Prioritas: c, Kualitas: c
tanpa navbox

Ali bin Hasan al-Thabrisi

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Ali bin Hasan al-Thabrisihttp://en.wikishia.net
Informasi Pribadi
Nama Lengkap Ali bin Hasan al-Thabrisi
Lakab Thabrisi atau Thabarsi
Garis keturunan Fadhl bin Hasan al-Thabrisi (kakek) • Hasan bin Fadhl al-Thabrisi (ayah)
Lahir Sekitar tahun 600 H/1206
Informasi ilmiah
Guru-guru Sayid Jalaluddin Musawi
Karya-karya Miskat al-Anwar
Kegiatan Sosial dan Politik

Ali bin Hasan al-Thabrisi (bahasa Arab: علی بن الحسن الطَبرِسی) adalah salah seorang ulama Syiah dan ahli hadis Imamiah pada abad ke-6 H. Ia adalah putra dari Hasan bin Fadhl al-Thabrisi, penulis kitab Makarim al-Akhlaq dan cucu dari Fadhl bin Hasan al-Thabrisi, penulis kitab Tafsir Majma' al-Bayan. Diantara karyanya yang terkenal, Kitab Misykat al-Anwar, yang mengandung riwayat-riwayat seputar akhlak sebagai hamba Allah, akhlak pribadi dan etika sosial. Informasi mengenai waktu kelahiran dan wafatnya tidak diketahui secara pasti.

Biografi

Tangal kelahiran dan wafat Ali bin Hasan al-Thabrisi tidak diketahui secara pasti, karena tidak adanya informasi mengenai itu. [1] Namun, Azizullah 'Atthari, salah seorang penerjemah kitab Misykat al-Anwar berkeyakinan dengan melihat waktu wafat kakeknya yaitu Fadhl bin Hasan al-Tabarsi pada tahun 548 H/1153, maka kemungkinan besar ia bertemu kakeknya sehingga diperkirakan ia wafat sekitar tahun 600 H/1206. Agha Buzurg Tehrani memasukkan namanya sebagai salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-7 H. [2]

Ali bin Hasan al-Thabrisi dalam banyak kitab biografi dan kitab rijal menyebutkan ia adalah cucu dari Fadhl bin Hasan al-Thabrisi, penulis kitab Majma' al-Bayan. [3] Dalam kitab Riyadh al-'Ulama karya Mirza Abdullah Afandi begitupun dalam kitab Tabaqat A'lam al-Syiah karya Agha Buzurg Tehrani menyebutkan Ali bin Hasan adalah cucu Fadhl bin Hasan al-Thabrisi dari putrinya. [4]

مشکاة الانوار.jpg

Para Guru

Satu-satunya nama guru dari Ali bin Hasan al-Thabrisi yang terdokumentasi dalam sumber-sumber sejarah yaitu dalam kitab-kitab hadis dan rijal adalah Sayid Jalaluddin bin Hamzah al-Musawi. Dalam kitab Misykat al-Anwar, Ali bin Hasan menukil hadis darinya. [5]

Karya

Ali bin Hasan al-Thabrisi menulis kitab Misykat al-Anwar yang berisi riwayat-riwayat berkenaan akhlak peribadatan, akhlak pribadi dan akhlak sosial. [6] Kitab ini satu-satunya karya yang diyakini secara penuh sebagai karyanya. [7] Dalam pengantar kitab ini disebutkan bahwa kitab ini adalah penyempurnaan dari kitab Makarim al-Akhlaq yang telah ditulis ayahnya, Hasan bin Fadhl al-Thabrisi. [8]

Namun Salih al-Ja'fari dalam pengantar kitab Misykat al-Anwar menuliskan bahwa ada dua kitab yang tidak diketahui apakah penulisnya Ali bin Hasan al-Thabrisi atau ayahnya. Ia juga berpendapat, kitab karya Hasan bin Fadhl al-Thabrisi tidak memiliki kekurangan sehingga membutuhkan penambahan. [9] Disebutkan Ali bin Hasan al-Thabrisi dalam menulis kitab Misykat al-Anwar mengambil riwayat dari kitab al-Mahasin karya al-Barqi dan juga dari karya-karya Syaikh Shaduq, Syaikh Mufid dan dari kakeknya Aminul Islam al-Thabrisi. [10]

Catatan Kaki

 1. Al-Lajnah al-'Ilmiah fi Muassasah al-Imam al-Shadiq, Tabaqat al-Fuqaha, jld. 7, hlm. 164-165
 2. Thabrisi, Misykat al-Anwar, penerjemah: 'Atharodi, hlm. 5
 3. Lih. Thabrisi, Misykat al-Anwar, penerjemah: 'Atharodi, hlm. 5
 4. Afandi, Riyadh al-'Ulama, jld. 5, hlm. 480-481; Lih. Thabrisi, Misykat al-Anwar penerjemah: 'Atharodi, hlm. 5
 5. Thabrisi, Misykat al-Anwar, hlm. 43; Agha Buzurg Tehrani, Tabaqat A'lam al-Syiah, jld. 3, hlm. 5
 6. Ahmadpur, Kitab Syenakht Akhlaq-e Islami, hlm. 280
 7. Ahmadpur, Kitab Syenakht Akhlaq-e Islami, hlm. 279-280
 8. Muhadits Nuri, Khatimah Mustadrak al-Wasail, jld. 1, hlm. 327-328; Afandi, Riyadh al-'Ulama, jld. 5, hlm. 480-481
 9. Al-Lajnah al-'Ilmiah fi Muassasah al-Imam al-Shadiq, Tabaqat al-Fuqaha, jld. 7, hlm. 164
 10. Ahmadipur, Kitab Syenakht Akhlaq Islami, hlm. 280

Daftar Pustaka

 • Ahmadipur, Mahdi dkk, Kitab Syenakht Akhlaq-e Islami, Guzaresy Tahili Mirats Makatib Akhlaq Islami, Qom, Pezuhesygah Ulum wa Farhangg-e Islami, 1385 HS
 • Agha Buzurg Tehrani, Muhammad Hasan, Thabaqat A'lam al-Syiah, jld. 3, Beirut, Dar Ahya al-Turats al-'Arabi, 1430 H/2009
 • Afandi al-Ashbahani, Mirza Abdullah, Riyadh al-'Ulama wa Hayadh al-Fudhalah, jld. 5, riset: Sayid Mahmud Mar'asyi dan Sayid Ahmad Husaini, Qom, Maktabah Ayatullah al-Ra'asyi al-'Ammah, 1401 H
 • Thabrisi, Ali bin Hasan, Misykat al-Anwar fi Gharar al-Akhbar, Najaf, al-Maktabah al-Haidariyah, 1385 H
 • Thabrisi, Ali bin Hasan, Misykat al-Anwar fi Gharar al-Akhbar, penerjemah: Azizullah 'Atharodi, Tehran, 'Atharodi, 1374 HS
 • Al-Lajnah al-'Ilmiah fi Muassasah al-Imam al-Shadiq, Thabaqat al-Fuqaha, dengan bimbingan Ja'far Subhani, Qom, Muassasah al-Imam al-Shadiq, 1419 H
 • Muhadits Nuri, Husain bin Muhammad Taqi, Khatimah Mustadrak al-Wasail, jld. 1, riset: Muassasah Ali al-Bait li Ahya al-Turats, Beirut, Muassasah Ali al-Bait li Ahya al-Turats, 1429 H/2008.