21 Muharram

Dari wikishia
Dzulhijjah Muharram Shafar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Kalender Islam


  • 402 H – Hari wafat Abu Nu'aim Isfahani, seorang ahli hadis Ahlusunah dan penulis Hilyatul Auliya' (30 Agustus 1011)
  • 726 H – Hari wafat Allamah Hilli, seorang fakih dan mutakalim Syiah (5 Januari 1326)
  • 1372 H – Hari wafat Ayatullah Syekh Muhammad Husain Zahid, salah satu ustadz akhlak di Teheran (30 September 1952)
  • 1401 H – Hari wafat Ayatullah Mirza Kadzim Mujtahid Syabistari, ayah dari Muhsin Syabistari salah satu dari fukaha Syiah (29 November 1980)

Amalan