Thawasin

Dari wikishia

Thawasin (bahasa Arab:الطواسين) adalah sebutan untuk Surah Asy-Syu'ara dan Surah Al-Qashash yang diawali dengan "Tha Sin Mim" dan Surah An-Naml yang diawali dengan "Tha Sin".[1] Mengenai keutamaan membaca surah-surah Thawasin, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Shadiq as, bahwa siapa yang membaca Thawasin pada malam Jumat, ia akan menjadi salah satu wali Allah swt dan akan ditempatkan di sisi-Nya dan juga berada di bawah naungan lindungan dan rahmat-Nya. Di dunia, dia tidak akan pernah mengalami kesulitan, dan di akhirat, dia akan diberikan surga untuk memuaskan dirinya sendiri, bahkan dia akan diberikan lebih dari apa yang menjadi kepuasannya, dan Allah swt akan memberinya seratus bidadari untuk dinikahinya. [2] Demikian juga, menurut Allamah Hilli, membaca Thawasin, khususnya pada malam Jumat, hukumnya adalah mustahab.[3]

Catatan Kaki

  1. Ramiyar, Tarikh-e Qur'an, hlm.598
  2. Hur Amili, Wasail al-Syi'ah, jld.6, hlm.411;Huwaizi, Nur al-Tsaqalain,jld.4, hlm.74
  3. Allamah Hilli, Tadzkirah al-Fuqaha, jld.4, hlm.117

Daftar Pustaka

  • Allamah Hilli, Hasan bin Yusuf. Tadzkirah al-Fuqaha, Qom, Muassasah Alulbait, 1414 H
  • Hur Amili, Muhammad bin Husain. Wasail al-Syiah, Qom, Muassasah Alulbait, 1414H.
  • Huwaizi, Abdali bin Jumah. Nur al-Tsaqalain (versi koreksi Hasyim Rasuli), Qom, Ismailiyan, cet. ke-4, 1415 H.
  • Ramyar, Mahmud. Tarikh-e Qur'an, Teheran, Intisyarat Amir Kabir.