristiwa Asyura.[4] Waktu syahidnya tidak disebutkan secara terperinci dalam sejarah. Hanya Ibnu Syahr Asyub yang mengatakan bahwa dalam serangan pertama yang dilakukan oleh musuh-musuh kepada pasukan Imam Husain as membuat sepuluh budak Imam Ali bin Abi Thalib as dan Imam Husain as menuai cawan syahadah.[5] Dikatakan Hisan bin Bakar al-Hanzali yang menuaikan cawan syahadah kepada Munjih.[6]

Nama Munjih di sebutkan dalam ziyarah al-Syuhada sebagai salah seorang syuhada Karbala.[7]

Catatan Kaki

 1. Syirazi, Dzakhirah al-Darin, Tanpa Tahun, hlm.327
 2. Syirazi, Dzakhirah al-Darin, Tanpa Tahun, hlm.327
 3. Samawi, Ibshar al-'Ain, 1419 H, hlm.96
 4. Mufid, al-Ikhtishash, 1413 H, hlm.83; Ibnu Atsir, al-Kamil, 1965, jld.4, hlm.93; Thabari, Tarikh, 1967, jld.5, hlm.469; Ibnu Sa'ad, al-Thabaqat al-Kubra, Khamisah 1, 1990, hlm.478
 5. Ibnu Syahr Asyub, al-Manaqib, 1379 H, jld.4, hlm.113
 6. Rassan, Tasmiyah man qatala ma'a al Husain alihissalam, 1406 H, hlm.152
 7. Ibnu Masyhadi, al-Mazar al-Kabir, 1419 H, hlm.491

Daftar Pustaka

 • Al-Husaini al-Hairi al-Syirazi, Sayid Abdul Majid. Dzakhirah al-Darin fima yata'allaq bimushaibi al-Husain as wa Ashabihi. Qom: Zamzam Hidayat, 1345 H
 • Ibnu Atsir, Ali bin Abial-Karam. Al-Kamil fi al-Tarikh. Beirut: Darshadir, 1385 H/1965
 • Ibnu Masyhadi, Muhammad bin Ja'far. Al-Mazar al-Kabir. Di edit oleh Jawad Quyumi Isfahani. Qom: Daftar Intisyarat Islami, 1419 H, cetakan pertama.
 • Ibnu Sa'ad, Muhammad bin Mani' Hasyimi Bashri. Al-Thabaqat al-Kubra. Diteliti oleh Muhammad Abdul Qadir 'Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H/1990, cetakan pertama.
 • Ibnu Syahr Asyub, Muhammad bin Ali. Al-Manaqib. Qom: Nasyr Allamah, 1379 H
 • Mufid, Muhammad bin Nu'man. Al-Ikhtishash. Qom: Kongres Syeikh Mufid, 1413 H, Cetekan pertama.
 • Rassan, Fudhail bin Zubair. Tasmiyah Man Qatala ma'a al-Husain as. Qom: Nasyr Ali al-Bait as, 1406 H, cetakan kedua.
 • Thabari, Muhammad Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Diteliti oleh Muhammad Abu al-Fadhil Ibrahim. Beirut: Dar al-Turats, 1387 H/1967, cetakan kedua.