19 Juni

Dari wikishia
  • 680 – Imam Husain as menerima 150 surat masyarakat Kufah dari Qays bin Mushir al-Saydawi, Abdurrahman bin Abdullah al-Arhabi dan Umarat bin Abdullah al-Saluli (12 Ramadhan 60 H)
  • 1895 – Hari lahir Sayidah Nushrat Amin (25 Dzulhijjah 1312 H)
  • 1977 – Hari wafat Ali Syariati (2 Rajab 1397 H)
  • 1994 – Serangan bom teroris yang menargetkan Haram Imam Ridha as di Masyhad (10 Muharram 1415 H)
  • 2002 – Hari wafat Sayid Sa'id Akhtar Rizvi, (8 Rabiul Awal 1423 H)