tanpa prioritas, kualitas: b

Shafwan bin Hudzaifah bin Yaman

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Shafwan bin Hudzaifah bin Yaman (syahid: 37 H/657 di perang Shiffin) (bahasa Arab: صَفْوَان بن حُذَیْفَة بن یَمانْ) adalah salah seorang sahabat dari Imam Ali as dan termasuk syuhada perang Shiffin. [1] Ayah Shafwan, Hudzaifah, termasuk dari sahabat Nabi Muhammad saw dan sahabat Imam Ali as. Shafwan dan saudaranya Said (Sa'd) atas wasiat ayah mereka hadir dalam perang Shiffin di kelompok Imam Ali as dan meneguk cawan syahadah di perang ini. [2]

Catatan Kaki

  1. Syaikh Thusi, Rijal Thusi, hlm. 69; Khui, Mu'jam al-Rijal, jld.10, hlm.131; Tafrisyi, Naqd al-Rijal, jld.2, hlm.420
  2. Ibnu Atsir, al-Kamil, jld.3, hlm.287; Sayid Muhsin Amin, A'yan al-Syiah, jld.7, hlm.389

Daftar Pustaka

  • Amin, as-Sayid Muhsin. A'yān asy-Syi'ah. Diedit oleh Hasan Amin. Beirut: Dar at-Ta'aruf li al-Mathbu'at, 1403 H.
  • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad al-Jazari. Al-Kāmil fī At-Tārīkh. Beirut: Dar ash-Shadir, 1385 H.
  • Khui, Sayid Abu al-Qasim. Mu'jam Rijāl al-Hadīst wa Tafshīl Thabaqāt ar-Ruwāt. 1413 H.
  • Tafrisyi, Musthafa bin Husain. Naqd ar-Rijāl. Riset Muassisah Alul Bait Alaihimus Salam li Ihya` at-Turats. Qom: Muassisah Alul Bait, 1418 H.
  • Thusi, Muhammad bin Hasan. Rijāl ath-Thūsī. Qom: Jami'ah al-Mudarrisin, 1415 H.