Prioritas: b, Kualitas: b

Yaum al-Talaq

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Yaum al-Talāq (bahasa Arab: يوم التلاق, hari pertemuan) adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat yang dimuat di dalam Alquran.

Di Dalam Alquran

Istilah ini dimuat sekali dalam Alquran:

"(Dialah) Yang Mahatinggi derajat-Nya, yang memiliki 'Arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, agar memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan."

Arti Talāq

Talāq bermakna bertemu dan berhadapan dengan sesuatu.[1] Ada beberapa makna untuk kata "Talāq" dijelaskan dalam ayat ini:

 • Diriwayatkan dari Imam Shadiq as bahwa maksud dari Yaum al-Talāq adalah hari pertemuan penduduk langit dan bumi.[2]
 • Syaikh al-Mufid memaknai Yaum al-Talāq dengan pertemuan ruh dan jasad di hari kiamat, dan sepertinya maksud dia adalah ma'ad jasmani.[3]
 • Maksudnya adalah pertemuan semua manusia, umat pertama dan umat terkahir.[4] sebagaimana di tempat lain dari Alquran kita membaca: إِنَّ الأَوَّلینَ وَ الآخِرینَ لَمَجمُوعُونَ إِلى‏ میقاتِ یَومٍ مَعلُوم; "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi."[5]
 • Maksudnya adalah pertemuan dengan Allah.[6] Dalam surah Al-Insyiqaq tertera: إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ کَدحاً فَمُلاقیه; "Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya."[7]
 • Maksudnya adalah hari pertemuan dengan amal-amal yang telah dikerjakan.[8] Di dalam surah Al Imran dimuat: یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا;"(Ingatlah) pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya."[9]

Catatan Kaki

 1. Raghib Isfahani, Mufaradāt Alfāzh al-Quran, hlm.745
 2. Ibnu Babawaih, Ma'āni al-Akhbār, hlm.156
 3. Al-Mufid, al-Masāil al-'Abkariyah, hlm.42
 4. Syaikh Bahai, Miftāh al-Falāh, hlm.161
 5. Q.S. Al-Waqi'ah: 50
 6. Syaikh Bahai, Miftāh al-Falāh, hlm.161
 7. QS. Al-Insiqaq: 6
 8. Syaikh Bahai, Miftāh al-Falāh, hlm.161
 9. Q.S. Al Imran: 30

Daftar Pustaka

 • Ibn Babawaih, Muhammad bin Ali. Ma'ani al-Akhbar. Qom: Daftar Intisyarat Islami Jami'ah Mudarrisin-i Qom, 1403 H.
 • Mufid, Muhammad bin Muhammad. Al-Masa'il al-'Akbariah. Qom: al-Mu'tamar al-'Alami li al-Fiah al-Syaikh al-Mufid, 1413 H.
 • Raghib Ishfahani, Husain bin Muhammad. Mufradat Alfazh al-Qur'an. Beirut: Dar al-Syamiah, 1412 H.
 • Syaikh Baha'i, Muhammad bin Husain. Miftah al-Falah fi 'Amal al-Yaum wa al-Lailah min al-Wajibat wa al-Mustahabbat. Beirut: Nasyr Dar al-Adhwa', 1405 H.