Tahun 1 Hijriah

Dari wikishia
(Dialihkan dari 1 H)
abad: Abad ke-1 SMAbad ke-1Abad ke-2
tahun: 3 SM 2 SM12 3 4

Tahun 1 Hijriah adalah tahun pertama dalam kalender Islam Hijriah Qamariah. Tahun ini bertepatan dengan 13 tahun setelah Bi'tsah Nabi Muhammad Saw dan 53 tahun setelah Tahun Gajah (عام الفیل). Hari pertama pada tahun ini adalah 1 Muharram yang bertepatan dengan hari Jum'at 19 Juli 622 M. Hari terakhir adalah 29 Dzulhijjah bertepatan dengan hari senin 7 Juli 623 M. [1]

Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah hijrah Nabi Muhammad Saw dan rombongan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam dan juga pembangunan Masjid Nabawi terjadi pada tahun ini.

Peristiwa

Kelahiran

Kematian

  • Wafatnya As'ad bin Zurarah, yang memiliki laqab As'ad al-Khair, salah seorang sahabat dan generasi muslim pertama Yastrib [5]

Catakan Kaki

  1. Site Calender Converter
  2. Usud al-Ghabah, jld. 4, hlm. 347
  3. Al-Ashabah, jld. 4, hlm. 80
  4. Al-Isti'ab, jld. 2, hlm. 523
  5. Ibnu Sa'ad, al-Thabaqat al-Kubra, Dar Shadr, jld. 3, hlm. 611; Thabari, Tarikh Thabari, jld. 2, hlm. 397; Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiah, jld. 1, hlm. 100, 153; Khalifag bin Khayath, Tarikh, jld. 1, hlm. 14

Daftar Pustaka

  • Ibnu Abd al-Barr, Yusuf bin Abdullah, al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashahab, Dar al-Jail, Beirut, 1412 H.
  • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad, Usd al-Ghabah fi Ma'rifah al-Shahabah, Dar al-Fikr, Beirut, 1409 H.
  • Ibnu Sa'ad, al-Tabaqat al-Kubra, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, 1410 H.
  • Thabari, Muhammad bin Jarir, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 7, Dar al-Turats, Beirut, 1387 H.