tanpa prioritas, kualitas: b
tanpa navbox
tanpa alih

Muhammad bin Abi Said bin Aqil

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat Imam
Muhammad bin Abi Said bin Aqil
آرامگاه شهدای کربلا2.jpg
Nama Lengkap Muhammad bin Abi Said bin Aqil
Sahabat dari Imam Husain as
Kerabat termasyhur AqilMuslim bin AqilAbdullah bin AqilFatimah binti Ali
Wafat/Syahadah 61 H
Penyebab
Wafat / Syahadah
Gugur sebagai syahid dalam rombongan Imam Husain as
Tempat dimakamkan Haram Imam Husain as

Muhammad bin Abi Said bin Aqil (bahasa Arab: محمد بن أبي سعيد بن عقيل) (gugur pada Hari Asyura tahun 61 H) termasuk dari syuhada Bani Hasyim dalam peristiwa Karbala. Setelah kesyadihan Imam Husain as, ia menjadi martir dalam serangan pasukan musuh ke tenda-tenda. Namanya dimuat dalam Ziarah al-Syuhada.

Nasab

Beberapa ahli rijal dan ulama Syiah telah menyebut dia dengan nama Muhammad bin Sa'id [1]dan beberapa lainnya menyebutnya dengan nama Muhammad bin Abi Saad, [2] beberapa juga meyakini Abu Saad sebagai julukan Abdullah bin Aqil dan memberikan kemungkinan bahwa Muhammad bin Abi Said adalah Muhammad bin Abdullah bin Aqil itu sendiri. [3]

Dalam buku al-Majdi fi Ansāb al-Talibiyyinn, ayahnya bernama Abu Sa'id Ahwal disebut sebagai salah satu syuhada Karbala. [4] Namun dalam beberapa sumber, Fatimah, putri Imam Ali (as) diperkenalkan sebagai istri Muhammad bin Abi Said bin Aqil, yang mana telah lahir darinya seorang gadis bernama Hamidah. [5]Buku Mausu'ah Karbala percaya bahwa Fatimah adalah ibu dari Muhammad bin Abi Said dan umurnya saat mati syahid di Karbala mencapi 7 tahun. [6]

Kesyahidan

Nama Muhammad bin Abi Said disebutkan dalam beberapa sumber sebagai salah satu martir Karbala. Ibnu Sa'ad telah menyebutkan namanya di antara mereka yang mati syahid dalam peristiwa Karbala. [7] Menurut Samawi, ada lima syahid Karbala belum mencapai usia dewasa, salah satunya Muhammad bin Abi Said. [8] Juga diriwayatkan dalam Abshar al-'Ain dari Hamid bin Muslim bahwa setelah kesyahidan Imam Husain as, seorang remaja keluar dari tenda, ia melihat ke kiri dan kanan dengan khawatir dan ketakutan. Salah satu pasukan Umar Sa'ad telah menyerangnya dan tanpa ampun membunuh dia. Saya bertanya nama remaja itu dan pembunuhnya? Dikatakan bahwa dia adalah Muhammad bin Abi Said dan pembunuhnya adalah Luqaith bin Iyas Juhani. [9] Insiden ini dalam sejarah Tabari, yang dikutip oleh Hani bin Tsabit, telah dilaporkan bahwa Hani dengan tanpa menyebut nama remaja itu memperkenalkan dirinya sebagai pembunuhnya. [10]

Dalam Ziarah Nahiyah dipersembahkan salam kepada orang yang bernama Muhammad bin Abi Said bin Aqil, dan pembunuhnya disebutkan dengan nama luqaith bin Nasyir Juhani. [11][Note 1]

Catatan Kaki

 1. Ibnu Daud Hilli, Rijal Ibnu Daud, jld. 1, hlm. 172; Ibnu Syahr Asyub, Manāqib Al Abi Thalib, jld. 3, hlm. 254
 2. Sayid Ibnu Thawus, al-Iqbal, jld. 3, hlm. 343; Ibnu Syah Asyub, Manāqib Al Abi Thalib, jld. 3, hlm. 259
 3. Kasyani, Tadzkirah al-Syuhada, jld. 1, hlm. 154
 4. Alawi, al-Majdi fi Ansāb al-Thālibiyyin, hlm. 307
 5. Ibnu Saad, al-Thabaqāt, jld. 8, hlm. 340; Majlisi, Bihār al-Anwār, jld. 42, hlm. 94
 6. Baidhun, Mausu'ah Karbala, jld. 1, hlm. 529
 7. Ibnu Saad, al-Thabaqāt al-Kubra, jld. 1, hlm. 477
 8. Samawi, Abshār al-Ain, hlm. 224
 9. Samawi, Abshār al-Ain, hlm. 91
 10. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 5, hlm. 449
 11. Sayid Ibnu Thawus, al-Iqbal, jld. 3, hlm. 76
 1. السَّلامُ عَلی مُحَمَّد بن ابی‌سعید بن عَقیل وَلَعَنَ‌ الله قاتِلَهُ لُقَیطِ بن ناشِر الجُهَنی.

Daftar Pustaka

 • Alawi, Ali bin Muhammad. Al-Madji fi Ansāb al-Thalibiyyin. Qom: Perpustakaan Ayatullah Mar'asyi Najafi, 1380 HS.
 • Baidhun, Labib. Mausuah Karbala. Beirut: Muassasah al-A'lami, 1427 H.
 • Ibnu Daud Hilli, Husain bin Ali. Rijal Ibnu Daud. Teheran: Penerbit Uviversitas Tehran, tanpa tahun.
 • Ibnu Saad, Muhammad. Al-Thabaqāt al-Kurba. Peneliti: Muhammad bin Shamil al-Salma. Thaif: Maktabah al-Shiddiq, 1414 H/1993.
 • Ibnu Syar Asyub, Muhammad bin Ali. Manāqib Ali Abi Thalib Alaihimussalam. Najaf: Mathbaah al-Haidariyah, 1375 H.
 • Kasyani, Habibullah. Tadzkirah al-Syuhada. Penerjemah: Sayid Ali Jamal Asyraf. Qom: Madya, 1385 HS.
 • Majlisi, Muhamamd Baqir. Bihār al-Anwār. Beirut: Muassasah al-Wafa', 1404 H.
 • Samawi, Muhammad bin Thahir. Ibshar al-Ain fi Anshar al-Husain as. Peneliti: Muhammad Ja'far Thabasi. Qom: Markaz al-Dirasat al-Islamiyah li Harrts al-Tsaurah, 1419 H.
 • Sayid Ibnu Thawus, Ali bin Musa. Al-Iqbāl bi al-A'māl al-Hasanah. Direvisi oleh Jawad Qayyumi Isfahani. Qom: Daftar Tablighat Islami, 1376 HS.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Beirut: Rawai' al-Turats al-Arabi, tanpa tahun.
id:Muhammad bin Abi Said bin Aqil