Prioritas: c, Kualitas: c

Doa Abu Hamzah al-Tsumali

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Doa, Munajat dan Ziarah
مسجد جامع خرمشهر.jpg

Doa Abu Hamzah al-Tsumali (Bahasa Arab:دعاء أبي حمزة الثمالي) adalah sebuah doa yang dinukil oleh Abu Hamzah al-Tsumali dari Imam Sajjad as. Doa ini memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan ungkapan-ungkapan yang berkesan dan fasih yang mana diantara kalimat-kalimat tersebut adalah: Kesulitan-kesulitan di alam kubur dan hari kiamat, kegelapan dan kesendirian serta beratnya beban dan dosa-dosa. Selain itu kelaziman untuk taat dan mengikuti Nabi yang mulia saw dan keluarganya yang disucikan termasuk hal-hal yang diisyaratkan dalam doa ini. Disarankan doa ini untuk dibaca pada bulan suci Ramadhan di saat-saat sahur dan doa sahur terpanjang di bulan Ramadhan.

Sisi Penamaan

Abu Hamzah al-Tsumali adalah salah seorang dari para sahabat Imam Sajjad as, Imam Baqir as dan Imam Shadiq as, doa ini diriwayatkan dari Imam Sajjad as, dengan demikian doa ini terkenal dengan namanya.

Silsilah Sanad

Sayid Ibnu Thawus dalam kitab Iqbal al-'Amal[1] dengan sanadnya dari Abu Muhammad Harun bin Musa Tal'ukbari dengan sanad Hasan bin Mahbub al-Zarad yang diriwayatkan dari Abi Hamzah al-Tsumali bahwa: "Imam Sajjad as banyak menghabiskan malam-malam bulan Ramadhan dengan mendirikan salat dan ketika sampai waktu sahur beliau sibuk dengan membaca doa ini."

Doa ini juga dinukil oleh Syaikh Thusi, dalam Misbah al-Mutahajjad, [2] Kaf'ami dalam al-Balad al-Amin[3] dan al-Misbah, [4] Majlisi dalam Zad al-Ma'ad [5] dan Bihar al-Anwar [6] dan Syaikh Abbas Qommi dalam Mafatih al-Jinan [7] .

Kandungan-kandungan

Doa yang dimulai dengan bacaan: إِلَهِي لا تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ dan diakhiri dengan bacaan: وَ رَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين ini, mengandung makna-makna yang tinggi dan lafaz-lafaz yang fasih dan ungkapan yang sangat indah. Doa ini menggambarkan jalan untuk bertobat dan kembali serta tunduk dan menjaga diri dan mensyukuri nikmat-nikmat Ilahi yang sangat besar juga mengingatkan pada kesulitan-kesulitan alam kubur dan hari kiamat, kegelapan, kesendirian dan juga beratnya beban dosa, menegaskan untuk senantiasa melakukan taat dan mengikuti Nabi dan keluarganya yang suci. Dan memohon kepada Allah swt untuk diluaskan rizeki dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan terjaga dari gangguan setan dan para penguasa yang zalim dan memohon untuk dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela, malas, frustasi, sedih dan lara.

Dalam doa ini selain menjelaskan pelajaran-pelajaran pengetahuan tentang Tuhan dan hari akhir dan juga penegasan tentang kedudukan kenabian dan kepemimpinan imamah, juga paling lengkapnya permohonan-permohonan setiap mukmin untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. [8]

Waktu Pembacaan

Doa Abu Hamzah dalam banyak tempat dan kota-kota penduduk Syiah baik secara pribadi individu ataupun disebuah perkumpulan secara sosial dibaca pada malam-malam hari atau pada saat-saat sahur di bulan suci Ramadhan.

Penjelasan-penjelasan

Banyak penjelasan-penjelasan yang sudah ditulis untuk doa Abu Hamzah ini, diantaranya adalah:

 1. Penjelasan doa Abu Hamzah al-Tsumali, Syaikh Muhammad Ibrahim bin al-Maula Abdulwahab Sabzawari.
 2. Penjelasan doa Abu Hamzah al-Tsumali, Maula Muhammad Taqi bin Husain Ali Harawi Isfahani Hairi.
 3. Penjelasan doa Abu Hamzah al-Tsumali, Sayid Husain bin Abi al-Qasim, Jafar bin Husain Musawi Khansari, ustadz Sayid Mahdi Bahrululum.
 4. Penjelasan doa Abu Hamzah al-Tsumali, Sayid Mir Muizuddin bin Mir Masih Ishthahbanati. [9]
 5. Tuhfatu al-A'izzah; Syaikh Agha Syamili Syirazi yang terbit pada tahun 1352.
 6. Al-Jauharah al-Azizah fi Syarhi Duai Abi Hamzah; Sayid Abulfadhl Husaini, cetakan tahun 1379 H.
 7. 'Isyq wa Rastegari; Ahmad Zumurudiyan Syirazi, terbit pada tahun 1346. [10]
 8. Teks, penjelasan dan tafsir doa Abu Hamzah al-Tsumali, Muhammad Ali Khazili, terbit tahun 1387.

Catatan Kaki

 1. Ibnu Thawus, Iqbal al-'Amal, hlm.334-345.
 2. Thusi, Misbah al-Mutahajjad, hlm. 405-416.
 3. Kaf'ami, Al-balad al-Amin, hlm. 288-299.
 4. Kaf'ami, Al-Misbah, hlm. 781-798.
 5. Kaf'ami, Al-Misbah, hlm. 781-798.
 6. Majlisi,Bihar al-Anwar, jld. 95, hlm. 82.
 7. Qommi, Mafatih al-Jinan, 334-358.
 8. Dairatul Ma'arif Tasyayu', jld.7, hlm. 521.
 9. Agha Buzurg Tehrani, Al-Dzari'ah, jld.13, hlm.247.
 10. Dairatul Ma'arif Tasyayu', jld.7, hlm. 521.

Daftar Pustaka

 • Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, Dar Ihya Turats Arabi, Beirut, 1403 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir, Zad al-Ma'ad, Beirut, Percetakan Ala'uddin A'lami, 1423 H/2003 M.
 • Kaf'ami, Ibrahim bin Ali Amili, al-Misbah fi al-Ad'iah wa al-Shalawat wa al-Ziyarat, dar al-Radhi, Qom, 1405 M.
 • Sadr Sayid Jawadi, Ahmad, Dairatul Ma'arif Tasayu', jld. 7, Penerbit Syahid Said Muhibbi, Tehran, 1380 S.
 • Ibnu Thawus, Iqbal al-'Amal, cetakan 'Alami, Beirut, 1417 H/1996 M.
 • Qommi, Abbas, Mafatih al-Jinan, pusat penerbitan kebudayaan Raja', 1369 S.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan, Misbah al-Mutahajjad, Beirut, percetakan Ala'uddin 'Alami, 1418 H/1998 M.
 • Agha Bujurg Tehrani, al-Dzari'ah ila Tasanifi al-Syiah, jld. 13, Dar al-Adwa', Beirut,1378 H.