Buka menu utama

WikiShia β

Tahun 2 Hijriah

(Dialihkan dari 2 H)

Tahun 2 Hijriah permulaannya bertepatan dengan 8 Juli 623 dan akhirnya bertepatan dengan 26 Juni 624.

abad: Abad ke-1 SMAbad ke-1Abad ke-2
tahun: 2 SM 1 SM23 4 5

Daftar isi

Peristiwa

Kelahiran

Kematian

Catakan Kaki

  1. I'lam al-Wara, jld. 1, hlm. 175; al-Maghazi, jld. 1, hlm. 176
  2. Al-Sirah al-Nabawiah, jld. 1, hlm. 240
  3. Dalail al-Nubuwwah, jld. 3, hlm. 164
  4. Al-Sirah al-Nabawiah, jld. 2, hlm. 44
  5. Kulaini, Ushul al-Kafi, jld. 2, hlm. 499
  6. Mufid, al-Irsyad, jld. 2, hlm. 3
  7. Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, jld. 4, hlm. 510
  8. Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, jld. 6, hlm. 250
  9. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 5, hlm. 350