Peristiwa-peristiwa Penting Bulan Rajab

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama

 • 57 H -Kelahiran Imam Muhammad Baqir As (menurut sebuah riwayat)
 • Hari wafat Nukman bin Muhammad, salah satu ulama Afrika, (363 H.)
 • Hari wafat Ayatullah Agha Husain Khansari (1099H.)
 • Hari wafat Mirza Muhammad Ali Mudarris Khiyabani (1373 H)
 • Syahadah Sayid Muhammad Baqir al-Hakim (1424 H)

Kedua

 • 212 H - Hari lahir Imam Hadi As (menurut sebuah riwayat)
 • 440 H - Hari wafat Abu Raihan (17 Desember 17 1048 M)

Ketiga

 • 254 H - Syahadah Imam Hadi As
 • 1434 H - Hari wafat ayatullah Sayid Muhammad Izzuddin Husaini Zanjani (2014 M)

Keempat

 • 587 H - Hari wafat Syihabuddin Suhrawardi terkenal dengan Syaikh al-Isyraq(4 Agustus 1191 M)
 • 1327 H - Hari wafat Ayatullah Mulla Ali Aliyari (1909 M)
 • 1371 H - Hari wafat Ayatullah Sayid Muhsin Amin al-Amili (1952 M)

Kelima

 • 244 H - Syahadah Ibnu Sikkit, pujangga dan penyair Syiah di tangan Mutawakil Abbasi (21 Oktober 858 M)
 • 1379 H - Hari wafat Ayatullah Sayid Ali Yatsribi Kasyani (1960 M)

Keenam

 • 1421 H - Hari wafat Ayatullah Syaikh Hasan Taqawi Isytihardi (2000 M)

Ketujuh

 • 183 H - Syahadah Imam Kazhim As (menurut sebuah riwayat)
 • 1250 H - Hari wafat Muhammad Mirza Raja Qajar ketiga
 • 1341 H - Hari wafat Ayatullah Nuruddin Iraqi (1923 M)

Kedelapan

 • 1033 H - Hari lahir Syaikh Hur Amili (26 April 1624 M)
 • 1328 H - Syahadah Ayatullah Sayid Abdullah Behbahani (1910 M)
 • 1428 H - Hari wafat Ayatullah Abdulkarim Haqsyenas (2007 M)

Kesembilan

 • 1308 H - Hari wafat Ayatullah Muhammad Hasan Al Yasin (1891 M)

Kesepuluh

 • 60 H - Hari lahir Sayidina Ali Ashgar As
 • 195 H - Hari lahir Imam Jawad As
 • 1366 H - Hari wafat Ayatullah Mirza Baqir Qadhi Tabrizi (1947 M)

Kedua belas

Ketiga belas

 • 23 Tahun sebelum Hijrah - Hari lahir Amirul Mikminin Ali As
 • Permulaan Ayamul Bidh dan hari-hari iktikaf
 • 1327 H - Hari wafat Ayatullah Syaikh Fadhlullah Nuri (31 Juli 1909 M)
 • 1344 H - Hari lahir Ayatullah Abdulkarim Musawi Ardabili (1926 M)

Keempat belas

Kelima belas

 • Keluarnya Nabi Saw dari Pengepungan lembah Abi Thalib(Syi'b Abi Thalib) (10 kenabian)
 • 2 H - Pergantian kiblat dari Baitil Maqdis ke arah Kabah
 • 62 H - Hari wafat Sayidah Zainab Sa
 • 148 H - Syahadah Imam Shadiq As(menurut sebuah riwayat) (10 September 756 M)
 • 1317 H - Hari lahir Ayatullah Sayyid Abu al-Qasim Musawi Khui
 • 1380 H - Hari wafat Ayatullah Syaikh Ali Akbar Ilahiyan Tunikabuni (3 Januari 1961 M)
 • 1428 H - Hari wafat Ayatullah Ali Misykini (30 Juli 2007 M)

Keenam belas

Ketujuh belas

 • 218 H - Kematian Ma'mun
 • 1121 H - Hari wafat Sulaiman al-Bahrani (22 September 1709 M)
 • 1416 H - Hari wafat Ayatullah Mirza Kazdhim Najafi Tabrizi (10 Desember 1995 M)

Kedelapan belas

 • 10 H - Hari wafat Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah
 • 60 H - Hari pertama kepemimpinan khilafah Yazid bin Muawiyah
 • 1220 H - Hari lahir Ayatullah Mulla Muhammad Asyrafi Mazandarani (12 Oktober 1805 M)
 • Hari wafat Sayid Ali Kazeruni (1343 H)

Kesembilan belas

 • 9 H - Peristiwa Ghazwah Tabuk
 • 930 H - Hari wafat Raja Ismail Shafawi dan dilantiknya Tahmasb menjadi Raja (2 Juni 1524 M)
 • 1235 H - Hari wafat Sayid Deldar Ali Naqawi Seorang ulama India
 • 1383 H - Hari wafat Ayatullah Syaikh Muhammad Khalishi Zadeh
 • 1422 H - Hari wafat Ayatullah Syaikh Mujtaba Haj Akhund

Kedua puluh

 • 13 H - Perang Yarmuk antara kaum Muslimin dan tentara Ramawi

Kedua puluh dua

 • 7 H - Kekalahan priode pertama perang Khaibar dengan kepemimpinan Abu Bakar
 • 1228 H - Hari wafat Ayatullah Syaikh Ja'far Kasyif al-Ghitha (21 Juli 1813 M)
 • 1246 H - Hari wafat Ayatullah Mulla Ali Nuri (6 Januari 1831 M)
 • 1431 H - Hari wafat Ayatullah Sayid Muhammad Husain Fadhlullah (2010 M)
 • 1434 H - Hari wafat Ayatullah sayid Jalaluddin Thahiri Isfahani(2013 M)

Kedua puluh tiga

Kedua puluh empat

Kedua puluh lima

 • 183 H - Syahadah Imam Kazhim As
 • 1334 H - Syahadah Ayatullah Abdul Karim Idgahi Syahidi (28 Mei 1916 M)
 • 1378 H - Hari wafat Ayatullah Mulla Muhamamd Jawad Shafi Gulbaigani
 • 1404 H - Syahadah Ayatullah Syaikh Mahdi Syah Abadi (1984 M)
 • 1406 H - Hari wafat Ayatullah Syaikh Abbasali Islami (1986 M)
 • 1422 H - Hari wafat Ayatullah Abulfadhl Khansari Najafi (13 Oktober 2001 M)

Kedua puluh enam

 • 3 tahun sebelum Hijrah - Hari wafat Abu Thalib (menurut sebuah riwayat)
 • 1314 H - Hari wafat Ayatullah Muhammad Baqir Fesyaraki (1896 M)
 • 1380 H - Hari wafat Ayatullah Hasan Hairi Qazweini
 • 1419 H - Hari wafat Ayatullah Muhammad Taqi Ja'fari (1998 M)

Kedua puluh tujuh

 • 13 tahun sebelum hijrah - Bi'tsah Nabi Saw
 • 1265 H - Hari wafat Ayatullah Mirza Ahmad Mujtahid Azarbaijani (18 Juni 1849 M)

Kedua puluh delapan

 • 1 H - Awal pelaksanaan Salat di dalam Islam
 • 60 H Keluarnya Imam Husain As dari Madinah menuju Mekah (7 Mei 680 M)
 • 1337 H - Hari wafat Ayatullah Sayid Muhammad Kazhim Yazdi (pemilik buku Urwah al-Wutsqa (1919 M)
 • 1370 H - Hari wafat Ayatullah Syaikh Muhammad Ridha Al yasin (5 Mei 1951 M)

Kedua puluh Sembilan

Catatan Kaki

Daftar Pustaka

 • Husaini Khatun Abadi, Abdul Husain, Waqāi' al-Sinin wa al-‘Awwām, Kitabfurusyi Islamiyah, 1352S.
 • Malbubi, Muhammad Baqir, al-Waqāi' wa al-Hawādits, penerbitan Dar al-Ilm, 1369S.
 • Mar'asyi Najafi, Sayid Mahmud, Hawādits Ayyām, Penerbitan Nuid Islam, 1385S.
 • Mir Hafiz, Sayid Hasan, Taqwim al-Wā'izhin, penerbitan Alif, 1416H.
 • Neisyaburi, Abdul Husain, Taqwim Syiah, Penerbitan Dalile ma, 1387S.
 • Qummi, Syaikh Abbas, Faidh al-‘Alām fi Amal al-Syuhur wa Waqāi' al-Ayyām, penerbitan Subh Piruzi.
 • Situs Portal AhlulBait As. info lengkap