tanpa prioritas, kualitas: c
tanpa navbox

Ma'sat al-Zahra (buku)

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Ma'sat az-Zahrahttp://en.wikishia.net
Judul Asli Ma'sat az-Zahra
Pengarang Sayid Jakfar Murtadha Amili
Bahasa Arab
Subyek Sejarah
Seri 2 Jilid
Diterbitkan oleh Dar al-Sirah
Tanggal Penerbitan 1418 H


Ma'sātu az-Zahra sa (bahasa Arab:مأساة الزهراء) adalah sebuah kitab mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir kehidupan Sayidah Zahra sa karya Sayid Jakfar Murtadha al-Amili. Penulis dalam kitab ini berupaya memaparkan dan menjawab kejanggalan-kejanggalan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir kehidupan Fatimah Zahra sa dan kesyahidannya. Sebagaimana yang dimuat dalam terjemahan bahasa Persianya, kitab ini ditulis untuk menjawab keberatan-keberatan Sayid Muhammad Husain Fadhlullah. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dengan judul Ranj-haye Hazrate Zahra Salamullah Alaiha (Derita-derita Sayidah Zahra sa).

Mengenai Penulis

Sayid Jakfar Murtadha al-Amili adalah seorang alim dalam ilmu agama, spesialis sejarah Islam dan Syiah, penulis sejarah Syiah dan guru Hauzah Ilmiah Qom dan Lebanon. Dia menulis beberapa kitab mengenai sejarah Ahlulbait seperti al-Shahih min Sirah al-Nabi al-A'zham dan Ma'sātu az-Zahra. Ia lahir pada tahun 1346 H/1928 di Jabal Amil. Ia belajar di Hauzah Najaf dan Hauzah Qom.

Motivasi Penulisan

Setelah terjadi keraguan-keraguan di tahun-tahun akhir mengenai kesyahidan Sayidah Zahra sa dan prosesnya, Sayid Jakfar Murtadha al-Amili mencoba menjawab pernyataan-pernyataan dan tulisan-tulisan tersebut dan menulis kitab Ma'sātu az-Zahra sa, Syubahāt wa Rudūd.[1] Setelah Sayid Kakfar Murtadha menulis dua kitab ini, ia juga menulis dua kitab lagi dalam dua jilid dengan judul Khalfiyāt Ma'sāti az-Zahra (Latar belakang derita-derita az-Zahra)

Muatan Kitab

Dalam kitab ini, setelah Sayid Jakfar menjelaskan keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan Sayidah Zahra sa ia berusaha memerinci soal peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya pasca kepergian Rasulullah saw serta menganalisa masalah kesyahidan az-Zahra sa dan prosesnya.

Dalam tiga bab dan tujuh belas pasal sang penyusun mengutarakan tema-tema seperti pemukulan dan penghinaan Sayidah Zahra sa, sebab kedatangannya di balik pintu, keberadaan pintu itu sendiri, masalah paku pintu, gugurnya Muhsin bin Ali, pembakaran pintu dan tema-tema lain.

Jilid kedua dari kitab ini berkaitan khusus dengan karya-karya, hadis-hadis dan syair-syair. Sang penulis dengan bersandar kepada berbagai sumber bahkan sumber-sumber Ahlusunah berupaya menetapkan masalah penghinaan kepada Sayidah Zahra sa dan kesyahidannya.

Secara umum, muatan-muatan kitab meninjau kejanggalan-kejanggalan yang dilontarkan seputar tema kesyahidan putri Nabi Muhammad saw dan jawaban-jawaban jelas atasnya.

Bab-bab Kitab

Bab I: Keteraniayaan az-Zahra sa

 • Pasal I: Kedudukan dan kemaksuman az-Zahra sa
 • Pasal II: Az-Zahra sa dan Ilmu gaib
 • Pasal III: Upaya-upaya mendiskreditkan dan mengkritisi kitab Sulaim bin Qais
 • Pasal IV: Pandangan Syaikh Mufid
 • Pasal V: Pandangan Muhammad Husain Kasyif al-Ghitha dan Sayid Abdul Husain Syarafuddin
 • Pasal VI: Kecintaan dan penghormatan Zahra sa
 • Pasal VII: Mengapa Sayidah Fatimah sa membuka pintu?
 • Pasal VIII: Dari sini dan sana
 • Pasal VIIII: Cerita paku pintu

Bab II: Matan dan Karya

 • Pasal I: Keteraniyaan Zahra sa dalam syair-syair para penyair Arab
 • Pasal II: Keteraniayaan Zahra sa dalam hadis-hadis Maksumin as
 • Pasal III: Keteraniayaan Zahra sa dalam argumentasi-argumentasi kemazhaban
 • Pasal IV: Muhsin dalam teks-teks dan karya-karya
 • Pasal V: Peristiwa dalam perspekstif ahli hadis dan sejarawan

Bab III: Rumah-rumah Madinah pada masa Rasulullah saw

 • Pasal I: Pintu-pintu rumah Madinah pada masa Rasulullah saw
 • pasal II: Pintu-pintu Kakbah dan rumah-rumah Mekah
 • Pasal III: Tindakan membakar rumah Fatimah sa. [2]

Catatan Kaki

 1. Pustaka Digital Nur
 2. Amili, Ma'sātu az -Zahra sa (Derita-derita Zahra sa), 1382 HS, Daftar isi terjemahan kitab

Daftar Pustaka

 • 'Amili, Sayid Ja'far Murtadha. Ma'sah az-Zahra' alaihas salām : Ranjhā-ye hazrat Zahra sa. Diterjemahkan oleh Muhammad Sepehri. Qom. Entesyarat-e Tahdzib, 1382 HS (2004).
 • 'Amili, Sayid Ja'far Murtadha. Ma'sah az-Zahra' alaihas salām. Beirut: Dar as-Sirah, 1418 H.
 • Ketāb Syenākht-e Sire-ye Ma'shumān. Pusat penelitian ilmu-ilmu Islam di komputer Nur.