Prioritas: c, Kualitas: b
tanpa infobox
tanpa alih

Umar bin Abdul Aziz

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Umar bin Abdul Aziz bin Marwan (bahasa Arab: عمر بن عبد العزيز) adalah khalifah dinasti Umayyah yang kedelapan yang berkuasa sejak tahun 99 hingga 101 Hijriah. Metode pemerintahannya berbeda dengan khalifah-khalifah bani Umayyah yang lain. Oleh karena itu, dalam riwayat-riwayat para Imam Syiah ia dikenang dengan baik; meskipun menurut satu riwayat ia terkutuk di langit karena telah menempati posisi yang merupakan hak Imam-Imam Syiah.

Dia menjabat khalifah selama dua tahun setengah dan diantara pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama menjabat khalifah ialah melarang pencacian Ali as, mengembalikan tanah Fadak kepada anak keturunan Fatimah sa, mencabut pelarangan pembukuan hadis dan mengembalikan harta-harta yang diambil secara tidak sah oleh keluarganya kepada masyarakat. Dia juga mengembangkan Masjid al-Nabawi sebelum kekhalifahan, yang diperintah oleh Walid bin Abdul Malik, khalifah waktu itu, gubernur Madinah, dan menempatkan kamar istri-istri Nabi saw di dalam masjid.

Umar bin Abdul Aziz meninggal pada tahun 101 H di Khunasirah dan dikuburkan di Dair Sam'an. Makamnya berada di Suriah.

Bani Umayyah

penguasa

Nama pengguasa


Muawiyah bin Abu Sufyan
Yazid bin Muawiyah
Muawiyah bin Yazid
Marwan bin Hakam
Abdulmalik bin Marwan
Walid bin Abdul Malik
Sulaiman bin Abdul Malik
Umar bin Abdul Aziz
Yazid bin Abdul Malik
Hisyam bin Abdul Malik
Walid bin Yazid
Yazid bin Walid
Ibrahim bin Walid
Marwan bin Muhammad

masa pemerintahan


41 - 60
60 - 64
64 - 64
64 - 65
65 - 86
86-96
96 - 99
99-101
101-105
105-125
125 - 126
126 - 126
126 - 127
127 - 132

penguasa dan menteri terkenal

Mughirah bin Syu'bah
Ziyad bin Abihi
Amru bin Ash
Muslim bin Uqbah al-Marri
Ubaidullah bin Ziyad
Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafi

kejadian

Perjanjian Damai Imam Hasan as
Peristiwa Asyura
Peristiwa Harrah
Perlawanan Tawwabin
Kebangkitan Mukhtar
Kebangkitan Zaid bin Ali


Keluarga

Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam lahir pada tahun 61 H[1] atau 62 H[2] dan atau tahun 63 H.[3] Ia bergelar Abu Fahsh.[4]Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam dan ibunya, Ummu Ashim putri Ashim bin Umar bin Khattab.[5] Abdul Malik bin Marwan, khalifah saat itu (65 H-86 H) dan paman Umar bin Abdul Aziz, memanggilnya dari Madinah dan menikahkan putrinya kepadanya. Hal ini terjadi pada akhir masa kekhalifahannya pada tahun 85 H dan setelah kematian ayah Umar.[6]

Sebelum Kekhalifahan

Abdul Malik bin Marwan pada tahun 85 H menyerahkan pemerintahan Khunasirah, satu kawasan di Halab (Aleppo), kepada Umar bin Abdul Aziz.[7][8] Walid bin Abdul Malik pada tahun 87 H menyerahkan pemerintahan Madinah kepada Umar bin Abdul Aziz[9] dan mengangkat dia sebagai Amir al-Hajj,[10] akan tetapi pada tahun 93 H ia turun dari pemerintahan Madinah atas tuntutan Hajjaj bin al-Yusuf.[11]Dalam sebuah surat, Hajjaj mengingatkan Walid bahwa orang-orang yang tidak beragama, para pencari perbedaan dan pemberontak Irak akan berlindung ke Madinah dan Mekah dari Irak, dan perkara ini menimbulkan kehinaan.[12]

Pada periode kekuasaannya di Madinah, ia merenovasi Masjid Nabawi dan mengembangkannya. [13]Pada tahun 88 H, Walid bin Abdul Aziz memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk memperluas Masjid Nabawi dan meletakkan kamar istri-istri Nabi di dalam masjid.[14]

Paska kematian Walid bin Abdul Malik pada tahun 97 H, Umar bin Abdul Aziz menyolati jenazahnya.[15] Pada masa Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H), Umar menjadi penasehatnya.[16] dan setelah meninggalnya Sulaiman ia menyolati jenazahnya.[17]

Kekhalifahan

Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 H menjabat khalifah setelah Sulaiman bin Abdul Malik, dan hingga tahun 101 H ia memegang tampuk kekuasaan selama dua tahun setengah.[18]Sulaiman bin Abdul Aziz, sesuai pernyataannya sendiri, mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya untuk mengantisipasi terjadinya fitnah[19] dan setelah itu Yazid bin Abdul Aziz menjadi Khalifah.[20]Menurut Thabari, setelah Yazid menjabat khalifah, ia mengucapkan Ayat Istirja' (inna lillahi wa inna ilaihi rajiun).[21] Dan pada permulaan kekhalifahannya ia berkata: "Setelah Alquran dan Nabi Muhammad tidak ada kitab lain dan nabi lagi. Saya bukan hakim tetapi pelaksana, saya bukan pembuat bid'ah tapi pengikut".[22]

Tindakan-Tindakan

 • Mencegah pencacian Ali as: Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan perintah, tak seorang pun berhak mencaci Imam Ali as.[23] Sebelum itu, Imam Ali as, sahabat dan Imam pertama Syiah dicaci maki di mimbar-mimbar selama 60 tahun atas perintah Muawiyah bin Abi Sufyan.[24] Dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz di masa mudanya dan masa hidup ayahnya, mengolok-olok Imam Ali as, namun setelah itu atas larangan gurunya, Ubaidillah bin Abdullah, menyebut dan mengenang Imam Ali as dengan baik.[25]
 • Mengembalikan Fadak: Umar bin Abdul Aziz mengembalikan tanah Fadak kepada anak-anak keturunan Fatimah sa,[26] yang mana tanah itu sebelumnya telah diberikan Muawiyah kepada Marwan bin Hakam dan dia menghadiahkannya kepada putranya Abdul Aziz, dan Umar mewarisi tanah itu.[27] Fadak adalah satu desa yang subur yang terlerak didekat Khaibar[28] di kawasan Hijaz dengan jarak 160 Km dari Madinah[29]yang mana orang-orang Yahudi hidup di sana. Kawasan ini berada dalam kepemilikan Nabi saw tanpa melalui perang dan beliau menghadiahkannya kepada putrinya, Fatimah sa.[30]Abu Bakar merampas Fadak dari Fatimah sa dan disitanya demi kekhilafahan.[31]Umar bin Abdul Aziz juga memberikan khumus kepada Bani Hasyim.[32]
 • Mencabut pelarangan pembukuan hadis: Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah surat kepada Abu Bakar bin Hazm, gubernur Madinah memerintahkan supaya hadis-hadis Nabi saw dibukukan.[33] Sebelumnya, sejak masa kekhalifahan Abu Bakar, kebijakan pelarangan hadis telah diterapkan dan penulisan hadis nabi telah dicegah.[34]
 • Menghapus uang pajak dan jizyah: Umar bin Abdul Aziz dalam satu surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman, pejabat di Kufah, selain berpesan pada keadilan dan berbuat baik serta pemakmuran, juga memerintahkan supaya tidak mengambil pajak dari kaum muslimin.[35] Dia juga memerintahkan para pejabatnya untuk tidak mengambil jizyah dari orang-orang yang baru masuk Islam.[36]
 • Dialog dengan Khawarij: Umar bin Abdul Aziz berdialog dengan khawarij dan berhasil membujuk mereka untuk menghentikan pertumpahan darah.[37]Dia mengundang Syudzab Khariji yang menentang pemerintah untuk berdialog. Syudzab mengutus dua orang khawarij kepadanya untuk mengadakan dialog.[38]
 • Mengembalikan harta yang diambil secara tidak sah: Dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz pada periode kekhalifahannya mementingkan masalah pengembalian harta-harta masyarakat yang diambil secara zalim.[39]

Sikap Imam Baqir as

Mengingat bahwa periode pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) semasa dengan periode keimamahan Imam Baqir as (95-114 H), maka dalam sumber-sumber sejarah dinukil laporan tentang relasi Imam keempat Syiah dengan Umar bin Abdul Aziz.[40] Sebagian peneliti menilai bahwa Imam Baqir as bersikap sebagai penasehat terhadap Umar bin Abdul Aziz.[41] Imam Baqir as dengan niat baik senantiasa memberikan nasehat kepadanya dan mengingatkan akibat dari penzaliman dan penindasan, dan dia menilai nesehat-nasehat ini sesuai dengan semangat Umar bin Abdul Aziz yang hendak bersikap adil.[42]

Dalam beberapa riwayat dimuat bahwa Imam Baqir as menyebut dia sebagai orang yang mulia dari Bani Umayyah.[43] Namun demikian beliau yakin bahwa Umar bin Abdul Aziz sekalipun mengedepankan keadilan, paska kematiannya akan dikutuk di langit, sebab dia duduk di satu posisi yang merupakan hak para Imam padahal ia tidak punya hak sama sekali di dalamnya.[44]

Makam Umar bin Abdul Aziz di dekat Ma'marah Al Nu'man di daerah Homs, Suriah

Wafat

Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia pada usia 39 tahun di bulan Rajab tahun 101 H di Khunasirah dan dikuburkan di Dair Sam'an.[45] Dair Sam'an terletak di daerah Homs di Suriah.[46] Makamnya berada di 6 km Ma'marat Al Nu'man (kota bagian timur Suriah) dan pada masa pemerintahan Ayyubi abad ke-6 H dibuat dharih diatasnya.[47] Sebagian peneliti percaya bahwa keluarga Bani Umayyah meracuni Umar bin Abdul Aziz karena takut kehilangan kekhalifahan.[48]

Catatan Kaki

 1. Ibnu Katsir, al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jld. 9, hlm. 192
 2. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 427
 3. Ibnu Saad, al-Thabaqāt al-Kubra, jld. 5, hlm. 253
 4. Ibnu Saad, al-Thabaqāt al-Kubra, jld. 5, hlm. 253
 5. Ibnu Saad, al-Thabaqāt al-Kubra, jld. 5, hlm. 253
 6. Ibnu Katsir, al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jld. 9, hlm. 193
 7. Yaqut Hamawi, Mu'jam al-Buldān, jld. 2, hlm. 314
 8. Thaqusy, Daulat-e Umayiyan, hlm. 142
 9. Ibnu Saad, al-Thabaqāt al-Kubra, jld.5, hlm. 255; Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 427
 10. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 343
 11. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 481
 12. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld.6, hlm. 481-482
 13. Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, Dar Shadir, jld. 2, hlm. 284
 14. Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld.2, hlm. 284; Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 436
 15. Thabari Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 495
 16. Turkamani Azar, Tarikhe Siyasi-e Syiayan Itsna Asyari dar Iran, hlm. 56
 17. Ibnu Saad, al-Thabaqāt al-Kubra, jld.5, hlm. 260
 18. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 566
 19. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld.6, hlm. 550
 20. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld.6, hlm. 578
 21. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld.6, hlm. 552
 22. Ibnu Saad, al-Thabaqāt al-Kubra, jld. 5, hlm. 262
 23. Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld. 2, hlm. 305
 24. Ibnu Khaldun, Tarikh ibni Khaldun, jld.3, hlm. 94
 25. Ibnu Katsir, al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jld.9, hlm. 193
 26. Baladzuri, Futuh al-Buldān, hlm. 41; Amini, al-Ghadir, jld. 7, hlm. 264; Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld. 2, hlm. 305
 27. Ibnu Abil Hadid, Syarh Nahju al-Balaghah, jld. 16, hlm. 216; Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld. 2, hlm. 305-306
 28. Yaqut Hamawi, Mu'jam al-Buldān, jld. 4, hlm.238
 29. Yaqut Hamawi, Mu'jam al-Buldān, jld. 4, hlm. 238
 30. Subhani, Furughe wilayat, hlm. 219; Thabrisi, Majma' al-Bayān, jld. 8, hlm. 478
 31. Syaikh Mufid, al-Muqni'ah, hlm. 289 dan 290
 32. Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld. 2, hlm. 305
 33. Bukhari, Shahih Bukhari, jld. 1, hlm. 33
 34. Dzahabi, Tadzkirah al-Huffāzh, jld. 1, hlm. 11-12
 35. Tahabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 569
 36. Ibnu Saad, al-Thabaqāt al-Kubra, jld. 5, hlm. 301, 275; Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 599
 37. Masudi, Muruj al-Dzahab, jld. 2, hlm. 190-192.
 38. Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, jld. 3, hlm. 203
 39. Ibnu Saad, al-Thabaqāt, jld. 5, hlm. 263; Ya'qubi, Tarikh Ya'qubi, jld. 2, hlm. 205
 40. Sebagai contoh silakan lihat: Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld. 2, hlm. 305
 41. Silakan lhat: Dailami, Syakhshiyat va 'Amalkerde Umar bin Abdul Aziz va Didgāhe Imam Baqer as dar bore-e u
 42. Silakan lihat: Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld. 2, hlm. 305
 43. Dzahabi, Tadzkirah al-Huffāzh, jld. 1, hlm. 119
 44. Rawandi, al-Kharāij wa al-Jarāih, jld. 1, hlm. 276
 45. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 6, hlm. 566
 46. Mas'udi, al-Tanbih wa al-Isyraf, hlm. 276
 47. Dharih al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz
 48. Ya'qubi, 'Tarikh al-Ya'qubi', jld. 2, hlm. 308

Daftar Pustaka

 • Ibnu Abil Hadid, Abul Hamid bin Hibatullah. Syarhu Nahji al-Balaghah. Diteliti oleh Muhammad Ibrahim Abul Fadhl. Qom: perpustakaan Ayatullah al-Uzma al-Mar'asyi al-Najafi, tanpa tahun.
 • Ibnu Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad. Diwān al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Barbar wa man 'Asharahum min Dzawi al-Sya'n al-Akbar (tarikh Ibni Khaldun). Peneliti: Khalil Syahhadah. Beirut: Dar al-Fikr, cet. II, 1408 H.
 • Ibnu Saad, Muhammad bin Saad. Al-Thabaqāt al-Kubra. Peneliti: Muhammad Abdul Qadir Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1410 H/1990.
 • Ibnu Katsir Dimasyqi, Isail bin Umar. Al-Bidāyah wa al-Nihāyah. Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/1968.
 • Amini, Abdul Husain. Al-Ghadir. Qom: Markas al-Ghadir, 1349 H.
 • Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Futuh al-Buldān. Beirut; Dar wa Maktabah al-hilal, 1988.
 • Dailami, Ahmad. Syakhshiyat va 'Amalkerde Umar bin Abdul Aziz va Didgāhe Imam Baqer as dar bare-e u, majalah Tarikh Islam, vol. 31, 1386 HS.
 • Turkamani Azar, Parvin. Tarikh Siyasi-e Syiayan Itsna Asyari dar iran: az Wurude musalman be Iran ta Tasykile Hukumate Shafawiyah. Qom; Syiah Syinasi, 1390 HS.
 • Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. Tadzkirat al-Huffāzh. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1419 H.
 • Rawandi, Quthbuddin Said. Al-Kharāij wa al-Jarāih. Qom: yayasan Imam Mahdi as, 1409 H.
 • Subhani, Jakfar. Furughe Velayat: Tarikhe Tahlili Zendegi Amir Mukminan Ali as. Qom: Yayasan Imam Shadiq as, cet. VI, 1380 HS.
 • Syaikh Mufid, Muhammad bin Muhammad bin Nukman. Al-Muqni'ah. Qom: Yayasan Penerbit Islami, cet. II, 1410 H.
 • Dharih al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz [1], wizarah al-Siyahah, tanggal kunjung 20 Farwardin 1398 HS.
 • Thabrisi, Fadhl bin Hasan. Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Teheran: Nasir Khosru, 1372 HS.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Peneliti: Muhamad Abul Fadhl Ibrahim. Beirut: Dar al-Turats, 1387 H/1967.
 • Thuqusy, Muhammad Suhail. Daulate Umawiyan. Penerjemah: Judaki. Qom: Pazuhesykadeh Hawzeh va Daneshgah, cet. I, 1380 HS.
 • Mas'udi, Ali bin Husain. Al-Tanbih wa al-Isyraf. Editor; Abdullah Ismail al-Shawi. Kairo: Dar al-Shawi, tanpa Tahun.
 • Mas'udi, Ali bin Husain. Muruj al-Dzahab wa Ma'ādin al-Jauhar. Peneliti: As'ad Daghir. Qom; Dar al-Hijrah, 1409 H.
 • Yaqut Hamawi, Yaqut bin Abdullah. 'Mu'jam al-Buldān'. Beirut: Dar Shadir, 1995.
 • Ya'qubi, Ahmad bin Abi Ya'qub. Tarikh al-Ya'qubi. Beirut: dar Shadir, tanpa tahun.