Prioritas: aa, Kualitas: b
tanpa navbox
tanpa referensi

Ushul al-Kafi (buku)

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Ushul al-Kafihttp://en.wikishia.net
Judul Asli أصول الكافي
Pengarang Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini
Bahasa Arab
Subyek Hadis para Maksumin as


Ushul al-Kāfi (bahasa Arab: أصول الکافي ) adalah bagian pertama dari tiga pembahasan dalam kitab hadis al-Kafi. Pada bagian ini terdapat kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah Syiah dan periode kehidupan para Imam Syiah serta sebagian lainnya berupa sejumlah hadis berkisar perilaku dan perbuatan kaum Muslimin. Ushul al-Kāfi adalah rujukan utama untuk mengenal dan mengetahui dasar-dasar pemikiran yang membentuk keyakinan umat Muslim Syiah. Kitab ini telah berkali-kali dicetak secara terpisah dari kitab aslinya yang memuat tiga pembahasan, begitupun terjemahan dan syarahnya.

Penulis

Penulis kitab ini adalah Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini (w. 328 H/940) yang lebih dikenal dengan sebutan Tsiqat al-Islam al-Kulaini. Ia dari kalangan ulama ahli hadis pada kurun Ghaibah Sughra.

Pengenalan Kitab

Ushul al-Kāfi adalah bagian pertama dari tiga pembahasan dalam kitab hadis al-Kāfi. Pada bagian ini terdapat kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah Syiah dan periode kehidupan para Imam Syiah serta sebagian lainnya berupa sejumlah hadis berkisar perilaku dan perbuatan kaum Muslimin. Jumlah keseluruhan hadis pada bagian ini adalah 3785 hadis.

Sementara dua bagian lainnya dari kitab al-Kafi adalah kumpulan hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih dan pembahasan seputar akhlak. [1]

Dari empat kitab utama Syiah yang dikenal dengan istilah Kutub Arba'ah, hanya kitab al-Kafi yang memuat riwayat-riwayat yang berkenaan dengan persoalan akidah. Bagian inilah yang paling banyak mendapat perhatian dan telaah dari umat Syiah, sehingga dengan alasan ini pula, bagian pertama dari kitab al-Kafi ini dicetak secara terpisah dan dinamakan kitab Ushul al-Kāfi. Tidak sedikit dari kalangan ulama Syiah yang menulis syarahnya termasuk versi terjemahan dalam ragam bahasa Persia, yang kesemuanya itu juga telah mengalami proses percetakan berkali-kali.

Bab-bab dalam Ushul al-Kāfi

Ushul al-Kāfi terdiri dari 8 bagian yang disusun berdasarkan tema bahasan dan oleh al-Kulaini kesetiap bagian tersebut diberi judul kitab. Berikut daftar kedelapan bagian itu:

 • Kitab al-'Aql wa al-Jahl.
 • Kitab Fadhl al-'Ilmi yang terdiri dari 22 bab.
 • Kitab al-Tauhid yang terdiri dari 35 bab.
 • Kitab al-Hujjah, terdiri dari 130 bab yang memuat kumpulan hadis mengenai pentingnya imamah, nama-nama Imam Syiah, sifat para Imam as, riwayat hidup dan dalil penetapan akan keimamahan mereka.
 • Kitab al-Iman wa al-Kufr, terdiri dari 209 bab.
 • Kitab al-Du'a, terdiri dari 60 bab.
 • Kitab Fadhl al-Qur'an, terdiri dari 14 bab.
 • Kitab al-‘Asyarah, terdiri dari 29 bab.

Syarah Ushul al-Kāfi

 • Derakhsyān Purtui az Ushul Kāfi, karya Sayid Muhammad Husaini Hamadani, yang ditulis dalam bahasa Persia dan diterbitkan oleh penerbitkan Ilmiah Qom yang terdiri dari 6 jilid.
 • Syarh Ushul al-Kafi karya Shadruddin Muhammad Syirazi (w. 1050 H/1641) yang ditulis dalam bahasa Arab dan diterbitkan dalam 3 jilid.
 • Syarh al-Kāfi karya Mulla Shalih Mazandrani (w. 1110 H/1699) yang ditulis dalam bahasa Arab, diterbitkan oleh al-Maktabah al-Islamiyah dalam 12 jilid.
 • Al-Dzuri'ah ila Hāfidz al-Syari'ah karya Muhammad bin Muhammad Mu'min Gilani. Ditulis dalam bahasa Arab dan diterbitkan penerbit Dar al-Hadits dalam 2 jilid.
 • Al-Hāsyiah 'ala Ushul al-Kāfi karya Mulla Muhammad Amin Astarabadi, juga diterbitkan Dar al-Hadits.
 • Al-Hāsyiah 'ala Ushul al-Kāfi karya Sayid Ahmad Bin Zain al-Abidin al-Alawi al-Amuli juga diterbitkan Dar al-Hadits.
 • Al-Hāsyiah 'ala Ushul al-Kāfi karya Sayid Badr al-Din bin Ahmad al-Husaini al-Amuli juga diterbitkan Dar al-Hadits.

Selain yang dituliskan di atas, juga terdapat syarah Ushul al-Kafi lainnya yang secara lengkap kesemuanya dapat ditemukan di CD Software kumpulan kitab berkaitan dengan al-Kulaini.

Kitab Terjemahan dalam Bahasa Persia

 • Terjemahan Muhammad Baqir Kamrahi. Diterbitkan oleh al-Maktabah al-Islamiyah Tehran dalam 4 jilid.
 • Terjemahan Muhammad Baqir Kamrahi yang diterbitkan Penerbit Uswah dalam 6 jilid.
 • Terjemahan Sayid Jawab Mustafavi yang diterbitkan Kitab Furusyi 'Ilmiah Islamiyah dalam 4 jilid.

Catatan Kaki

 1. Kazhim Mudir Senachi, Tārikh Hadits, hlm. 118

Daftar Pustaka

 • Mudir Senachi, Kadzhim, Tārikh Hadits, Tehran, Penerbit Samt, 1377 S.