tanpa link
tanpa foto
tanpa Kategori
tanpa infobox
tanpa navbox
tanpa alih
tanpa referensi

Tawwabin

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Tawwabin (Bahasa Arab:التوابون,orang-orang yang bertaubat) adalah sebutan bagi sekelompok orang Syiah Kufah yang bangkit menuntut balas kematian Imam Husain As dan Ahlulbait Nabi Saw, pada tahun 65 Hijriah, yang dipimpin Sulaiman bin Shurad. Mereka melakukan perlawanan yang pada akhirnya gugur dalam peperangan melawan pasukan Ibnu Ziyad di sebuah tempat bernama 'Ainul Wardah.

Alasan Penamaan

Orang-orang Syiah Kufah yang telah mengundang Imam Husain As untuk dibaiat dan melawan Yazid bin Muawiyah, ternyata berkhianat dan membiarkan Imam Husain As sendirian dalam peristiwa Asyura tahun 61 Hijriah.

Setelah peristiwa Karbala, mereka sangat terpukul dan menyesali diri. Mereka menilai bahwa hanya satu cara supaya taubatnya diterima, yaitu dengan bangkit menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali As. Mereka bertekad membunuh para pembunuh Husain bin Ali As atau mereka sendiri yang akan terbunuh. Oleh karena itu, mereka dikenal dalam sejarah sebagai Tawwabin.[1]

Catatan Kaki

  1. Dzahabi, Siyar A'lam al-Nubala, jld. 3, hlm. 395.


Daftar Pustaka

Dzahabi, Muhammad bin Ahmad, Siyar A'lam al-Nubala, Beirut, Muassasat al-Risalah, 1413 H.