Halaman Utama

Dari wikishia
Selamat Datang di
Ensiklopedia Online Ahlulbait as berafiliasi dengan Lembaga Internasional Ahlulbait as

Tersedia 2.448 artikel berbahasa Indonesia

Artikel Pilihan
Imam Ali bin Abi Thalib as (lahir pada 23 tahun sebelum Hijrah – tahun 40 H/661) adalah imam pertama seluruh mazhab Syiah dan khalifah keempat dari empat Khulafa al-Rasyidin di kalangan Ahlusunah. Ia sepupu dan menantu Nabi Muhammad saw, suami Sayidah Fatimah sa dan ayah serta kakek dari sebelas imam Syiah. Ayahnya bernama Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Sesuai dengan penuturan para sejarawan Syiah dan kebanyakan ulama Ahlusunah, ia terlahir di dalam Ka'bah. Ia adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah saw.

Banyak keutamaan telah disebutkan terkait Imam Ali as. Pada Yaum al-Dar, Nabi saw memilihnya sebagai washi dan penggantinya. Tatkala suku Quraisy hendak membunuh Nabi Muhammad saw, ia secara suka rela tidur di pembaringan Rasulullah saw untuk mengelabui pihak musuh sehingga dengan demikian Rasulullah saw dapat secara diam-diam melakukan hijrah. Nabi saw pun mengikat akad persaudarannya dengan Imam Ali as. Berdasarkan sumber-sumber Syiah dan sebagian sumber Ahlusunah, terdapat kurang-lebih 300 ayat yang diturunkan berkenaan dengan keutamaannya, misalnya ayat Mubahalah, ayat Tathir, dan beberapa ayat lain menunjukkan tentang kemaksuman dan kesuciannya dari segala jenis kekotoran dan kenistaan.

Lanjutkan membaca...
Tahukah Anda...
* ..."Sayidah Fatimah sa memiliki sembilan nama di sisi Allah: Fatimah, Shidiqah, Mubarakah, Thahirah, Zakiyah, Radhiyah, Mardhiyah, Muhaddatsah dan Zahra"
Gambar Pilihan
Born in Kaaba.jpg
Ilustrasi Imam Ali as Putra Ka'bah, karya Mahmud Farsyciyan

Gambar Pilihan Lainnya...

Kalender

Hari ini, Rabu: 10 Rajab, 1444/1 Februari, 2023


Besok, Kamis: 11 Rajab/2 Februari


Jumat: 12 Rajab/3 Februari


Sabtu: 13 Rajab/4 FebruariMinggu: 14 Rajab/5 Februari


Senin: 15 Rajab/6 Februari Selasa: 16 Rajab/7 Februari