26 April

Dari wikishia


1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 1624 – Hari lahir Syaikh Hur Amili (8 Rajab 1033 H)
  • 1910 – Hari wafat Mulla Qurban Ali Zanjani terkenal dengan "Hujjat al-Islam" (17 Rabiul Awal 1328 H)
  • 1935 – Hari lahir Muhammad 'Ashif Muhsini (22 Muharram 1354 H)
  • 1984 – Hari syahadah Mahdi Shahabadi (25 Rajab 1404 H)