tanpa prioritas, kualitas: b
tanpa referensi

Ammar bin Abi Salamah Dalani al-Hamdani

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Makam para syuhada Karbala di sebelah kiri makam Imam Husain as di Karbala

Ammar bin Abi Salamah Dalani al- Hamdani (bahasa Arab:عمّار بن أبي سلامة الدالاني الهمداني) yang terkenal dengan nama Ammar Dalani عمار الدالاني, ia termasuk sahabat Nabi saw dan sahabat Imam Ali as. Ia ikut dalam Perang Jamal, Shiffin, Nahrawan dan termasuk syuhada Karbala[1]. Ammar berasal dari suku Bani Dalan yang dari ras Kabilah Hamdan[2]. dalam Peristiwa Karbala tepatnya di kamp militer yang bernama Nukhailah dekat Kufah, ia mencoba membunuh Ibnu Ziyad tetapi tidak berhasil. Setelah itu, ia bergabung dengan rombongan Imam Husain as[3] dan pada serangan pertama di hari Asyura ia menuai cawan syahadah.[4] Namanya disebutkan dalam ziarah al-Nahiyah yang tidak masyhur. (Salam padamu wahai Ammar bin Abi Salamah al-Hamdani)[5]

Catatan Kaki

  1. al-Ashabah fi Ma'rifah al-Shahabah, jld.5, hlm.107
  2. al-Ashabah fi Ma'rifah al-Shahabah, jld.5, hlm.107
  3. Ansab al-Asyraf, Baladzuri, jld.3, hlm.180
  4. Manaqib Ibnu Syahr Asyub, jld.4, hlm.113
  5. al-Mazar al-Kabir, Masyhadi, hlm.495

Daftar Pustaka

  • Asqalani, Ibnu Hajar. Al-Ishābah fī Tamyīz ash-Shahābah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
  • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Ansāb al-Asyrāf. Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H.
  • Ibnu Syahr Asyub, Muhammad bin Ali. Al-Manāqib. Qom: Nasyr-e Allame, 1379 H.
  • Muhammad bin Masyhadi. Al-Mazār al-Kabīr. Qom: Qayyum, 1419 H.