tanpa prioritas, kualitas: b
tanpa Kategori

Thaq Kasra

Dari WikiShia
(Dialihkan dari Taq Kasra)
Lompat ke: navigasi, cari
Keadaan Thaq Kasra saat ini

Thaq Kasra, Ivan Kasra atau Ivan Madain (bahasa Arab: طاق كسرى) adalah bangunan paling terkenal yang dibangun oleh raja-raja Sasania, yang guncang pada malam kelahiran Nabi Muhammad saw dan 14 langit-langitnya runtuh. Setelah penaklukan Madain, kaum muslimin menggunakan Ivan Kasra sebagai tempat salat. Riwayat-riwayat historis mencatat bahwa Imam Ali as pernah melakukan salat di tempat ini. Thaq Kasra terletak pada jarak 37 kilo meter selatan Bagdad, ibu kota Irak, di dekat kota kecil bernama "Salman Bak" atau "Salman Pak". Makam Salman Farsi terletak di sana.

Pengenalan

Keadaan Thaq Kasra sebelum tahun 1888

Thaq Kasra, Ivan Kasra atau Ivan Madain adalah bangunan paling terkenal dari peninggalan masa kerajaan Sasania yang terletak di Madain di sekitar 40 kilo meter selatan Bagdad di tepi timur sungai Dajlah. [1] Pembuatan tempat ini dinisbatkan kepada Anushirvan dan dibangun pada tahun 550 M. [2] Bangunan ini dibuat dari bata dan kapur [3] dan memiliki ukuran tinggi 30 Meter.[4] Kini, Thaq Kasra masih berada di dekat kota kecil bernama "Salman Pak" atau "Salman Bak"; yaitu sebuah kota dimana pusara Salman Farsi berada di sana. [5]

Atas perintah Mansur Abbasi sebagian dari bangunan-bangunan di sekitar Ivan Kasra dihancurkan dengan tujuaan ingin memanfaatkan material-materialnya untuk membuat kota Bagdad pada tahun 146 H/763. [6] Namun demikian, Khalifah Abbasi mengurungkan niatnya dari pekerjaan ini karena pemindahan material-material tersebut memakan biaya yang besar.[7] Berdasarkan beberapa sumber, terjadinya banjir tahun 1888 menyebabkan hancurnya bagian-bagian lain dari bangunan-bangunan di sekitar Thaq Kasra. [8]Semenjak dasawarsa tahun 1970 ada upaya untuk menangani dan mengantisipasi runtuhnya sisa-sisa bangunan bagian utara Taq Kasra. Dan dari dasawarsa tahun 1980 bagian yang rusak dari bangunan Ivan Madain dibangun kembali dengan bantuan Uviversitas Chicago[9]

Kejadian-kejadian pada Kelahiran Nabi Muhammad saw

Berdasarkan sumber-sumber Islam, Ivan Kasra terguncang pada malam kelahiran Nabi Muhammad saw dan 14 langit-langit berjatuhan. [10]Kejadian ini dan kejadian-kejadian lain yang bersamaan seperti padamnya api Persia setelah ribuan tahun, keringnya danau di Saveh dan mimpi aneh yang dialami oleh para pendeta dan raja-raja Sasania di malam ini[11] diyakini sebagai kejadian-kejadian luar biasa dan peringatan-peringatan yang terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi saw. [12]

Berubah Menjadi Tempat Salat

Setelah terjadi penaklukan Madain, Sa'ad bin Abi Waqqash menjadikan Ivan Kasra sebagai tempat salat.[13]Berdasarkan sumber-sumber historis, Imam Ali as pernah melakukan salat di Thaq Kasra juga. [14] Selain makam Salman Farsi, makam Khudzaifah bin Yaman juga berada di dekat Ivan Kasra.[15]

Amalan-amalan Mustahab

Syaikh Abbas Qummi di dalam kitab Mafatih al-Jinan menganjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat setelah ziarah kepada Salman Farsi di Thaq Kasra. Alasannya karena Imam Ali as pernah melakukan salat di tempat ini.[16]

Catatan Kaki

 1. Husaini Asykuwari, Chikideh-e Maqālāt Awwalin Hamayesy Bainal Milali Mirats Musytarak Iran wa Iraq, hlm.10
 2. Pirniya, Tarikh Iran Bastan, jld.4, hlm.2931
 3. Awwad, al-Dzakhāir al-Syarqiyah, hlm.226
 4. Moqadas, Rahnama-ye Amākin-e Ziyarati wa Siyahati dar Iraq, hlm.348
 5. Qummi, Amākin-e Ziyarati wa Siyāhati Iraq, hlm.62; Faqih Bahrul Ulum, Ziyaratqahha-ye Iraq, jld.1, hlm.457
 6. Thabari, Tarikh Thabari, jld.7, hlm.651; Mar'asyi, Ghurar al-Siyar, hlm.370
 7. Thabari, Tarikh Thabari, jld.7, hlm.651; Mar'asyi, Ghurar al-Siyar, hlm.370
 8. Jawadi, Shad Sāl Pisy dar Sarzamini Syir wa Khursyid(100 tahun silam di negri singa dan matahari)
 9. Lihat: Amin, Sair Tahawwuli Thaq Kasra, Kakhe Sasani; az Diruz ta Imruz(Perkembangan Thaq Kasra, istana Sasania; dari kemaren hingga hari ini)
 10. Abu Naim Isfahani, Dalāil al-Nubuwah, jld.1, hlm.139, hadis no.82; Baihaqi, Dalāil al-Nubuwah, jld.1, hlm.126
 11. Abu Naim Isfahani, Dalāil al-Nubuwah, jld.1, hlm.139, hadis no.82; Baihaqi, Dalāil al-Nubuwah, jld.1, hlm.126 dan 127
 12. Rasuli Mahallati, Darsha-i az Tarikh Tahlili Islam, jld.1, hlm.145 dan 14
 13. Ibnu Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, jld.2, hlm.514
 14. Thabari, Tarikh al-Thabari, jld.7, hlm.651; Mar'asyi, Ghurar al-Siyar, hlm.370; Zamakhsyari, Rabi' al-Abrar wa Nusush al-Akhbar, jld.1, hlm.268
 15. Qazwini, al-Mazār, hlm.123 dan 124
 16. Qummi, Mafatih al-Jinān, jld.2, hlm.759-760

Daftar Pustaka

 • Abu Naim Ishfahani, Ahmad bin Abdullah. Dalāil an-Nubuwah. Riset: Muhammad Rawwas Qal'ehji da Abdul Bar Abbas. Beirut: Dar an-Nafāis, 1412/1991.
 • Amin Ali. Saire Tahawwule Taq Kasra, Kakhe Sasani; az Diruz ta Imruz. Situs Tharrahi Sayhre Irani, 3 Syahriwar 1396 HS.
 • Askui, Nargis. Isyārāt wa Talmihāt Marbuth be A'lāme Jughrafiyai Iraq dar Adabiyāt Parsi, kumpulan makalah konferensi internasional pertama antara Iran dan Irak. Atas usaha Sayid Shadiq Husaini Asykuwari. Qom: Majma' Dzakhāire Islami wa Muassasah Al al-Bait li Ihya at-Turats, 1394 HS/1436 H/2015.
 • Awwad, Kurkis. Adz-Dzakhāir asy-Syarqiyah. Dikumpulkan oleh Jalil al-Athiyah. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1999.
 • Baihaqi, Ahmad bin Husain. Dalāil an-Nubuwah wa Ma'rifah Ahwāl Shahib asy-Syari'ah. Riset: Abdul Mu'thi Qal'aji. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1405 H/1985.
 • Faqih Bahrul Ulum, Muhammad Mahdi dan Ahmad Khamehyar. Ziyāratgaha Iraq: Muarrifi Ziyaratqaha Masyhur dar Kisyware Iraq. Teheran: Samane Haj wa Ziyarat, 1393 HS.
 • Husaini Asykuwari, Shadiq. Cekideh Maqālāte Awwalin Hamayesy Bainal Milali Mirats Musytarak Iran wa Iraq. Qom: Majma' Dzakhāir Islami, 1393 HS.
 • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad. Al-Kamil fi at-Tarikh. Beirut: Dar Shadir, 1385 H/1965.
 • Jawadi, Abbas. Sad Sal Pisy dar Sarzamine Syir va Khursyid. Situs Wiki kitab, 29 Oktober 2017.
 • Mar'asyi, Husain bin Muhmmad. 'Ghurar as-Sair. Riset: Suhail Zikar. Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996.
 • Muqaddas, Ihsan. Rahnamaye Amākine Ziyarati wa Siyahati dar Iraq. Teheran: Masy'ar, 1388 HS.
 • No. 168-Henggame 'Ubur az Madain wa Didane Thaq Kasra. Situs Ganjur, 26 Azar 1396 HS.
 • Pirniyo, Hasan. Tarikhe Iran Bastan. Teheran: Dunyai Kitab, 1375 HS.
 • Qazwini, Sayid Mahdi. Al-Mazr. Riset: Judat al-Qazwini. Beirut: Dar ar-Rafidin, 1426 H/2005.
 • Qummi, Muhammad Ridha. Amākine Ziyarati wa Siyahati Iraq. Qom: Masy'ar, 1377 HS.
 • Qummi, Syaikh Abbas. Mifatih al-Jinan. Terjemahan Husain Anshariyan. Qom: Dar al-Irfan, 1388 HS.
 • Rasuli Mahallati, Sayid Hasyim. Darshai az Tarikh Tahlili Islam. Qom: Pasdare Islam, 1371 HS.
 • Syarifi. Iwan Madain, di Ensiklopedi Sastra Persia yang diketuai oleh Hasan Anusyeh. Teheran: Wizarate Farhang wa Irsyade Islami, 1382 HS.
 • Zamakhsyari, Mahmud bin Umar. Rabi'u al-Abrār wa Nushush al-Akhbār. Riset: Abdul Amir Mahna. Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1412 H/1992.