tanpa prioritas, kualitas: b

Bathnul Aqabah

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Bathnul 'Aqabah (bahasa Arab: بطن العقبة) adalah salah satu tempat persinggahan dalam perjalanan Mekah ke Kufah. Dalam peristiwa Karbala, Imam Husain as berjumpa dan berbicara dengan 'Amr bin Ludzan di tempat ini. Ketika 'Amr dapat berita bahwa Imam Husain as hendak ke Kufah, selain dia mengabarkan akan adanya pasukan Ibnu Ziyad yang menyembunyi di antara Qadisiyah dan 'Udzaib ia juga menyumpah beliau supaya mengurungkan niatnya untuk pergi ke Kufah. Kepada Imam Husain as berkata: "Demi Tuhan, kembaliah sebab tiada yang akan menyambutmu kecuali tombak dan pedang. Mereka menulis surat kepada Anda dan mengundang Anda, seandainya mereka tidak mengajak perang dan membuka jalan-jalan, boleh saja Anda meneruskan niatmu tetapi dengan kondisi ini aku melihat tidak maslahat Anda melakukan ini".

Namun permintaan dia tidak Imam as terima dan berkata kepadanya: "Wahai hamba Allah, hal ini tidak tertutupi dariku (aku tahu) tapi perintah Allah tidak akan pernah berubah. Demi Allah, mereka tidak akan membiarkan aku hingga mereka memutus nadi kehidupannku, setiap saat mereka dapat melakukan ini pasti Allah menguasakan seseorang atas mereka yang akan menghinakan mereka sehina-hinanya". [1] Imam Husain as setelah melewati titik ini bergerak menuju Syaraf.[2] Ibnu Atsir menukil muatan percakapan ini dari lelaki Arab dan tidak menyebut nama 'Amr bin Ludzan. [3]

Tempat persinggahan ini terletak setelah Zubalah dan sebelum 'Amiyah. [4] Dalam sebagain sumber tempat persinggahan ini disebut 'Aqabatul Bathn. Imam Husain as mengabarkan akan keterbunuhan dirinya di sana dan berkata: "Dalam mimpi aku melihat anjing-anjing menggigitku, dan lebih jahat dari semuanya adalah anjing belang-belang.[5]

Catatan Kaki

  1. Al-Mufid, al-Irsyād (1413 H), jld.2, hlm.76; Al-Thabari, Tarikh (1387 H), jld.4, hlm.43
  2. Al-Mufid, al-Irsyād, jld.2, hlm.76; Al-Thabari, Tarikh (1413 H), jld.5, hlm.399
  3. Ibnu Atsir, al-Kāmil, jld.4, hlm.43
  4. Ja'fariyan, Athlase Syiah (1429 H), hlm.66
  5. Ibnu Qulawaih, Kāmil az-Ziyārāt (1356 H), hlm.75

Daftar Pustaka

  • Al-Mufid. Al-Irsyād fi Ma'rifati Hujajillah 'alal 'Ibād. Qom: Kongres Syaikh al-Mufid, 1413 H
  • Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Riset: Muhammad Abul Fadhl Ibrahim. Beirut: Dar al-Turats, 1387 H
  • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad. Al-Kāmil fi al-Tarikh. Beirut: Dar Shadir, 1385 H
  • Ibnu Qulawaih al-Qummi. Kāmil al-Ziyārāt. Najaf: Darul Murtadhawiyah, 1356 H
  • Ja'fariyan, Rasul. Athlase Syiah. Teheran: Intisyarat Sazman Jugrafiyai Niruhaye Musallah, 1429 H