Peristiwa-peristiwa Bulan Safar

Dari wikishia

Peristiwa-peristiwa bulan Safar al-Muzhaffar(bahasa Arab: وقائع شهر صفر المظفر), kejadian-kejadian penting Syiah di bulan kedua Qamariah. Salah satu dari peristiwa-peristiwa terpenting bulan ini adalah meninggalnya Nabi termulia Islam dan ziarah Arbain pada hari kedua puluh bulan ini.

Satu Safar

Dua Safar

Tiga Safar

 • 370 H – Hari lahir Ibnu Sina (23 Agustus 980)
 • 1301 H – Hari wafat Muhammad Baqir Agha Najafi Isfahani (24 Desember 1883)
 • 1303 H – Hari wafat Sayid Jawad Qummi (11 November 1885)

Empat Safar

Lima Safar

Enam Safar

Tujuh Safar

Delapan Safar

Sembilan Safar

Sepuluh Safar

Sebelas Safar

Duabelas Safar

Tigabelas Safar

 • 1362 H – Hari wafat Mir Sayid Ali Najaf Abadi (18 Februari 1943)

Empatbelas Safar

Limabelas Safar

 • 11 H – Awal dari sakit Nabi Muhammad saw yang menyebabkan kematiannya (15 Mei 632)
 • 127 H – Awal kekhalifahan Marwan II, khalifah terakhir Dinasti Umayyah (29 November 744)
 • 984 – Hari kematian raja Thahmasb I da awal kekusaan Ismail II (24 Mei 1576)

Enambelas Safar

 • 1337 H – Hari wafat Mirza Musthafa Mujtahid Tabrizi
 • 1383 H – Hari wafat Sayyid Yahya Mudarisi Yazdi

Tujuhbelas Safar

 • 203 H – Syahadah Imam Ridha as menurut sebuah riwayat.
 • 1394 H – Hari wafat Mirza Hidayatullah Wahid Gulpaigani

Delapanbelas Safar

Sembilanbelas Safar

Duapuluh Safar

Duapuluh satu Safar

Duapuluh dua Safar

Duapuluh tiga Safar

Duapuluh empat Safar

Duapuluh lima Safar

Duapuluh enam Safar

Duapuluh Tujuh Safar

Duapuluh Delapan Safar

Duapuluh Sembilan Safar

Tigapuluh Safar