Prioritas: b, Kualitas: b

Zaid bin Imam Ali Zainal Abidin as

Dari WikiShia
(Dialihkan dari Zaid bin Ali)
Lompat ke: navigasi, cari
Keturunan Imam
Zaid bin Imam Ali Zainal Abidin as
Peran Salah Satu anak keturunan Imam Syiah • Bangkit melawan Bani Umayyah
Nama Zaid bin Ali Zainal Abidin as
Kunya Abu al-Husain
Lakab Zaid al-Syahid • Halif Alquran • Zaid al-Azyad
Ayah Imam Sajjad as
Ibu Jaida (Jida)
Lahir Tahun 75 H/694 atau 78 H/697 atau 80 H/699
Tempat Lahir Madinah
Wafat Antara tahun 120 H/738 atau 121 H/739 atau 122 H/740
Masa Hidup 42 tahun

Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (bahasa Arab:زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب), yang bergelar Zaid al-Syahid, adalah salah seorang dari anak keturunan Imam Zainal Abidin as dan termasuk dari sahabat-sahabat Imam Baqir as dan Imam Shadiq as. Aliran Zaidiyah dinisbatkan kepadanya. Dia lahir di Madinah dan Syahid di Kufah.

Zaid memiliki gaya tersendiri dalam bacaan Alquran. Dia menentang taqiyyah dan termasuk salah seorang yang membenci dan berlepas diri dari Syaikhain (Abu bakar dan Umar).[1] Dia menyeru masyarakat untuk mengikuti kitab suci Alquran dan sunah serta berjihad melawan para penindas dan melindungi orang-orang yang terlantar serta menolong orang-orang yang tidak mampu.[2]

Zaid bangkit pada saat Yusuf bin Umar menjadi gubernur di kota Kufah. Penduduk Kufah meninggalkannya sendirian dan mati syahid.

Nasab

Zaid putra Imam Sajjad as, imam keempat orang-orang Syiah. Sedangkan nama ibu tercintanya telah dicatat dengan beragam nama diantaranya: Jida (jaida), Jid, Haidan, dan Haura. Dia adalah anak dari seorang budak yang mana Mukhtar al-Tsaqafi telah membelinya dengan 3000 dirham dan karena memandang bahwa budak wanita ini berharga maka ia dihadiahkan kepada Imam Sajjad as [3]. Selain Zaid, ia juga melahirkan putra putri yang lainnya dari Imam Sajjad as seperti: Ali, Umar dan Khadijah.[4]

Silsilah keluarga Ahlulbait as
 
 
 
 
 
 
Khadijah
 
 
 
Nabi Muhammad saw
 
 
 
Mariah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qasim
 
Abdullah
 
Sayidah Fatimah sa
 
 
 
Ibrahim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam Ali
 
 
 
 
Ummul Banin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam Husain as
 
Imam Hasan as
 
Sayidah Zainab sa
 
Ummu Kultsum
 
Muhsin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbas
 
Abdullah
 
Utsman
 
Ja'far
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammad
 
'Aun
 
Ali
 
Abbas
 
Ummu Kultsum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasan
 
Qasim
 
Abdullah
 
Fatimah
 
Zaid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdullah
 
Zainab
 
Ibrahim
 
Al-Hasan
 
al-Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammad
 
 
Ibrahim
 
 
Idris
 
 
 
Nafisah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Sajjad
 
Ali al-Akbar
 
 
Ali al-Asghar
 
 
Fatimah
 
Sukainah
 
Ruqayyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Baqir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Shadiq
 
Abdullah
 
Ibrahim
 
'Ubaidillah
 
Ali
 
Yahya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Kazhim
 
Muhammad
 
Ali
 
Ishaq
 
Ummu Farwah
 
Abdullah
 
Isma'il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Ridha
 
Maksumah
 
Hamzah
 
Ishaq
 
Ahmad
 
Ibrahim
 
Muhammad
 
 
 
 
 
Imam al-Jawad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Hadi
 
 
Musa
 
 
 
 
Fatimah
 
 
 
Hakimah
 
 
 
Amamah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam Hasan al-Askari
 
 
Husain
 
 
 
 
Muhammad
 
 
 
Ja'far
 
 
 
 
 
Imam al-Mahdi
 
 


Julukan dan Gelar

Julukan Zaid Adalah Abu al-Husain. [5] dan hal ini karena ia memiliki anak bernama Husain. Di antara gelar-gelarnya adalah:

Kelahiran dan Kesyahidan

Menurut pendapat masyhur dia berumur 42 tahun.[10]Mengenai tahun kelahirannya terjadi perselisihan pendapat.Tahun 75, 78,[11] 80[12] dan 79 [13]adalah tahun-tahun yang disebutkan sebagai tahun kelahirannya. Dia lahir di kota Madinah.[14]

Adapun berkenaan dengan tahun kesyahidannya juga terdapat ikhtilaf dan tahun 122 H/740,[15] 121 H/739 [16] dan 120 H/738 adalah tahun-tahun yang disebut dalam mengenang kesyahidannya.

Para Guru

Zaid termasuk salah seorang diantara para perawi yang meriwayatkan hadis dari ayahnya (Imam Sajjad as) dan saudaranya (Imam Baqir as) dan keponakannya (Imam Shadiq as).[17] Diantara para Syaikh yang Zaid meriwayatkan hadis dari mereka adalah Aban bin Utsman bin Affan (W.105 H/723) dan Abdullah bin Abi Rafi'. Begitu pula Zaid bermurid kepada 'Urwah bin Zubair bin Awwam dan Washil bin 'Atha. [18]

Sebagian meyakini bahwa sebab kecondongan Zaidiyah kepada mazhab Mu'tazilah karena Zaid bermurid kepada Wasil bin 'Atha. Sebuah perdebatan terjadi diantara Zaid dan saudaranya,Imam Baqir as mengenai permasalahan Zaid yang bermurid kepada Wasil bin 'Atha dan pensyaratan bangkit (melawan penguasa zalim) dalam keimamahan seorang imam.[19] Zaid juga mengadakan beberapa perdebatan dengan penduduk Bashrah dan fukaha Kufah, diantaranya adalah Abdurrahman bin Abi Laili, Abu Hanifah dan Sufyan al-Tsauri.[20]

Para Murid

Penulis buku al-Raudh al-Nadhir, menyebutkan nama orang-orang yang menimba ilmu dari Zaid. Sebagian dari mereka adalah:

 • Isa, Muhammad dan Yahya; putra-putra Zaid
 • Sulaiman bin Mehran
 • Said bin Khaitsam
 • Abu Khalid Kabuli
 • Salmah bin Kuhail
 • Ibnu Abi Zanad
 • Muthalib bin Ziyad
 • Fudhail bin Marzuk
 • Manshur bin Mu'tamir
 • dan Zubaid Yami, [21]

Para Perawi

Sebagian para perawi yang mengambil riwayat dari Zaid adalah:

 • Imam Shadiq as
 • Muhammad bin Muslim Zuhri
 • Syu'bah bin Hajjaj
 • Abdurrahman bin Abi al-Zanad
 • Abdurrahman bin Harits bin Ayasy, [22]
 • Bassam Shairufi.[23]

Di dalam literatur-literatur Ahlusunah para pemuka seperti Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hanbal menukil hadis darinya. [24]

Karya-karya yang dinisbatkan kepada Zaid

Buku al-Majmu' fi al-Fiqh dengan riwayat Abu Khalid Washithi dari Zaid, dinisbatkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin as .[25] Buku ini adalah buku yang termasyhur dari karya-karya yang dinisbatkan kepadanya dan ada juga beberapa penjelasan (syarah) yang ditulis untuk buku tersebut.

Buku-buku lainnya yang disebutkan untuknya adalah: Tafsir Gharib Alquran al-Majid, Akhbar Zaid bin Ali, [26]Tatsbit al-Imamah, Manasik atau Manasik al-Haj, Qira'atu Zaid bin Ali, Risalah fi al-Jadal ma'a Murji'ah, buku al-Shofwah, Risalah fi Huquqillah [27] dan buku Fi al-Raddi ala al-Qadariyah min Alquran. [28].

Kebangkitan Zaid

Banyak faktor seperti berbagai kezaliman Bani Umayyah kepada masyarakat, undangan dan ajakan masyarakat Kufah, perbedaan pendapat antara dia dan Abdullah bin Hasan as mengenai pewakafan Ali as di Madinah yang menyebabkan arbitrasi Khalid bin Abdul Malik, pergerakan-pergerakan yang terjadi setelahnya, [29]kunjungan-kunjungan Zaid ke Syam dan sikap tak sopan Hisyam bin Abdul Malik kepadanya di depan para petugas istana, tuduhan-tuduhan penggelapan harta kepada Zaid, dan motifasi-motifasi lainnya, satu sama lain bergabung memotivasi sosok pribadi seperti Zaid yang secara mendasar menentang taqiyyah untuk bangkit menentang kezaliman dengan bertumpu pada baiat 15000 orang-orang Kufah.

Selama 10 bulan di Kufah dan Basrah ia menyeru masyarakat secara sembunyi untuk bangkit dan berbaiat kepada dirinya.[30]Dilaporkan bahwa selama masa ini ada 50.000 warga Kufah memberikan baiat kepada Zaid.[31] Dikatakan bahwa Zaid mengirim sepucuk surat kepada Abu Hanifah dan mengajaknya untuk memberikan bantuan kepadanya serta berjihad melawan pemerintahan Bani Umayyah. Abu Hanifah juga mengirim bantuan finansial kepada Zaid dan dengan fasilitas-fasilitasnya ia membantu Zaid.[32]

Zaid bangkit pada malam Rabu 1 Shafar tahun 122 H/740. Pada awalnya kebangkitan ini akan diadakan lebih lambat dari tanggal yang tertulis di atas, namun dengan terbunuhnya dua orang dari para penolongnya dan ada kemungkinan mereka diserang pada malam hari akhirnya kebangkitan itu terjadi pada tanggal tersebut. Gubernur Kufah yang telah mendapat kabar akan kebangkitan Zaid mengumpulkan masyarkat di Masjid Kufah dan dengan mengunci pintu-pintunya secara praktis memenjara mereka di dalamnya supaya mereka tidak dapat bergabung dengan pasukan Zaid. Oleh karenanya, dari 50.000 orang yang telah berbaiat kepada Zaid, hanya ada 280 orang dan menurut sebuah penukilan 300 orang mampu melindunginya.[33]

Slogan para pasukan Zaid adalah Ya Manshur, Amit. [34]

Kesyahidan

Makam Yang Dinisbahkan Kepada Zaid bin Ali di Kufah

Akhirnya setelah berlangsung perang dua hari antara pasukan Zaid yang berjumlah sedikit dengan pasukan Umawi, sebuah anak panah menancap mengenai dahinya dan karenanya ia gugur sebagai syahid.[35]

Para pengikut Zaid menguburkan jasadnya tengah malam guna menghindari dari kelakuan buruk musuh, namun musuh mengetahui hal itu. Para pengikut Umawi mengeluarkan jasad Zaid dari kuburnya dan memisah kepala Zaid dari tubuhnya, kemudian kepala itu dikirim ke hadapan Hisyam bin Abdul Malik di Syam dan tubuhnya digantung di tengah jalan.

Dinukilkan, setelah dari Syam kepala Zaid itu dikirim ke Mesir. Di Mesir ada sebuah bangunan dinisbatkan kepada kepala Zaid. [36] Namun tubuhnya masih tetap tergantung sampai hari kematian Hisyam dan setelah itu atas perintah Walid bin Yazid jasad tersebut diturukan dari gantungan, kemudian dibakar dan abunya ditebarkan tertiup angin. [37]

Imam Shadiq dan Kebangkitan Zaid

Banyak dari ulama Syiah diantaranya Syahid Awal dalam al-Qawaid, Mamaqani dalam Tanqih al-Maqal, Khu'i dalam Mu'jam Rijal al-Hadits, dan Sayid Ali Khan Syirazi dalam Riyadhu al-Salikin berkeyakinan bahwa kebangkitan Zaid adalah dengan seizin Imam Shadiq as. [38]

Imam Ridha as bersabda: "Ayahku Musa bin Ja'far as mendengar dari ayahnya Imam Shadiq as bahwa ia bersabda:"Zaid untuk kebangkitannya telah bermusyawarah denganku, aku berkata kepadanya, pamanku sayang, jika engkau suka menjadi orang yang akan digantung di Kunasah Kufah, maka inilah jalannya".

Ketika Zaid pergi keluar dari hadapan Imam Shadiq as, Imam bersabda: "Celakalah orang yang mendengar panggilannya dan tidak bergegas menolongnya". [39]

Mazhab Zaid

Dikutip dari perkataan Zaid bahwa dia mengatakan:

"Di setiap masa salah seorang dari kami Ahlulbait adalah hujjah Allah swt dan hujjah di zaman kita adalah anak saudaraku, keponakanku Ja'far bin Muhammad, siapa saja yang mengikutnya tidak akan tersesat dan siapa saja yang menentang dan mengingkarinya dia tidak akan mendapatkan petunjuk hidayah. [40]

Sebagian orang dengan bersandar kepada riwayat di atas menetapkan keyakinan dan komitmennya Zaid kepada keimamahan Imam Shadiq as.

Anak Keturunan Zaid

 • Yahya: Setelah ayahnya, ia bangkit di Sabziwar dan syahid di Jauzijan Afganistan.
 • Husain: yang Masyhur dengan julukan Husain Dzu al-Dam'ah, gelar ini diberikan kepadanya karena dia sering bersedih dan banyak menangisi kesyahidan ayahnya. Setelah kesyahidan Zaid, Imam Shadiq as bertanggung jawab atas pendidikanya.[41]
 • Muhammad: Salah seorang sahabat Imam Shadiq as.[42]
 • Isa: Dia setelah menjalani kehidupannya secara sembunyi-sembunyi, di usianya yang ke 60 meninggal di Kufah. [43]Menurut beberapa laporan dikatakan bahwa dia juga termasuk salah satu dari sahabat Imam Shadiq as. [44]

Keturunan Zaid terus berlanjut melalui tiga orang putranya, Isa, Muhammad dan Husain.[45]

Terbentuknya Kelompok Zaidiyah

Pasca kesyahidan Imam Husain as, sebagian kaum Alawi menganggap 'pemikiran bangkit dengan senjata (melawan kezaliman)' sebagai salah satu syarat keimamahan dan pedoman untuk melawan kaum penzalim. Dengan terciptanya pemikiran politis ini pada masa Imam Ali Zainal Abidin as, pondasi Zaidiyah mulai terbangun.[46]

Perbedaan yang terjadi diantara kaum Alawi kembali kepada dua perspektif perlawanan budaya atau kebangkitan bersenjata melawan dinasti Umawi. Hasil dari perbedaan ini nampak setelah kesyahidan Imam Zainal Abidin as. Sekelompok orang menerima keimamahan Imam Muhammad al-Baqir as dan kelompok lain yang meyakini opini kebangkitan bersenjata menerima keimamahan Zaid bin Ali saudara Imam Muhammad al-Baqir as, dan kelompok inilah terkenal dengan Zaidiyah.[47] Atas dasar ini, muslim Syiah yang menerima kebangkitan bersenjata, menyakini Zaid bin Ali sebagai imam kelima Ahlulbait setelah Imam Ali as, Imam Hasan as, Imam Husain as dan Hasan al-Mutsanna.[48] [Note 1]

Buku Gnostik

 • Syakhshiat wa Qiyame Zaid bin Ali As (Kepribadian dan kebangkitan Zaid bin Ali), karya: Sayid Abu Fadhil Radhawi Ardakani.
 • Sireh wa Qiyame Zaid bin Ali (Perjalanan dan kebangkitan Zaid bin Ali), karya:Husain Kariman.
 • Al-Imam Zaid bin Ali (Imam Zaid bin Ali), Karya: Syarif al-Syaikh Shaleh Ahmad al-Khatib. Dar al-Nurah al-Jadidah, mansyurat al-faisholah, Beirut-Lebanon, 1404 H./ 1984. Buku ini telah diatur dalam 327 halaman dan 4 bab.
 • Tsauratu Zaid bin Ali (Revolusi Zaid bin Ali), karya: Naji Hasan, Al-Dar al-Arabiah al-Marsumat Beirut 2000/1421H.
 • Al-Imam Zaid (Imam Zaid), karya:Muhammad Abu Zahrah. Dar al-Dzarrah al-Jadidah, Beirut, dalam 539 halaman 1378 H/1959. Buku ini ditulis dalam 202 halaman dan empat pasal.
 • Abu al-Husain Zaid al-Syahid, karya: Sayid Muhsen Amin, Dar al-Murtadha, Beirut, 1423 H/2003.

Catatan Kaki

 1. Al-Hayat al-Siyasiyah wa al-Fikriyah li al-Zaidiyah fi al-Masyriq al-Islami,hlm. 34-42
 2. Lihat. Masykur, Farhang Firaq Islami, hlm.214.
 3. Lihat. Isfahani, Maqatil al-Thalibiyin, hlm.124.
 4. Lihat. Isfahani, Maqatil al-Thalibiyin, hlm.124.
 5. Lihat. Isfahani, Maqatil al-Thalibiyin, hlm. 124; Shabiri, Tarikh Firaq Islami, jld. 2, hlm.64; Amraji, Al-Hayat al-Siasiah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm. 25.
 6. Lihat. Zirikli, al-'Alam, 59
 7. Lihat. Idem, 65 dan Amraji, Al-Hayat al-Siasiah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm. 43;Isfahani, Maqatil al-Thalibiyin, hlm. 127.
 8. Lihat.Syablanji, Nur al-Abshar fi Manaqib Al Bait al-Nabi al-Mukhtar, hlm.403; Nuri, Zaid bin Ali wa Masyru'iyatu al-Tsaurah inda Ahlu al-Bait, hlm.20.
 9. Razavi Ardakani, hlm.14.
 10. Syaikh al- Mufid dan Syaikh ath-Thusi juga meyakini bahwa usianya adalah 42 tahun. Lihat: Nuri, Zaid bin Ali wa masyruiyatu al-Tsaurah ‘inda Ahlilbait, hlm.18; : Isfahani, Maqatil al-Thalibiyin; hlm. 127.
 11. I'tiqad Ibnu 'Asakir dar Tarikh
 12. Rabbani Ghulpaigani, Ali, Firaq wa Mazahib Islami, hlm.99.
 13. Lihat: Nuri, Zaid bin Ali wa masyruiyatu al-Tsaurah 'inda AhlilBait, hlm.18.
 14. Lihat: Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm. 30; Shabiri, Tarikh Firaq al-Islami, jld.2, hlm.64
 15. Ibnu Atsir, al-Kamil fi Tarikh, jld.5, hlm.242.
 16. Khui, Mu'jamu Rijal al-Hadits wa Tafshilu Thabaqat al-Ruwat, jld.8, hlm. 358.
 17. Lihat: Sayyid Abu al-Qasim Musawi Khui|Khui, Mu'jamu Rijal al-Hadits wa Tafshilu Thabaqat al-Ruwat, jld.8, hlm. 358; Zaid bin Ali wa masyruiyatu al-Tsaurah 'inda Ahl al-Bait, hlm.17-18.
 18. Lihat: Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm.39-41.
 19. Lihat. Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm.40-41
 20. Lihat. Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm. 44
 21. Lihat. Shabiri, Tarikh Firaq al-Islami, jld.2, hlm.65; Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm. 45.
 22. Abdurrahman bin al-Harits bin 'Ayays bin Abi Rabi'ah.
 23. Lihat. Amraji, al-Hayat al-Siyasiyah wa al-fikriyah li al-Zaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm. 44
 24. Lihat: Shabiri, Tarikh Firaq Islami.
 25. Lihat. Zarikli, al-'Alam, hlm. 59; Shabiri, Tarikh Firaq al-Islami, jld.2, hlm.66; Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm. 46.
 26. Lihat: Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, Hlm 48; Bruklaman, Tarikh al-Adab al-Arabi, jld.3, hlm.323.
 27. Lihat: Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm.47; Bruklaman, Tarikh al-Adab al-arabi, jld.3, hlm.323.
 28. Lihat: Al-Baghdadi, Ushuluddin, hlm.307
 29. Untuk informasi lebih tentang hal ini, lihat: Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm. 47-50.
 30. Tajarub al-Umam,jld.3, hlm. 137
 31. Ibnu A'tsam, al-Futuh, jld.8, hlm. 290; Abul Faraj Isfahani, Maqatil al-Thalibiyyin, hlm. 132
 32. Abul Faraj Isfahani, Maqatil al-Thalibiyyin, hlm. 141
 33. Ansab al-asyraf, jld.3, hlm. 244
 34. Nuri, Zaid bin Ali wa masyruiyatu al-Tsaurah ‘inda Ahlilbait, hlm.121.
 35. Ansab al-Asyraf, jld.3, hlm. 251; Maqatil al-Thalibiyyin, hlm. 137
 36. Mu'jam al-Buldan, jld.5, hlm. 143
 37. Lihat: Ibnu Jauzi, al-Muntazam fi Tarikh al-Umam wa al-Muluk,jld.7, hlm.212;Shabiri, Tarikh Firaq al-Islami, jld.2, hlm.64;Ibnu Sa'ad, al-Thabaqat al-Kubra, jld.5, hlm.163; Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm.36; Syablanji, Nur al-Abshar fi Manaqib Al Bait al-Nabi al-Mukhtar, hlm.403.
 38. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang kebangkitan Zaid bin Ali dan motifasi-motifasi kebangkitannya, lihat: Amraji, al-Hayat al-Siasiyah wa al-Fikriyah lizzaidiyah fi al-Masyriq al-Islami, hlm.47-65; Syami, Tarikh Zaidiyah dar Qarne Duwum wa Sewum Hijri, hlm. 75-81; Ibnu Imad, Syadzarat al-Dzahab, jld.1, hlm. 158-159; Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 4, hlm. 193-200.
 39. Uyun Akhbar al-Ridha Alaihissalam, jld.1, hlm.2.
 40. Shaduq, Amali, hlm.544
 41. Rijal al-Allamah al-Hilli, hlm.51.
 42. Mustadrak al-Wasail wa Mustambat al-Masail, al-Khatimah, jld.9, hlm.46.
 43. Bihar al-Anwar, jld.56, hlm.158.
 44. Mustadrak al-Wasail wa Mustambat al-Masail, al-Khatimah, jld.8, hlm.282.
 45. Bihar al-Anwar,(cetakan Beirut) jld.56, hlm.158.
 46. Mustafa Sultani, Tarikh wa Aqaid Zaidiyah,hlm.20; Ahmad Mahmud Subhi, Fi Ilm al-Kalam Dirasah Falsafiyah li Ara' al-Firaq al-Islamiyah fi Ushuliddin, jld. 3, hlm. 48-52
 47. Tarikh wa Aqaid Zaidiyah, Mahdi Farmaniyan, Sayid Musawi Nizad, hlm. 33 dan 34
 48. Fadhilah Abdul Amir Syami, Tarikh Firqah al-Zaidiyah baina al-Qarnain al-Tsaniyah wa al-Tsalitsah li al-Hijrah, hlm. 40
 1. Terjadi perbedaan pendapat mengenai keimamahan Hasan al-Mutsanna. Sebagian penulis buku Milal wa Nihal dan para peneliti menganggap Hasan al-Mutsanna sebagai imam kelompok Zaidiyah, dan sebagian lagi menolaknya

Daftar Pustaka

 • Abu al-Faraj Isfahani, Ali bin Husain. Maqatil al-Thalibiyin. Peneliti: Ahmad Shaqar. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
 • Bruklaman, Karl. Tarikh al-Adab al-Arabi. Pengaraban: Abdul Halim Najjar. Qom: Dar al-Kutub al-Islami.
 • Al-Hilli, Hasan bin Yusuf, (W.726). Rijal Allamah Hilli. Najaf Asyraf: Dar al-Dzakhair, cet. II, 1411 H.
 • Ibnu Imad, Abdul Hay bin Ahmad, Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar min Dzahab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad. Al-Kamil fi Tarikh. Beirut: Dar Shar.
 • Ibnu Jauzi, Abdurrahman bin Ali. Al-Muntazam fi Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Diteliti oleh Muhammad Abdul Qadir Atha. Diedit oleh Naim Zarruz. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Ibnu Sa'ad, Muhammad. Al-Thabaqat al-Kubra. Peneliti: Muhammad Abdul Qadir Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Al-Khu'i, Abul Qasim. Mu'jam Rijal al-Hadits wa Tafshilu Thabaqat al-Ruwat. Qom: Pusat penerbitan al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1414 H.
 • Ridhavi Ardakani, Sayid Abu Fadhil. Syahshiat wa Qiyame Zaid bin Ali. Qom: Kantor penerbitan Islami, cet. II, Tanpa tanggal.
 • Shabiri, Husain. Tarikh Firaq Islami. Tehran: Samt, 1426 H.
 • Shaduq. Amali'. Penerbitan perpustakaan Islamiyah, 1404 H.
 • Shaduq. Uyun Akhbar al-Ridha. Penerbitan Jahan, 1378 H.
 • Syablanji, Mu'min bin Hasan. Nur al-Abshar fi Manaqib Alu Bait al-Nabi al-Mukhtar Saw. Qom: Al-Syarif Al-Radhi.
 • Syami, Fadhilat. Tarikh Zaidiyah dar Qarne Duwum wa Sewum Hijri. Terjemah: Sayid Muhammad Tsaqafi dan Ali Akbar Mahdipoor. Syiraz: percetakan universitas Syiraz, 1408 H.
 • Tamimi Baghdadi, Abdul Qahir bin Thahir. Ushuluddin. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1407 H.
 • Zirikli,Khairuddin. Al-'Alam, Qamus Tarajum li Asyhur al-Rijal wa al-Nisa' min al-Arab wa al-Mustaghribin wa al-Mustasyriqin. Beirut: Dar al-Ilm lilmalayiin.