tanpa prioritas, kualitas: a

Sharya

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari


Sharya (Bahasa Arab: صَريا) adalah sebuah desa dekat kota Madinah yang konon dibangun oleh Imam Musa bin Jakfar As, imam ketujuh Syi'ah.[1]

Imam Kazhim As membangun desa ini di sebuah tempat bernama Bu'āts dimana perang Bu'āts; perang terakhir antar suku Us dan Khazraj (dua kabilah penting kota Yatsrib) terjadi di sana.[2]

Demikian pula Imam Hadi As, imam kesepuluh Syi'ah lahir di desa ini[3] dan beberapa waktu beliau juga tinggal di sana.[4] Pengarang kitab al-Kharāij wa al-Jarāih menukil dua riwayat yang menunjukkan bahwa Imam Ridha As[5] dan Imam Jawad As[6] beberapa waktu juga hidup di daerah ini.

Catatan Kaki

 1. Majlisi, Bihārul Anwār, jld.5, hlm.90
 2. Peristiwa tahun keeman sebelum Hijrah; Ibnu Sa'ad, jld.3, hlm.604, jld.4, hlm.384; Ibnu Jauzi, jld.2, hlm.385-386; Ya'kubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld.2, hlm.37
 3. Mufid, al-Irsyād, jld.2, hlm. 297
 4. Majlisi, Bihārul Anwār, jld.50, 157
 5. Rawandi, al-Kharāij wa al-Jarāih, jld.1, hlm.356
 6. Rawandi, al-Kharāij wa al-Jarāih, jld.1, hlm.383

Daftar Pustaka

 • Ibnu Jauzi, al-Muntazhim fi Tārikh al-Mulūk wa al-Umam, penerbit: Muhammad Abdul Qadir Atha dan Mostafa Abdul Qadir Atha, Bairut, 1412 H
 • Ibnu Sa'ad, al-Thabaqāt al-Kubra, Bairut, 1405 H.
 • Rawandi, Quthbuddin Said bin Hibatullah, al-Kharāij wa al-Jarāih, Qom, Yayasan al-Imam al-Mahdi, 1409 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir, Bihārul Anwār, Bairut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1403 H.
 • Mufid, Muhammad bin Muhammad, al-Irsyād fi Makrifah Hujajillah ala al-'Ibād, Qom, Kongres Syaikh Mufid, 1413 H.
 • Ya'kubi, Ahmad bin Ishak, Tarikh al-Ya'qubi, Bairut, tanpa tanggal.