Prioritas: c, Kualitas: b
tanpa navbox

Tasbihat al-Arba'ah

Dari WikiShia
(Dialihkan dari Tasbihat arba'ah)
Lompat ke: navigasi, cari

Tasbihat al-Arba'ah (bahasa Arab: التَسْبیحات الأرْبَعَة) adalah empat zikir yang dibaca pada salat fardhu yang tiga atau empat rakaat dan pada sebagian zikir lainnya. Empat zikir ini terdiri atas: سُبْحانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ، وَ لا إلهَ إلاّ اللهُ، وَ اللهُ أکْبَرُ (Maha Suci Allah, puji syukur hanya untuk Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar)

Pada sebagian salat fardhu, zikir tasbihat arba'ah dibaca pada rakaat ketiga dan keempat sebagai pengganti bacaan al-Fatihah dan surah.[1]Berdasarkan fatwa sebagian ulama marja taklid pada rakaat ketiga dan keempat tasbihat arba'ah harus dibaca sebanyak tiga kali dan sebagian ulama marja lainnya memfatwakan tasbihat al-arba'ah dibaca sekali saja sudah cukup. [2]

Selain dibaca pada salat fardhu, zikir tasbihat al-arba'ah juga dibaca pada salat Ja'far Thayyar setelah membaca surah (300 x) [3], dibaca pada salat malam-malam Ramadhan (7 x) [4]dan pada amalan-amalan bulan Jumadil Akhir setelah mendirikan salat sunnah (70 x).

Allamah al-Majlisi dalam Bihar al-Anwar jilid 90 menulis secara khusus, bab mengenai makna dan keutamaan tasbihat al-arba'ah.[5] Disebutkan tasbihat al-arba'ah dianjurkan dibaca sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah swt dan menjauhkan diri dari bala duniawi serta dapat mempermudah terijabahnya doa-doa. [6]

Catatan Kaki

 1. Fadhili, 'Irfan Namaz, hlm. 85
 2. Bani Hasyimi Khomaeni, Taudhih al-Masail Maraji', jld. 1, hlm. 552
 3. Qumi, Dastur al-'Amal wa Warmaridhai Derakhsyan, hlm. 267
 4. Qumi, Mafatih al-Jinan, Namazhai Mah-e Ramadhan, setelah doa Iftitah
 5. Lih. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 90, hlm. 166-175
 6. Ibnu Tawus, Adab Hudhur, jld. 1, hlm. 293 dan 294

Daftar Pustaka

 • Ibnu Thawus, Ali bin Musa. Adab Hudhur. Penerjemah: Muhammad Ruhi. Qom, penerbit: Anshari, 2001
 • Bani Hasyimi Khomeini, Sayid Muhammad Hasan. Taudhih al-Masail Maraji' Mathabiq ba Fatwai Sizda Nafar az Maraji' Mua'dzam Taqlid. Penyusun: Bani Hasyim, Ushuli dkk. Qom, Jam'ah Mudarrisin Hauzah Ilmiah Qom, Daftar Intisyarat Islami, 2006
 • Fadhili, Qadir. 'Irfan Namaz, Tehran, Nasyr Fadhilat 'Ilm, 2009
 • Qumi, Abbas. Dastur al-'Amal wa Marwaridhai Derakhsyan. Penyusun: Muhammad Husain Rabbani, Qom, Nasyr 'Ahad, 2002
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durur Akhbar al-Aimmah al-Athhar 'alaihi salam, Beirut, Dar Ahya al-Turats al-'Arabi, 1403 H/1983