tanpa prioritas, kualitas: b
tanpa navbox
tanpa referensi

Sa'idah (pembantu Imam al-Shadiq as)

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sa'idah
Nama lengkap Sa'idah
Era Imam ke-6 Syiah Imamiyah
Dikenal sebagai Budak wanita Imam Shadiq as
Aktivitas Perawi hadis Imam Shadiq as • Orang yang zuhud

Sa'idah (bahasa Arab: سعیدة) adalah salah satu wanita yang memiliki keutamaan dan salah satu budak yang diperbantukan oleh Imam al-Shadiq as yang kemudian dibebaskan oleh beliau.[1] Dia memiliki posisi terhormat di mata Imam as. Menurut pandangan Sayid Muhsin al-Amin bahwa kemungkinan dia adalah Sa'idah yang sama sebagai salah seorang sahabat Imam Kazhim as.[2] Mamaqani menganggap dia sebagai orang Syiah Imamiyah.[3] Al-Kasysyi meriwayatkan sebuah hadis dari Imam al-Ridha as, dimana Imam al-Ridha memujinya.[4]

Dalam buku-buku Rijal Syiah, ia disebut sebagai salah seorang perawi hadis.[5] Dia belajar hadis dari Imam al-Shadiq as.[6]

Catatan Kaki

 1. Thusi, jld.5, hlm.662; Amin, jld.7, hlm.262
 2. Amin, jld.7, hlm.262
 3. Mamaqani, jld.3, hlm. 80
 4. Thusi, jld.5, hlm.662; Amin, jld.7, hlm.262
 5. Ardabili, jld.2, hlm.458; Qahpai, jld.7, hlm. 175; Astarabadi, hlm. 400
 6. Thusi, jld.5, hlm.662; Amin, jld.7, hlm.262

Daftar Pustaka

 • Amin, as-Sayid Muhsin. A'yān asy-Syi'ah. Beirut: Dar at-Ta'aruf li al-Mathbu'at, 1406 H.
 • Ardabili Gharawi, Muhammad bin Ali. Jāmi' ar-Ruwāt. Beirut: Dar al-Adhwa`, 1403 H.
 • Esterabadi, Mirza Mahdi bin Muhammad. Manhaj al-Maqāl. Ta'liq Muhammad Baqir Bahbahani. Cetakan Litografi, 1306 H.
 • Mamaqani, Abdullah. Tanqīh al-Maqāl fī 'Ilm ar-Rijāl. Najaf: 1352 HS (1973).
 • Qahpai, Inayatullah bin Ali. Majma' ar-Rijāl. Qom: Muassisah Mathbu'ati Isma'iliyaan.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan. Ikhtiyār Ma'rifah ar-Rijāl. Diedit oleh Mirdamadi al-Istirabadi. Qom: Muassisah Alulbait li Ihya' at-Turats, 1404 H.