Prioritas: c, Kualitas: b
tanpa navbox
tanpa referensi

Kasyf al-Ghitha' (buku)

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Kasyf al-Ghitha 'an Mubhamāt al-Syari'ah al-Gharrahttp://en.wikishia.net
Judul Asli كَشْفُ الغِطاء عن المُبْهَمات الشريعة الغرّاء
Pengarang Syaikh Ja'far Kasyif al-Ghita
Bahasa Arab
Subyek Fikih
Diterbitkan oleh Bustan-e Kitab
Tanggal Penerbitan 1422 H/2001


Kasyf al-Ghitha 'an Mubhamāt al-Syari'ah al-Gharra' (bahasa Arab: كَشْفُ الغِطاء عن المُبْهَمات الشريعة الغرّاء) adalah kitab fikih berbahasa Arab karya seorang alim Syiah abad ke-19/13 Hijriah, Syaikh Ja'far Kasyif al-Ghita (wafat 1227 H/1812). Ia menyusun kitab ini dalam tiga bagian; pokok-pokok akidah, usul fikih dan bab-bab fikih. Karya ini sangat masyhur dan memiliki keistimewaan khusus sehingga penulisnya dikenal dengan "Kasyif al-Ghitha" (penyingkap tirai).

Mengenai Pengarang

Ja'far bin Khidr bin Yahya Janahi al-Hilli al-Najafi yang bergelar Kasyif al-Ghitha (1156 H/1743 - 1227 H/1812) termasuk dari marja-marja taklid Syiah abad ke-19/13 Hijriah. Ālu Kasyif al-Ghitha adalah termasuk dari keluarga-keluarga ulama Syiah abad ke-13 dan ke-14 yang dinisbatkan kepadanya. Setelah gurunya, Allamah Bahrul Ulum, Syaikh Ja'far memegang kursi marja'iyah Syiah. Sebagaimana guru lainnya, Wahid Behbahani, ia berperang melawan pemikiran kaum Akhbari dan menulis karya dalam menolak pandangan-pandangan mereka.

Motivasi Penulisan

Dalam mukadimah kitab, Syaikh Jakfar Kasyif al-Ghitha menulis, setelah menulis risalah ringkas tentang hukum-hukum agama, untuk dirujuk oleh mukallaf secara umum dan mukallidin, ia bertekad menulis sebuah kitab yang memuat hukum-hukum furu' fikih yang menjadi tempat rujukan ulama besar, para tokoh dan pelajar.[1]

Kandungan Kitab

Pengarang menyusun kitab ini dengan cara dan metode khusus dan mengkajinya dalam tiga seni. Seni pertama seputar dasar-dasar akidah, seni kedua seputar ushul fikih yang dibahas secara terperinci, kemudian ia memasuki tema-tema fikih dan membahas secara detail dan argumentatif bab-bab seperti thaharah, salat, Alquran, zikir, doa, puasa, i'tikaf, zakat, khumus, wakaf, jihad dan haji.[2]

Kedudukan Kitab

Karya ini adalah salah satu kitab Syiah terbaik dan paling berbobot mengenai akidah, fikih dan ushul fikih. Dalam kitab ini, Syaikh Kasyif al-Ghitha menetapkan kebenaran Syiah itsna Asyari. Kitab Kasyf al-Ghita adalah menjadi bukti akan penguasaan luar biasa sang penulis. Pernah dinukil suatu perkataan darinya, "Penutup wajah kefakihan tidak ada yang mampu menariknya kecuali saya, Syahid Awal dan putraku Musa.[3]

Dinukil juga bahwa dikatakan kepada Muhammad Hasan Najafi (Shahib Jawahir), mengapa Anda tidak menjelaskan Kasyf al-Ghitha dan tidak menunaikan hak-hak gurumu? Ia menjawab: "Kitab guruku sangat mendalam dan saya tidak mampu menjelaskannya". [4]

Keistimewaan

Keistimewaan pertama Kasyf al-Ghitha adalah terletak pada metode penulisannya. Karya ini meliputi dasar-dasar akidah yang berbicara secara singkat tentang tauhid, keadilan, kenabian dan ma'ad dengan membawa dalil dan argumentasi. Ia juga mengkaji persoalan-persoalan seperti wilayah dan imamah secara terperinci. Pada bagian ini, ia membawa lebih dari 50 riwayat dari literatur Syiah dan Ahlusunnah seperti hadis Tsaqalain, manzilah, rayat, khashif al-Na'al, muākhāt dan hadis thair masywi.[5]

Keistimewaan lain dari kitab ini adalah mengangkat masalah-masalah ushul fikih yang detail. Pada seni kedua, sang penulis membawa 56 masalah dari pembahasan-pembahasan yang memiliki sisi kesamaan antara ushul dan fikih yang berperan penting dalam deduksi hukum-hukum syar'i. Pada bagian ini pun sang penulis melemahkan metode kaum Akhbari.[6]

Naskah dan Pencetakan

Kitab ini dicetak dan diterbitkan di pusat penerbitan Daftar Tablighat Islami, dan terjemahan mukadimahnya yang berjudul "Membela Kebenaran Syiah" pun dicetak di Qom.[8]

Catatan Kaki

  1. Kasyif al-Ghitha, Kasyf al-Ghitha, jld.1, hlm.43
  2. Muhammad Ridha Anshari, Simāye Quran wa Kasyf al-Ghitha
  3. Site Informasi Hawzah
  4. Kasyif al-Ghita, Kasyf al-Ghita, jld.1, hlm.36
  5. Kasyif al-Ghitha, Kasyf al-Ghitha, jld.1, hlm.37
  6. Kasyif al-Ghitha, Kasyf al-Ghitha, jld.1, hlm.37
  7. Kasyif al-Ghitha, jld.1, hlm.38
  8. Rumah Kitab

Daftar Pustaka

  • Anshori, Muhammad Ridha. Sīmā-ye Qur'ān dar Kasyf al-Ghithā' . Majalah Payam-e Quran. No 2, 1373 HS (1994).
  • Kasyiful Ghitha', Ja'far. Kasyf al-Ghithā' 'an Mubhamāt asy-Syarī'ah al-Gharrā' . Qom: Entesyarat-e Daftar-e Tablighat-e Islami Hawzah Ilmiyyah Qom, 1422 H.