tanpa prioritas, kualitas: b
tanpa navbox
tanpa referensi

Shaleh bin Wahab al-Yazni

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Shaleh bin Wahab al-Yazni (al-Mazni) al-Ju'fi (bahasa Arab: صالح بن وهب الیزني الجعفي) (Meninggal. 66 H/686) adalah salah satu pasukan Umar bin Sa'ad dalam Peristiwa Karbala dan dia termasuk yang terlibat dalam kesyahidan Imam Husain as[1]. Ia termasuk di antara sepuluh orang yang menginjak injak tubuh suci Imam Husain as dengan kuda-kuda mereka[2]. Pada akhirnya ia terbunuh dalam kebangkitan Mukhtar[3].

Catatan Kaki

 1. Ibnu A'tsam, al-Futuh, jld.5, hlm.118
 2. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld.45, hlm.59-60; Qummi, hlm.347-348; Muqarram, hlm.317; al-Luhuf, hlm.135-136
 3. .Qummi, Nafs al-Mahmum, hlm.348; Majlisi, Bihar al-Anwar, jld.45, hlm.60; Sayid Ibnu Thawus, al-Luhuf, hlm.136

Daftar Pustaka

 • Abu Muhnif Kufi, Luth bin Yahya. Waq'ah at-Thaff. Qom: Jami'ah Mudarrisin, 1417 H.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Ansāb al-Asyrāf. Riset Muhammad Baqir al-Mahmudi. Beirut: Dar at-Ta'aruf, 1977.
 • Ibnu A'tsam al-Kufi, Ahmad bin A'tsam. Kitāb al-Futūh. Cet I. Riset Ali Syiri. Beirut: Dar al-Adhwa',1991.
 • Ibnu Nama Hilli, Ja`far bin Muhammad. Mutsīr al-Ahzān. Qom: Madrasah al-Imam al-Mahdi, 1406 H.
 • Ibnu Thawus, Ali bin Musa. Al-Luhūf. Tehran: Entesyarat-e Jahan, 1348 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihār al-Anwār al-Jāmi'ah li Dhurar Akhbār al-Aimmah al-Athhār. Tehran: Islamiyyah, 1363 HS (1984).
 • Muqarram, Abdurrazzaq. Maqtal al-Husain as. Beirut: Muassisah al-Kharsan al-Mathbu'at, 1426 H.
 • Qummi, Abbas. Nafas al-Mahmūm fī Musībati Sayyidina Al-Husain al- Mazhlūm. Najaf: Al-Maktabah al-Haidariyyah, 1421 H.
 • Samawi, Muhammad bin Thahir. Ibshār al-'Ain fī Anshār al-Husain as. Qom: Entesyarat Daneshgah-e Syahid Mahallati, 1419 H.