tanpa prioritas, kualitas: c
tanpa alih
tanpa referensi

Aminah binti Syuraid

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat Imam
Aminah binti Syuraid
Nama Lengkap Aminah binti Syuraid
Sahabat dari Imam Ali as
Kerabat termasyhur 'Amr bin Hamiq al-Khuza'i (suami)
Tempat Tinggal Kufah
Wafat/Syahadah 50 H/670
Penyebab
Wafat / Syahadah
Diracun atas perintah Muawiyah


Aminah binti Syuraid (bahasa Arab: آمنه بنت شُرَید) salah satu dari perempuan-perempuan Syiah kota Kufah ternama, dia adalah istri Amr bin Hamiq al-Khuza'i (wafat 50 H/670) yang mana keduanya termasuk dari para sahabat setia Imam Ali as.

Terpenjara atas perintah Muawiyah

Aminah dalam kefasihan pembicaraannya sangat dikenal sejarah.[1] Setelah kemartiran Imam Ali as, Muawiyah bin Abi Sufyan mulai melakukan berbagai tindakan secara menyeluruh dengan tujuan menangkap dan membunuh para pengikut Syiah dimana Amr bin Hamiq juga termasuk dari orang-orang yang dicari, namun ia berhasil lari dan menyembunyikan diri. Dengan demikian, Aminah ditangkap atas perintah Muawiyah dan dimasukkan ke penjara di Damaskus sampai dia dipaksa untuk mengumumkan kebenciannya terhadap Syiah, namun Aminah tetap tegar dengan keyakinannya.[2]

Melaknat Muawiyah dan Wafat

Dua tahun kemudian, Amr (suami Aminah) berada di Mosul dalam keadaan sakit, jatuh ke tangan para pengikut Muawiyah dan terbunuh. Kepalanya dibawa ke Damaskus dan atas perintah Muawiyah kepala itu diletakkan di hadapan Aminah dengan tujuan dapat menggagalkan pertahanan Aminah, namun hal itu bukan saja tidak menggetarkan hati Aminah bahkan membuat semangatnya bangkit untuk melaknat Muawiyah dengan sastra dan kefasihannya dalam mensifati suaminya.

Setelah itu dia dibebaskan dan dikirim kembali ke kota Kufah. Aminah di pertengahan jalan meninggal dunia dengan terserang penyakit wabah, namun ada kemungkinan dia diracun atas perintah Muawiyah.[3].

Daftar Pustaka

  • Amin, as-Sayid Muhsin. A'yān asy-Syi'ah. Beirut: 1983 .
  • Ibnu Abi Thaifur, Ahmad. Balāghāt an-Nisā' . Beirut: 1972 .
  • Ibnu 'Asakir, Ali bin Hasan. Tārīkh Madīnah Dimasyq. Riset Sakinah asy-Syahabi. Damaskus: 1981 .
  • Kahhalah, Umar Ridha. A`lām an-Nisā` . Beirut: 1984.
  • Mahallati, Dzabihullah. Rayāhīn asy-Syarī'ah. Tehran: 1364 HS (1985).
  • Syabasyti, Ali bin Muhammad. Ad-Diyārāt. Riset Kurkis 'Awwad. Baghdad: 1951 .
  • Zirikli, Khairuddin bin Mahmud. Al-A'lām. Cet III. Beirut: 1382 H.
  1. Hasun, A'lam al-Nisā al-Mu'minah, hlm. 107
  2. Ibnu Abi Thaifur, Balāghāt al-Nisā',hlm. 87-89. Amin, A'yān asy-Syi'ah, jld.2, hlm. 95
  3. Amin, A'yān asy-Syi'ah, jld.2, hlm. 95. Zirikli, Al-A'lām, jld.1, hlm.26