Safinatul Bihar (buku)

Dari Wiki Shia
Lompat ke: navigasi, cari
tanpa navbox
Safinatul Bihārhttp://en.wikishia.net
Judul Asli Safinatul Bihār wa Madinatul Hikam wal Ātsār ma’a Tathbiqin Nushushil Waridati fiha ala Bihāril Anwār
Pengarang Syaikh Abbas al-Qummi
Bahasa Arab
Subyek Hadis
Seri 2 jilid
Tahun Disusun 1344 H
Diterbitkan oleh Darul Uswah
Cetakan Qum


Safinatul Bihār wa Madinatul Hikam wal Ātsār ma’a Tathbiqin Nushushil Waridati fiha ala Bihāril Anwār(Bahasa Arab: سَفینَةُ البِحار و مَدینَةُ الحِکَمِ و الآثار مَعَ تَطبیقِ النُّصوصِ الواردَة فیها عَلی بِحارِالأنوار) yang terkenal dengan Safinatul Bihar(سَفینَةُ البِحار), salah satu kumpulan pustaka hadis Syiah karya Syaikh Abbas al-Qummi. Penulis dengan bertujuan menyodorkan sebuah indeks tematis dan teratur rapih sesuai dengan hurup abjad, telah menyusun hadis-hadis buku Biharul Anwar al-Majlisi lebih dari 1700 topik.

Tentang Penulis

Abbas bin Muhammad Ridha al-Qummi (1294-1359H) yang masyhur dengan Syaikh Abbas al-Qummi dan Muhaddits al-Qummi, seorang cendekiawan dan ulama Syiah di abad ke-14 H. Dia pakar dan ternama dalam ilmu hadis dan sejarah dan juga dalam bidang dakwah dan pidato. Syaikh Abbas al-Qummi memiliki karya tulis yang cukup banyak yang paling terkenal darinya adalah Mafātihul Jinān, Safinatul Bihār dan Muntahal Āmāl. Muhaddits al-Qummi meninggal dunia pada tahun 1359 H di Najaf dan dimakamkan di Haram Imam Ali bin Abi Thalib as.

Motivasi Penulisan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendahuluan bukunya, banyak hal dari pembahasan buku Bihārul Anwār yang tidak disebutkan pada tempat yang tepat, dengan alasan ini dia mengkompilasi koleksi ini untuk membantu para peneliti dalam mencapai tujuan mereka. [1]

Fitur dan Ciri Khas

 1. Topik-topik materi buku diatur menurut urutan abjad dan berdasarkan bentuk "wazan tsulasi Mujarrad". Supaya pembaca dengan mudah dapat mencapai topik lebih dari 1.700, yang mana masing-masing mencakup entrian yang bervariasi dan dengan jumlah yang tidak sedikit.
 2. Karya ini adalah pilihan dari buku Bihārul Anwār yang mana penulisnya telah mencoba untuk mengakses riwayat-riwayatnya supaya mudah dijangkau oleh para pembacanya. Penulis dengan keahliannya dalam ilmu hadis dan rijal, telah membuat pilihan. Misalnya pada materi ilmu dari pasal pertama buku Bihārul Anwār bab ilmu, hanya dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran dan memuat bab terakhir dan juga dari 122 hadis ia hanya memilih 2 riwayat. Begitu seterusnya sampai bab ke-6 tidak mengutip satupun dari ayat atau hadis namun hanya menyebutkan satu ayat. Kemudian bab ke-7 beliau lewatkan dan dari bab ke-8 dari 13 ayat, dia hanya mengutip satu ayat dan dari 92 riwayat dia hanya mencukupkan satu hadis saja.
 3. Salah satu dari fitur terpenting Safinatul Bihār adalah bahwa penulis dalam setiap materinya tidak cukup hanya pada bab itu saja dan poin-poin yang berhubungan dengan materi terkait dari seluruh bagian-bagian buku juga dihubungkan dan direferensikan pada materi tersebut.
 4. Dalam kategori penulisan materi, interpretasi yang disebutkan lebih dikenal; jika nama pribadi yang terkenal, maka itu yang disebutkan dan jika julukan atau gelar yang terkenal, maka nama tidak dimuat. Sebagai contoh, karena julukan Harits bin Said lebih populer, maka keterangan biografinya berada di bawah kata Abu Firas al-Hamdani. [2] [3]

Perbandingan dengan Perpustakaan Hadis-hadis lainnya

Kumpulan Penting Hadis Syiah Penulis Tanggal Wafat Jumlah Hadis-hadis Keterangan
Al-Mahasin Ahmad bin Muhammad Barqi 274 H Sekitar 2604 Sekumpulan dari riwayat-riwayat dengan pelbagai tema seperti fiqih dan akhlak
Al-Kafi Muhammad bin Yakub al-Kulaini 329H. Sekitar 16000 Pembagian hadis-hadis akidah dan keyakinan, akhlak daan moral serta hukum fiqih
Kitab Man La Yahdhuruhu al-Faqih Syaikh Shaduq 381 H Sekitar 6000 Hadis-hadis Fiqih
Tahdzib al-Ahkam Syaikh Thusi 460 H Sekitar 13600 Hadis-hadis tentang Fiqih
Al-Istibshar Syaikh Thusi 460 H Sekitar 5500 Hadis-hadis Fiqih
Al-Wafi Faidh al-Kasyani 1091H Sekitar 50000 Kumpulan riwayat-riwayat kitab-kitab Arb'ah dengan membuang hadis-hadis pengulangan dan penerangan sebagian riwayat
Wasail al-Syi'ah Syaikh Hurr al-Amili 1104 H 35850 Hadis-hadis Fiqih yang ada di kitab-kitab Arba'ah dan lebih dari tujuh puluh kitab hadis lainnya
Bihar al-Anwar Allamah Majlisi 1110 H Sekitar 85000 Kumpulan terbanyak riwayat-riwayat para maksum dalam pelbagai topik
Mustadrak al-Wasail Mirza Husain Nuri 1320H 23514 Pelengkap hadis-hadis fiqih kitab Wasail al-syiah
Safinatul al-Bihar Syaikh Abbas Qummi 1359 H 10 jilid pemberian daftar isi untuk kitab Bihar al-Anwar sesuai dengan huruf alif ba
Mustadrak Safinatu al-Bihar Syaikh Ali Namazi 1405 H 10 jilid Takmil Safinatu al-Bihar
Jami' Ahadits Syiah Ayatullah Burujerdi 1380H 48342 Mencakup pustaka hadis-hadis fiqih Syiah yang sesuai pada tempatnya
Mizan al-Hikmah Muhammadi Rey Syahri Kontemporer 23030 564 tema selain fiqih
Al-Hayat Muhamamd Ridha al-Hakim Kontemporer 12 jilid 40 pasal dalam pelbagai topik pemikiran dan keilmuan

Buku-buku Terkait

Terjemahan Safinatul Bihār

Telah diterbitkan dua terjemahan dari buku Safinatul Bihār berbahasa Persia; yang pertama terjemahan Muhamamd Baqir Saidi Khurasani yang diterbitkan oleh toko buku Ja’fari di Masyhad dan yang kedua terjemahan Hadi Shalawati yang diterbitkan oleh penerbitan Nuid Islam di Qum dalam 8 jilid.

Mustadrak Safinatul Bihar

Ali Namazi Syahrudi menulis buku Mustadrak Safinatul Bihār dengan tujuan menyempurnakan buku Safinatul Bihār Muhadits al-Qummi. Buku ini untuk pertama kalinya diterbitkan oleh penerbitan Bunyade Bi’sat dalam 10 jilid.[4] dan penerbitan Jamiatul Mudarrisin juga mencetak kembali buku ini.

Indeks Tematik

Sayid Mahdi Syamsuddin dalam sebuah buku dengan tema Maudhuatil Akhbār min Kitāb Safinatil Bihār, telah menyodorkan indeks tematik dari kandungan buku Safinatul Bihār. Buku ini diterbitkan oleh Darun Nasyril Islami di Qum, setebal 128 halaman pada tahun 1992M.[5] Laāliul Akhbār min Kitāb Safinatil Bihār karya Muhammad Syubbar al-Husaini yang diterbitkan dalam 4 jilid di Tehran oleh penerbitan Muhibbane Al-Husain pada tahun 2010M. [6]

Status Pemublikasian

Buku Safinatul Bihār diterbitkan dalam beberapa periode:

 • Periode pertama diterbitkan dengan cetakan litografi dalam 2 jilid. Dalam cetakan ini, referensi dan rujukan Muhadits al-Qummi pada bukuBihārul Anwār sesuai dengan cetakan 25 jilid. Salah satu penerbit naskah ini adalah penerbit Farahani.
 • Penerbit Usweh yang berafiliasi dengan Sazmane Auqaf va Umure Kheiriyeh (Organisasi Pewakafan dan Urusan-urusan Khairiyah) di Iran, buku ini diterbitkan dalam 8 jilid pada tahun 1414H.
 • Bunyade Pazuhesyhaye Islami yang berafiliasi dengan Astane Qudse Razavi, menerbitkan buku ini pada tahun 1416H dalam 2 jilid dan pada tahun 1425H dalam 4 jilid. Cetakan ini diterbitkan dengan kata pendahuluan dan pengawasan Ali Akbar Ilahi Khurasani. Dalam periode ini dari penerbitannya, riwayat-riwayat Safinah disesuaikan dengan naskah 110 jilid Bihārul Anwār. Selain itu, riwayat-riwayat direferensikan dengan sumber-sumber utama yang dalam penyusunan Bihārul Anwār menjadi bahan rujukan bagi Allamah Majlisi sendiri.[7] [8]

Catatan Kaki

 1. Safinatul Bihār, Muqaddimah Kitab.
 2. Muqaddimah Safinatul Bihār, hlm. 32-39.
 3. Ali Mukhtari, Safinatul Bihār wa Madinatul Hikam wal Ātsār.
 4. Bunyad Muhaqqiq Thabathabai.
 5. Konser ke-30, Kandungan Nasional.
 6. Muhaddits Rabbani, jld.1, hlm. 413.
 7. Muhaddits Rabbani, jld.1, hlm. 413.
 8. Bunyad Muhaqqiq Thabathabai


Daftar Pustaka

 • Al-Qummi, Abbas, Safinatul Bihār wa Madinatul Hikam wal Ātsār, Qum, Usweh.
 • Mukhtari, Ali, Safinatul Bihār wa Madinatul Hikam wal Ātsār, bagian materi Din, April 1999, volume 18.
 • Kongres Peringatan Muhadits Rabbani, Nur Mathāf, Qum, 2010M.