8 Oktober

Dari wikishia
  • 680 – Pengerahan pasukan oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk mencegah penduduk Kufah bergabung dengan Imam Husain as (5 Muharram 61 H)
  • 1810 – Penyerangan Wahabi ke Najaf (9 Ramadhan 1225 H)
  • 1971 – Hari wafat Sultan Wa'izin al-Shirazi (17 Sya'ban 1391 H)