WikiShia:Artikel Pilihan

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Muhammad Baqir al-Majlisi (bahasa Arab: محمد باقر المجلسي) terkenal dengan al-Allamah al-Majlisi (العلامة المجلسي) atau al-Majlisi al-Tsani (المجلسي الثاني) (L. 1037 H/1628 - W. 1110 H/1699 adalah termasuk salah seorang fakih dan muhaddis tersohor Syiah pada abad ke-11 H. Allamah Majlisi dari berbagai bidang ilmu-ilmu Islam yang lebih ia gemari dari semua itu adalah penulisan hadis dan dia dekat dengan kelompok Akhbari. Buku terkenalnya adalah kumpulan hadis dengan volume besar dengan nama Bihar al-Anwar. Ia memiliki peran menonjol dalam menghidupkan kedudukan hadis dalam ilmu keagamaan. Dia dengan mendidik para murid dan karya-karyanya yang cukup berbilang yang hampir kesemuanya ditulis dalam bahasa Persia dan disajikan untuk masyarakat umum, sangat berpengaruh bagi budaya Syiah dan metode ilmiah para ulama yang datang setelahnya. Karena kerjasamanya dengan penguasa dinasti Shafawiyah dan peran politik dan sosialnya yang menonjol di zaman itu, ia sangat terkenal. Pada masa kesultanan Syah Sulaiman Shafawi ia menggapai kedudukan dan maqam "Syaikhul Islam" dan pada masa Sultan Husain Shafawi menjadi seorang ulama yang memiliki pengaruh. (Selengkapnya...)


Daftar Artikel pilihan di halaman utama

Hari ini di ke-34 minggu dari tahun 2019

2019
minggu ke- Artikel
15 Fatimah sa (Sunting • versi • Pembicaraan)
16 Nisfu Syakban (Sunting • versi • Pembicaraan)
17 Lailatul Qadar (Sunting • versi • Pembicaraan)
18 Puasa (Sunting • versi • Pembicaraan)
19 Ramadhan (Sunting • versi • Pembicaraan)
20 Bulan Ramadhan(Sunting • versi • Pembicaraan)
21 Imam Hasan Mujtaba as (Sunting • versi • Pembicaraan)
22 Imam Ali as (Sunting • versi • Pembicaraan)
23 Idul Fitri (Sunting • versi • Pembicaraan)
24 Ali bin Abi Thalib as(Sunting • versi • Pembicaraan)
25 Haji(Sunting • versi • Pembicaraan)
26 Imam Ja'far Shadiq as(Sunting • versi • Pembicaraan)
27 Idul Ghadir (Sunting • versi • Pembicaraan)
28 Hasan bin Ali as(Sunting • versi • Pembicaraan)
29 Abbas bin Ali as(Sunting • versi • Pembicaraan)
30 Dzulhijjah(Sunting • versi • Pembicaraan)
31 Muhkam dan Mutasyabih (Sunting • versi • Pembicaraan)
32 Haji Perpisahan (Sunting • versi • Pembicaraan)
33 Hujr bin 'Adi (Sunting • versi • Pembicaraan)
34 Muhammad Baqir al-Majlisi (Sunting • versi • Pembicaraan)
35 Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini (Sunting • versi • Pembicaraan)
36 Mushaf Fatimah sa (Sunting • versi • Pembicaraan)
37 Perang Badar (Sunting • versi • Pembicaraan)
38 Perang Tabuk (Sunting • versi • Pembicaraan)
39 Ummul Banin Buat
40 Kumail bin Ziyad Buat
41 Muadz bin Jabal Buat
42 Perang Bani Quraizhah Buat
43 Ummu Habibah Buat
44 Zamzam Buat
45 Fathu Mekah Buat
46 Khutbah Sya'baniyah Buat
47 Perang Uhud Buat
48 Baiat Ridhwan Buat
49 Karbala Buat
50 Masjid Agung Kufah Buat
51 Perang Jamal Buat
52 Abbas bin Ali as Buat
53 Bihar al-Anwar (buku) Buat