5 Muharram

Dari wikishia
Dzulhijjah Muharram Shafar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Kalender Islam


  • Nabi Musa as dan Bani Israil menyeberangi sungai
  • 61 H – Pengiriman pasukan Ibnu Ziyad untuk melarang gerakan masyarakat Kufah untuk membantu Imam Husain as (8 Oktober 680)
  • 1246 H – Hari lahir Ayatullah Mir Hamid Husain Hindi (26 Juni 1830)
  • 1352 H – Hari wafat Ayatullah Fadhil Maragha'i (30 Juli 1892)
  • 1352 H – Hari wafat Ayatullah Sayid Ja’far Shahroudi (30 April 1933)
  • 1416 H – Hari wafat Ayatullah Muhammad Bagir Kamara'i (4 Juni 1995)