tanpa prioritas, kualitas: c
tanpa referensi

Umarah bin Salkhab al-Azdi

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat Imam
Umarah bin Salkhab al-Azdi
Nama Lengkap Umarah bin Salkhab al-Azdi
Sahabat dari Imam Husain as
Garis keturunan suku Azd
Tempat Tinggal Kufah
Wafat/Syahadah 60 H/679 atau 61 H/680
Penyebab
Wafat / Syahadah
Kepalanya dipenggal dihadapan kabilahnya sendiri atas perintah Ubaidillah bin Ziyad
Aktivitas Mendukung Muslim bin Aqil di Kufah


Umarah bin Salkhab al-Azdi (bahasa Arab: عمارة بن صَلْخَب الأزدی) Syahid pada tahun 60 H/679 atau 61 H/680 adalah seorang Syiah di Kufah yang syahid melaui tangan Ubaidillah bin Ziyad karena dukungannya kepada Muslim bin Aqil.

Menurut Tarikh al-Thabari, ketika Muslim bin Aqil datang di Kufah, Umarah bin Salkhab pergi ke sana untuk mendukungnya. Dia mengenakan pakaian yang dilengkapi dengan senjata dan berniat untuk pergi menemui Muslim bin Aqil, namun dia ditangkap oleh Muhammad bin Asy'ats yang saat itu memegang jabatan sebagai komandan pasukan Ubaidillah bin Ziyad dalam melawan Muslim. Lalu dia dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Atas perintah Ubaidillah iapun dipenjara.[1]

Menurut beberapa sumber, ketika para pasukan Muslim bin Aqil bercerai berai, beberapa revolusioner ditangkap atas perintah Ibnu Ziyad, termasuk didalamnya adalah Umarah bin Salkhab bersama dengan beberapa tokoh terkenal seperti Abdullah bin Naufal bin Harits, Mukhtar al-Tsaqafi, Asbagh bin Nubatah dan Harits bin A'war al-Hamadani.[2]

Setelah Muslim bin Aqil menuai cawan syahadah atas perintah Ibnu Ziyad, lantas ia memerintahkan lagi untuk memenggal kepala Umarah bin Salkhab dihadapan kabilahnya sendiri yang bernama suku Azd karena dukungannya kepada Muslim bin Aqil.[3] Setelah itu, Ubaidillah bin Ziyad mengirim kepala Umarah bersama dengan kepala Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah kepada Yazid bin Muawiyah di Damaskus.[4]

Catatan Kaki

  1. Thabari, Tarikh, 1967, jld.5, hlm.370
  2. Silakan merujuk ke Qarasyi, Hayat al-Imam al-Husain as, 1413 H, hlm.389
  3. Thabari, Tarikh, 1967, jld.5, hlm.379
  4. Silakan merujuk ke Qarasyi, Hayat al-Imam al-Husain as, 1413 H, jld.2, hlm.412

Daftar pustaka

  • Qarasyi, Baqir Syarif. Hayāh al-Imām Husain as. Cet IV. Qom: Nasyr Madreseh Ilmiyyah Irwani, 1413 H.
  • Thabari, Muhammad bin Jarir. Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk. Cet II. Riset Muhammad Abul Fadhl Ibrahim. Beirut: Dar at-Turats, 1387 H.