Rabiul Awwal

Prioritas: c, Kualitas: b
tanpa referensi
Dari wikishia
(Dialihkan dari Rabiul Awal)
Shafar Rabiul Awal Rabiul Akhir
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Kalender Islam

Rabiul Awwal (bahasa Arab: ربیع الأول) Bulan ketiga dari tahun Hijriah Qamariah.

Rabi' berasal dari kata "Rub' " dan arti asli akar kata ini adalah merujuk kepada angka empat dan orang Arab menyebut musim semi dengan sebutan Rabi'. Karena bulan Rabiul Awwal dan Rabiul Akhir berada pada permulan musim ini maka dinamakan dengan musim ini.[1]

Mas'udi menulis: Tahun pemberian nama pada bulan ini bertepatan dengan musim semi.[2]

Keutamaan

Bulan ini di kalangan para pengikut Syiah dikenal sebagai bulan kegembiraan dan suka cita. Karena, kelahiran Nabi besar Muhammad saw dan Imam Shadiq as serta permulaan Keimamahan dan kepemimpinan Imam Mahdi as terjadi di bulan ini.

Mirza Jawad Agha Maliki Tabrizi dalam buku al-Muraqibat menulis: bulan ini sebagaimana tampak dari namanya adalah Musim semi untuk segala bulan. rahmat Allah swt dalam bulan ini terlihat bersinar dan berseri-seri. Pada bulan ini simpanan-simpanan keberkahan Ilahi dan cahaya-cahaya keindahan-Nya diturunkan ke bumi. Karena kelahiran Rasulullah saw berada pada bulan ini dan dapat dikatakan bahwa dari awal mula penciptaan bumi belum pernah rahmat Allah turun seperti ini, karena keagungan dan keunggulan rahmat yang turun ini bagaikan keunggulan dan keagungan sosok Rasulullah di atas makhluk-makhluk-Nya.[3]

Amalan-Amalan Bulan Rabiul Awwal

Bulan-bulan Hijriah

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabiul Awwal
 4. Rabiul Akhir
 5. Jumadil Awal
 6. Jumadil Akhir
 7. Rajab
 8. Sya'ban
 9. Ramadan
 10. Syawal
 11. Dzulkaidah
 12. Dzulhijjah
Amalan-Amalan Bulan Rabiul Awwal
Hari pertama
Hari kesembilan
 • Memberi makan
 • Memakai pakaian baru
Hari kedua belas
Hari ketujuh belas (Maulid Nabi Muhammad Saw)
 • Mandi
 • Puasa yang pahalanya sama dengan setahun berpuasa
 • Berziarah kepada Rasulullah saw
 • Berziarah kepada Amirul Mukminin as
 • Mendirikan salat dua rakaat, yang mana di setiap rakaat setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca Inna Anzalnahu... sepuluh kali dan membaca Surah Al-Ikhlash sebanyak sepuluh kali, dan seusai salat, membaca doa ini: ...اَللّهُمَّ اَنْتَ حَىُّ لاتَمُوتُ
 • Berbuat baik dan Bersedekah

Peristiwa-peristiwa Bulan Rabiul Awwal


Catatan Kaki

 1. Musthafawi, Al-Tahqiq fi Kalimat al-Qur'an al-Karim, jld. 4, hlm. 32
 2. Mas'udi, jld. 2, hlm. 188
 3. Situs Irfan dan Hikmah (Bahasa Parsi)
 4. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 19, hlm. 60; Yusufi Gharawi, Mausu'ah al-tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 750
 5. Ibnu 'Asakir, Tarikh Madinah Dimsyq, jld. 69, hlm. 218; Ibnu Khalekan, Wafiyat al-A'yan, jld. 2, hlm. 396;baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld. 2, hlm. 197; Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 7, hlm. 107
 6. Mufid, al-Irsyad, jld. 2, hlm. 331; Kulaini, al-Kafi, jld. 1, hlm. 503; Atharidi, Masnad al-Imam al-Askari, jld. 1, hlm. 34
 7. Mufid, al-Irsyad, jld. 2, hlm. 331; Atharidi, Masnad al-Imam al-'Askari as, jld. 1, hlm. 34
 8. Qummi, Waqayi' al-Ayam, hlm. 316.
 9. Ayati, Tarikh-e Payambar-e Eslam, hlm. 43
 10. Mufid, al-Irsyad, jld. 2, hlm. 180
 11. naisyaburi, Taqwim-e Syiah, hlm. 94

Daftar Pustaka

 • Mas'udi, Ali bin al-Husain. Muruj al-Dzahab wa Ma'adin al-Jauhar. Riset: Dagir, As'ad. Qom: Dar al-Hijrah, 1409 H.